fbpx
Начало » Бакалавър » Архитектура – симбиоза между наука и изкуство

Архитектура – симбиоза между наука и изкуство

 • bobi
 • 17 авг. 2018
 •  Коментарите са изключени за Архитектура – симбиоза между наука и изкуство

Да си архитект е една от онези професии, които можем да определим като призвание. Също като медицината и правото, архитектурата ще бъде винаги актуална и необходима, а следователно – намирането на работа е гарантирано.

Трудът на архитекта е сериозна и отговорна дейност, без която не може да се построи и най-елементарната сграда. Архитектурата е същевременно идеята, проектирането, процесът на създаване и видимият окончателен материален резултат.

Важно е споменем, че без рисувателни умения е невъзможно да станете архитект. Поради тази причина почти във всички институти у нас и в чужбина се изисква творческо портфолио и приемни изпити по рисуване и математика.

Какво се изучава:

Математика

Архитектурна типология и архитектурно проектиране

Строителни материали

Рисуване

Моделиране

Архитектурен дизайн

Инженерно-технически дисциплини

Интериор и дизайн за архитектурата

Устройствено планиране и урбанизъм

5 причини да уча Архитектура:

 1. Креативна професия – това е професия, която изисква голяма доза въображение, а най-хубавата част е възможността да видите плода на творческата си работа в материален вид;
 2. Разнообразни програми – изучаването на архитектура включва теоретични и практични предмети както в сферата на точните науки (инженерство, математика), така и в областта на изкуствата и дизайна;
 3. Сигурно намиране на работа – архитекти винаги ще са необходими навсякъде по света. Дипломата по архитектура е ключ към намирането на добре платена работа в дългосрочен план;
 4. Интересна професия – да си архитект може да звучи като работа в офиса от 9 до 5, но всъщност е много повече от това. Пътуванията са неизменна част от ежедневието, както и посещаването на местоположенията на бъдещите постройки.
 5. Международно поле на изява – пред студентите, завършили архитектура в България или в чужбина, се отварят възможности за кариера навсякъде по света.

Архитектура в България

Няколко са университетите в България, които предлагат изучаването на специалност Архитектура. Представяме ви повече информация за най-известните програми по архитектура в България: 

 • Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност „Архитектура” – образователно квалификационна степен „магистър”, с професионална квалификация „архитект”. Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 11 семестъра. Архитектурният факултет предлага и обучение на английски език с продължителност 3 семестъра за завършили архитекти в две направления: съвременна архитектурна технология и архитектурна теория и критика (редовно и задочно).

Прием: студентите по специалността „Архитектура“ се приемат след състезателни конкурсни изпити по:
1. Рисуване на сложни геометрични тела – перспективна задача по зададена тема;
2. Рисуване на капител;
3. Рисуване на цветна абстрактна композиция по зададено условие;
4. Математика.

 • Висше строително училище „Любен Каравелов”

Специалност „Архитектура“ – образователно квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“; редовна форма на обучение – 5 години и 6 месеца,

Специалност “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” – образователно квалификационна степен “бакалавър”, с професионална квалификация “инженер-архитект”; редовна форма на обучение – 4 години

Прием: конкурсни изпити по математика и два изпита по рисуване;

 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Специалност „Архитектура” в редовна форма на обучение и получаване на степен „магистър”.

Прием: изпит по математика и три изпита по рисуване – перспектива на обеми и плоскости; цветна композиция; перспектива на сграда.

 • Нов български университет

Специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“ в редовна форма на обучение и продължителност 6 години.

Прием: писмен конкурсен изпит – тест по общообразователна подготовка с балообразуващ раздел по математика и специализиран изпит по рисуване.

Архитектура в чужбина

Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучава архитектура в чужбина, то отговорът ни не може да бъде категоричен. Със сигурност обаче можем да ви насочим към редицата технически университети в Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, както и водещите университети във Великобритания и САЩ. Важно е да отбележим, че в повечето места в чужбина  архитектурата е от специалностите с високо ниво на селекция – т.е. конкуренцията е голяма и приемат само най-добрите. Ето и подреждането на университетите според международната класация на QS World University Rankings за 2018 година:

Топ 10 университета в Европа

Място в Европа Място в света Университет Държава
1. 4. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Швейцария
2. 7. Manchester School of Architecture Великобритания
3. 8. University of Cambridge Великобритания
4. 9. Politecnico di Milano Италия
5. 17. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Швейцария
6. 22. Universitat Politècnica de Catalunya Испания
7. 24. KTH Royal Institute of Technology Швеция
8. 29. Technical University of Munich Германия
9. 30. The University of Sheffield Великобритания
10. 31. Universidad Politécnica de Madrid Испания

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018 

Топ 5 университета в САЩ

Място в САЩ Място в света Университет
1. 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. 5. University of California, Berkeley (UCB)
3. 6. Harvard University
4. 13. Columbia University
5. 15. University of California, Los Angeles (UCLA)

Източник: QS World University Rankings by Subject 2018

Кандидатстване

Процесът по кандидатстване в програмите по Архитектура в чужбина включва освен стандартните документи, и някои специфични изисквания. Най-често ще са ви необходими:

– диплома за завършено средно образование и висок успех от нея;
– отлични оценки по математика;
– творческо портфолио;
– сертификат за владеене на чужд език;
– мотивационно писмо;

– препоръки от преподаватели.

Процесът по прием е взискателен и голяма част от университетите отсяват кандидатите и чрез интервюта по телефон или онлайн. 

Кариерно развитие

Дипломираните архитекти могат да се реализират  в архитектурни бюра, държавни и частни фирми, в структурите на държавната администрация, в научни и образователни институти и на свободна практика. С диплома за архитект можете да практикувате без ограничение в сфери като урбанизма, ландшафтно планиране, градското планиране, предпроектните проучвания, проектирането, реализацията на макети и планове, изготвянето на технически спецификации, координирането на техническата документация, икономиката в архитектурата и строителството и, естествено, научна и преподавателска дейност. Практиката показва, че завършилите архитектура се справят добре с бързото намиране на работа и с развиването на собствен бизнес в областта.

Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top