fbpx
Начало » Университети » Нов Български Университет

Нов Български Университет

Нов български университет има мисия да е автономна и либерална академична институция, която допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания  по международни стандарти. Като поставя в служба на обществото своя академичен потенциал, Университетът формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят.

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. НБУ получава институционална акредитация от НАОА за максималния период в три поредни акредитации - през 2001 г., през 2006 г. и през 2012 г. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University във Великобритания. Нов български университет е първото висше училище в България, в което се въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.

Направление "Обслужване на кандидат-студенти" 
Нина Симеонова и екип
top.info@nbu.bg 
+35928110110 
ул. Монтевидео 21
София
www.nbu.bg

ТОП (Тест по общообразователна подготовка)
Специализирани изпити под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуствата.

Езикови сертификати за програмите на чужд език.

 

Финансови условия (годишно)  
Такса за кандидатстване 10 лева
Такса регистрация за ТОП 15 лева
Такса за обучение (семестриална стандартна такса) 700 - 1100 лева

• Англицистика
• Антропология - ARTES LIBERALES, Антропология
• Археология
• Бизнесадминистрация - Бизнес администрация, Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, Туризъм
• Дизайн - Интериорен дизайн, Мода
• Здравеопазване и социална работа - Логопедия, Социална работа
• Изкуствознание и история на културата - Древна балканистика (Тракология), Изкуствознание и артмениджмънт
• Изящни изкуства - Пластични изкуства
• Икономика - Маркетинг, Счетоводство и одит, Финанси
• Информатика - Информатика, Информационни технологии, Мрежови технологии (на английски език), Мултимедия и компютърна графика
• История
• Кино, реклама и шоубизнес - Анимационно кино, Графичен дизайн, Кино и телевизия, Реклама, Фотография
• Масови комуникации - Връзки с обществеността, Журналистика
• Музика - Музика
• Национална и международна сигурност - Гражданска и корпоративна сигурност, Регионална и общинска сигурност
• Нова българистика - Българистика, Книгоиздаване и печат
• Политически науки - Международна политика (на френски език), Политически науки, Политически науки (на английски език)
• Природни науки - Биология - обща и приложна, Екология и опазване на околната среда
• Психология - Психология, Психология (на английски език)
• Публична администрация - Администрация и управление
• Средиземноморски и източни изследвания - Египтология, История
• Театър - Пластични изкуства, Театър
• Телекомуникации - Телекомуникации
• Философия и социология - Социология, Философия
• Център за социални практики - Политически науки (на английски език)


Повече информация: ecatalog.nbu.bg

Специалности:

Top