fbpx
Начало » Статии » Кандидатстване за пълна стипендия в САЩ

Кандидатстване за пълна стипендия в САЩ

  • Ana Avtova
  • 30 авг. 2017
  •  Коментарите са изключени за Кандидатстване за пълна стипендия в САЩ

Американските колежи и университети са известни в цял свят с качеството на предлаганото обучение, добрата материална база и висококвалифицираните си преподаватели. Системата на акредитация в САЩ дава гаранция за поддържане на висок стандарт на образованието.

Броят на желаещите да следват в Щатите не намаля дори след терористичните атентати през септември 2001 г. На какво се дължи този нестихващ интерес на чуждестранните кандидати към американското образование? Освен гореизброените предимства основният стимул за тях е възможността за спечелване на пълна стипендия, покриваща не само таксата за обучение, но и разходите за храна и общежитие.

По-престижните американски колежи и университети, които отпускат пълни стипендии, обикновено са с по-труден прием. Чуждестранните ученици често подценяват времето, необходимо за подготовка за стандартизираните тестове.

Желателно е резултатите ви на TOEFL iBT (Internet-based Test) да са над 100 точки; Резултатите от SAT I са изключително важни за размера на стипендията; Един съвет – не е важно количеството, а качеството на дейностите ви.

Какво представлява пълната стипендия?

означава безплатно обучение, общежитие, храна, учебници и др. Висшите учебни заведения в САЩ, които разполагат с необходимите ресурси за предоставяне на пълна финансова помощ, са ограничен брой. Можете да ги намерите в Интернет на сайта http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/college.

Най-престижните американски вузове, разполагащи с огромни финансови средства, отпускат най-щедри стипендии, включително и на чуждестранни студенти.

Ще се опитаме да ви дадем основни насоки за кандидатстването за бакалавърските програми (Undergraduate College Admission), тъй като за следдипломно обучение в американските вузове се кандидатства с други тестове.

Общи сведения за кандидатстването и подготовката

Ако възнамерявате да кандидатствате в САЩ и целта ви е да получите пълна стипендия, трябва да започнете подготовката си поне две години преди срока за подаване на документи. Чуждестранните ученици често подценяват времето, необходимо за подготовка за стандартизираните тестове. Проучването на учебните заведения и техните програми, подготовката на есетата, препоръките, попълването, преводите и легализациите на документите – всичко това също отнема много време.

Критерии, по които се извършва селекцията на кандидатите

Успех от дипломата

Повечето висши учебни заведения в Щатите се интересуват от успеха на учениците от последните три години от обучението им в средното училище. Ако срокът за подаване на документи обаче е февруари-март, трябва да представите оценките си и от първия срок на 12 клас. За да се борите за стипендия е важно да имате среден успех над 5.30 по шестобалната система, но най-добре е да сте сред първите 10% по успех в класа (над 5.85).

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Този сертификат е задължителен за кандидатите, за които английският не е роден език. Трябва да имате предвид, че тестът важи само две години, затова е препоръчително да планирате две дати за явяване – едната в края на 11 клас, а другата – в началото на 12 клас, в случай че не сте доволни от първия си резултат. Желателно е резултатите ви на TOEFL iBT (Internet-based Test) да са над 100 точки (от максимум 120 точки), макар че колежите изискват 79-85 точки, а решаващи за стипендията са най-вече резултатите от SAT I. Добре е да се явите на TOEFL след като сте положили SAT, още повече, че ако имате високи постижения на SAT, няма начин да не постигнете добри резултати и на TOEFL.

SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT I (SAT Reasoning Test)

Резултатите от SAT I са изключително важни за размера на стипендията. Ако на сайта на университета пише, че за прием и за стипендия е необходимо да представите само резултати от SAT I, тогава не губете време да се подготвяте и за SAT II. Дори да имате високи резултати от тестовете по химия, физика и математика например, това няма да впечатли приемната комисия. Нещо повече – много от колежите и университетите вземат под внимание само две от частите на SAT I – Math и Critical Reading (Американският университет в България например отпуска стипендии в зависимост от резултатите от тези две части и финансовото състояние на семейството). В този случай на третата част на SAT I (Writing) е желателно да имате един приличен резултат от порядъка на 620-630 точки. За престижните учебни заведения обаче Writing е изключително важен фактор при разпределянето на стипендиите, затова умението да се пише добре аргументирано есе за кратко време е изключително важно.

