fbpx
Начало » Бакалавър » Устойчиво развитие: наука за бъдещето на Земята

Устойчиво развитие: наука за бъдещето на Земята

  • bobi
  • 03 апр. 2020
  •  Коментарите са изключени за Устойчиво развитие: наука за бъдещето на Земята

Устойчиво развитие е термин, който вероятно сте виждали на сайта на една от големите международни компании или сте чували във връзка с  някоя нашумяла екологична дейност. Концепцията за устойчивото развитие е сравнително нова и много често звучи абстрактна и неясна, но затова пък се превръща във фундаментален аспект на бъдещото развитие на икономиката и човечеството като цяло. Устойчивото развитие е модел за използване на ограничените ни ресурси, така че да бъдат посрещнати нуждите както на настоящите, така и на бъдещите поколения. В този смисъл, устойчивото развитие се свързва най-често с грижата и опазването на околната среда, но всъщност концепцията обхваща и други сфери освен екологичната, а именно икономическата и социалната.

По-конкретно устойчивото развитие насърчава да се използват стратегии за икономическо развитие, съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното равновесие на Земята.То е стремеж за начин на живот на населението и преди всичко състояние на икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновяемите суровини, разчита се на рециклирането.

От гледна точка на бизнеса, устойчивото развитие е тенденция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и все повече привърженици.  Всяка една компания, която не предприеме действия за устойчиви промени, губи конкурентни предимства на пазара. Затова и обучението по устойчиво развитие се внедрява все по-често в програмите на университетите, а вече се обособяват и отделни специалности.

Как присъства в университетите

В България изучаването на устойчиво развитие се случва основно в програмите по екология и опазване на околната среда. Като брой и разнообразие те не са много. Отличава се бакалавърската програма по Биомениджмънт и устойчиво развитие в Софийския университет. Тя е с продължителност 4 години и редовна форма на обучение. Нов български университет предлага магистърска програма по Екология и устойчиво развитие в рамките на три семестъра. В УНСС, Техническият и Лесотехническият университет също има възможности за изучаване на устойчиво развитие, като и там направлението е част от по-общите специалности като екология.

И докато в българските университети устойчивото развитие се свързва основно с опазването на околната среда, то в чужбина университетите прилагат доста по-интегриран подход. Често дисциплината устойчиво развитие присъства задължително в програмите по бизнес науки и мениджмънт заради ясната нужда на икономиката и компаниите от стратегия, която да взима предвид нуждите на бъдещите поколения. Затова, дори и  да не сте се насочили към коректна екологична специалност в чужбина, има голям шанс да сте запознати с концепцията и важността на устойчивото развитие и в по-общите области като бизнес администрация. Нуждата от тези познания никак не е случайна – повечето големи корпорации имат обособен отдел с основна дейност устойчивост.

Програми по устойчиво развитие

Както вече споменахме, повече възможности за получаване не образование в  областта има в чужбина. Там и броят на обособените специалности по устойчиво развитие е много по-голям. На английски ще срещнете наименованието “Sustainability” (устойчивост) или Sustainable development (устойчиво развитие).

Изобилие от такива програми на ниво бакалавър и магистър има в Холандия, Великобритания, Австралия, скандинавските страни. Класацията на QS University Rankings подрежда следните университети в Европа на първи места в областта на науките за околната среда:

Университет

Държава

1.

University of Oxford

Великобритания

2.

ETH Zurich

Швейцария

3.

University of Cambridge

Великобритания

4.

Wageningen University

Холандия

5.

Imperial College London

Великобритания

6.

Delft University of Technology

Холандия

7.

Lund University

Швеция

8.

Stockholm University

Швеция

9.

EPFL

Швейцария

10.

Technical University of Denmark

Дания

Програмите в чужбина залагат на мултидисциплинарния подход, който разглежда устойчивото развитие от различни перспективи. Затова и обучението е комбинация от природни и социални дисциплини. Сред изучаваните предмети неминуемо са природните науки като физика, химия, математика, както и икономика, мениджмънт, публична администрация, иновации. Сред по-специализираните дисциплини са тези свързани с енергията, термодинамика, хидрология, глобално затопляне, биотехнологии.

В България програмите по устойчиво развитие се доближават повече до екологията и са по-малко обвързани със социалния и икономически аспект. Сред изучаваните предмети дисциплини като физика, химия, зоология, биостатистика, управление на качеството, биоинженерство, икономика на отпадъците. Обучението в България би ви донесло добра научна подготовка и база, на която да стъпите за по-нататъшен магистър или професионална реализация.

Кариерна реализация

Специалистите по устойчиво развитие традиционно намират развитие като експерти и консултанти в държавния и частния сектор, в неправителствени организации и в научно-изследователски звена. Често това са специалисти в различни сфери на стопанската, обществената и научно-изследователската практика в областта на екотуризма, селското стопанство, фармацевтичните компании, биоенергетиката, екологичните технологии и др. Освен тези тясно специализирани звена, устойчивото развитие вече обхваща всяка една индустрия на икономиката, която използва някакъв вид природни ресурси. Затова и в бъдеще се очаква специалистите в областта да са все по-търсени и необходими в широко поле от сфери и бизнеси.

Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top