fbpx

MBA

МВА (Master in Business Administration) по дефиниция е магистърска програма в областта на бизнес специалностите, а по същество е и най-престижната следдипломна квалификация в мениджмънта. МВА дипломата е международен атестат за качествено бизнес образование, през който минава пътя за изграждане на успешна кариера на мениджър. Иначе казано, МВА или ЕМВА (Executive MBA)- програмата предназначена за хора с натрупан стаж на мениджърска позиция, т. нар. висш мениджърски състав - са приети за необходимата образователна квалификация, ако искате да станете част от най-високите нива в бизнес йерархията.

МВА води началото си от началото на 20 век в САЩ, а от 60-те години започва да се предлага на много места в Европа. В България тази диплома е факт, както се казва „от ония ден”.

МВА програмите основно се осъществяват под три форми – full time, part-time и distance learning, това означава, че в първия случай трябва да отделите изцяло времето си на програмата, във втория обучението протича през уикендите и във време съобразено с работния ритъм на кандидатите, а третия вариант е дистанционна форма на обучение. ЕМВА се изучава през уикендите, веднъж месечно и респективно може да отнеме най-много време. Продължителността на тези програми обикновено е от 1 до 3 години. Дали ще изберете МВА или ЕМВА и под каква форма, зависи от самия кандидат, от това дали работи в момента и какъв професионален стаж има.

МВА програмите са изключително практически насочени и наред с това, другият им голям плюс е мрежата от бизнес контакти, които всеки обучаващ се ще може да направи. Лекторите на най-престижните програми са академични светила и представители на реалния бизнес със сериозна репутация и световна известност. Обучението се осъществява в модули – финансово управление, управление на човешки ресурси, маркетинг, мениджмънт. Следващата фаза е обучение в лидерски умения. Кандидатите изучават различни начини за водене на преговори, обучават се за взимане на решения, посещават се семинари за мотивация на колектив, усъвършенстване на говорни умения и прочее похвати, които трябва да ги превърнат в бизнес мениджъри от най-висок клас. МВА програмите са шанс за реализация още по време на обучението в тях., защото са обвързани с големия бизнес. Проектите, по които работят МВА кандидатите, често са поръчани и следени от големите световни компании. Демонстрирате ли качества, може да получите изгодно предложение за работа.

МВА дипломите се предлагат широко във висшите училища и техните graduate бизнес училища за следдипломно обучение. Най-престижните институции за този тип образователни квалификации са познати като бизнес училища (Business schools).

Къде да учите в България и на Балканите

В България висшите училища, които предлагат този тип диплома, се броят на пръстите на ръката.Това са:

Американски университет в България www.aubg.bg

Предлага се ЕМВА програма с продължителност 16 месеца. Кандидатите трябва да имат минимум бакалавърска степен и да представят TOEFL и GMAT резултати. Таксата за 2010 – 2011 г. е 10 000 евро и може да бъде платена на 4 равни вноски.

CityUniversityofSeattlewww.cityu.bg

Предлага МВА програма на City University of Seattle. Кандидатства се с бакалавърска диплома и сертификат за ниво на английски език. Признават се TOEFL /87 на IBT/, IELTS /7/, CAE /A pass/, CPE /C pass/ или се държи се вътрешен тест на университета. Продължителността на обучението е 2 години (8 семестъра), което включва 16 предмета. Таксата за целия курс на обучение е 8 000 евро и може да бъде платена на вноски.

Висше училище международен колеж www.vumk.eu/bg 

Предлага MBA на University of Wales Institute Cardiff. Трябва да имате бакалавърска диплома, да докажете ниво на английски език със сертификат по избор: IELTS, SAT, РTE, TOEFL или да държи вътрешен тест по езика. Студентите на колежа имат право директно да продължат в МВА програмата. Продължителността на обучението е 3 семестъра в дните петък и събота, след работно време. Таксата е 1 440 евро на семестър, като при добри резултати от езиковите сертификати и добро мотивационно писмо, има отстъпка до 46% от цената.

CITY College Sheffield Universitywww.city.academic.gr

Предлага Executive MBA програма на британския University of Sheffield в Солун, Гърция. За да кандидатствате следва да сте над 26 години, да имате поне 3 години стаж на средна мениджърска позиция. Изискват се и TOEFL, CAE, IELTS или изпит по английски език към университета. Лекциите са веднъж в месеца петък, събота и неделя. Обучението е 2 години. Цената му е 14 000 евро. Програмата е акредитирана от АMBA.

ALBA (www.alba.edu.gr)

Предлага двугодишна МБА програма. Кандидатите следва да имат практически опит и да удостоверят, че владеят английски език.Лекциите са два пъти седмично. Таксата е 19 700 евро. Програмата е акредитирана от АMBA.

Къде да учим в чужбина

На първо място е добре да знаете, че информацията в Интернет е изключително разнообразна и в общи линии, щом се касае за образование, проучването за МВА програми е едно от най-лесните.

Полезни сайтове:

www.mba.com

www.topmba.com

www.businessweek.com

www.forbes.com

www.ft.com

www.mbaassociation.org

www.mbaprograms.org

Както можете да забележите, това са официални сайтове на МВА дипломата и сайтове на едни от най-авторитетните във финансовия бранш медии, които поддържат база данни за бизнес училищата и регулярно публикуват класации за най-престижните МВА програми.

Традиционно в САЩ класиите се водят от Harvard, Columbia, Chicago, Dartmouth (Tuck), Yale, Penn. (Wharton), Stanford. В Европа сред лидерите са Insead, IMD, Cambridge (Judge), Oxford (Said), London (LBS), York (Schulich), SDA Bocconi. Известни имена в Европа още са: Copenhagen Business School, ESSEC Business School, WU (Vienna University of Economics and Business), Stockholm University School of Business, SBS Swiss Business School, Mannheim Business School (MBS).

Топ 10 МБА програми за 2010 според FinancialTimes:

London Business School U.K.

University of Pennsylvania: Wharton U.S.A.

Harvard Business School U.S.A.

Stanford University GSB U.S.A.

Insead France / Singapore

Columbia Business School U.S.A.

IE Business School Spain

MIT Sloan School of Management U.S.A.

University of Chicago: Booth U.S.A.

Hong Kong UST Business School China

Кандидатстване

МВА програмите са специфични и като процес на обучение, и като кандидатстване. На първо място трябва да припомним, че задължително условие за прием в такава програма е да имате бакалавърска степен. На второ място имайте предвид, че глобално погледнато в добрите МВА програми се влиза след сериозна селекция, която нараства колкото по-престижно става бизнес училището. Оттук нататък всяка програма има своите специфични изисквания. Сайтовете на училищата традиционно описват много подробно какви са те и как протича обучението. В по-голямата си част МВА програмите се преподават на английски език. Какъвто и сертификат да ви поискат, резултатите трябва да са в най-високата скала. Често не са посочени конкретни параметри, а се упоменава, че кандидатите трябва да имат отличен писмен и говорим английски език. Понякога програмите се преподават на два езика – например френски и английски – тогава е възможно да ви трябват сертификати и за двата езика. Най-често изисквани са резултати от GMAT (средните резултати в някои от най-добрите училища – от 640 до 690 точки), а понякога университети в САЩ могат да ви поискат SAT вместо GMAT. Трудовият стаж е задължителен на 100% за ЕМВА програмите и то поне 5 години. Подкрепата от работодателите в този случай може да е от ключово значение. Колкото до МВА, там можете да попаднете и на програми, които не изискват трудов стаж (тенденцията е това изискване да отпада все по-често), а когато се посочва такова изискване, то необходимият стаж обикновено е 3 години и нагоре.

Такси

МВА програмите са едни от най-скъпите следдипломни квалификации. Всъщност ЕМВА програма в някое от топ училищата в света спокойно могат да минат за най-скъпата диплома в образованието изобщо, защото цифрите достигат до 100 -170 000 евро. Най-общо казано, МВА програмите се движат между 10 000 и 80 000 евро. В ESSEC Business School например МВА програмите са около 40 000 евро, а в IESE двугодишна МВА програма е струвала и 170 000 евро. Финансирането на МВА обучението обикновено става по няколко начина: заем, спестявания, стипендии, чрез спонсор, с фирмена подкрепа.

Не подлежи на съмнение, че МВА обучението е сериозна инвестиция на време и средства. Колкото по-престижна е програмата, толкова повече ще са средствата. Тук възниква въпросът доколко си струва всичко това. Притежателите на МВА диплома в развитите държави все още могат да разчитат, че това се взима предвид, когато градят кариера. Факт е обаче, че и на запад вече има тенденция към пренасищане с висококвалифицирани кадри. Колкото до България, тук откровено има едно, меко казано, неглижиране на този тип образование и често работодателите открито признават, че наличието на МВА или ЕМВА диплома, дори и от най-престижните бизнес училища, не дава особено предимство на кандидата за работа. МВА понякога се приема като даденост, не се поставя като изискване за заемане на пост, а кандидат със сериозен опит би бил по-конкурентен от такъв с МВА. Парадокс на пазара на труда, следствие от кризата, която иска бързи резултати, а не дългосрочни перспективи, или временна ситуация на недостатъчно оценяване на този потенциал, но към момента е трудно да се каже категорично какво точно тежест в България имат тези дипломи.

Все пак, въпреки всичко, МВА си остава атрактивна следдипломна квалификация и вариант да дадете тласък на кариерата си в бизнеса, да започнете собствен бизнес и да създадете контакти, от които да трупате дивиденти цял живот.

Top