Обикновено на своите уебстраници университетите споменават, че вземат под внимание само Math и Critical Reading, или пък че съчетават най-високите постижения от няколко явявания. В повечето случаи обаче вузовете, изискващи само SAT I, отпускат стипендии, покриващи единствено таксата за обучение.

SAT I не е лесен изпит, затова изисква задълбочена и системна подготовка, тренираща преди всичко умението за съсредоточаване. Critical Reading затруднява не само българските, но и американските кандидати, затова може да се гордеете с постижение 660-670 точки. За да компенсирате обаче ниския си резултат от тази част, трябва да имате високи постижения на математиката. Това обикновено не е проблем за българските кандидати, които с лекота изкарват над 750-760 точки (от 800). На стипендия може да се надявате при общ резултат от двете части над 1400-1450 точки. Напоследък пълни стипендии се отпускат много рядко, заради огромната конкуренция от цял свят, така че е желателно да се подсигурите с общ резултат на SAT I около 2100-2200 точки (от максимални 2400 точки на трите части). Ако семейството ви трябва да плаща годишно сума от порядъка на $2000-$3000, това е голямо постижение и се равнява на пълна стипендия. Тъй като студентската виза ви дава право да работите до 20 часа седмично на територията на кампуса, тази сума изобщо няма да ви затрудни, дори семейството ви да е с ниски доходи.

SAT II (SAT: Subject Tests)

По-престижните американски колежи и университети, които отпускат пълни стипендии, обикновено са с по-труден прием и освен SAT I изискват SAT II по 2 или 3 предмета.

Тестовете SAT II са по английска литература, история, математика, чужди езици, науки (биология, физика, химия). Няма особено значение кои предмети ще предпочетете, освен ако не подавате документи в технически вуз в САЩ (MIT например), където обикновено се изисква SAT II Math IC, SAT II Math IIC и SAT II Science. Тъй като датите за SAT I и SAT II са само шест за цялата година, желателно е добре да планирате времето си. Препоръчително е да се явите на един-два SAT II в 11 клас и ако не сте доволни от резултата си да се явите повторно в 12 клас през октомври или ноември. В един ден можете да положите два теста SAT II или само SAT I. Ако имате намерение да се възползвате от ранния прием на най-престижните вузове, трябва до края на октомври (година преди започване на обучението) да сте приключили с тестовете.

Препоръки

Препоръките от учителите трябва да ви характеризират като най-активния и най-оригинално мислещия ученик, умеещ да работи в колектив и успешно съчетаващ учебните с изнънкласните дейности. Напомнете на своите учители с какви интересни и нестандартни неща сте се занимавали през годините, за да обогатят препоръката ви. Учителите трябва да са ви преподавали по дадения предмет през последните две-три години. Добре е да сте участвали в състезания по техния предмет и да сте печелили награди на национално равнище, да сте разработвали проекти и т.н. Тук е мястото учителите да споменат дали умеете да работите в екип, какви са вашите взаимоотношения със съучениците ви, активно ли участвате в часовете. Обикновено се изискват три учителски препоръки – от класния ръководител (в ролята на адвайзор, тъй като в българските училища не съществува такава длъжност) и от двама преподаватели.

Спортна дейност, награди и отличия

При кандидатстването за стипендия изключително важни са наградите от олимпиади, конкурси, състезания, както и участието в благотворителни и доброволчески дейности, концерти, спортни състезания и др. Още в осми-девети клас трябва да сте наясно дали ще кандидатствате в САЩ, за да започнете да градите целенасочено своето CV. Вашите конкуренти от азиатските страни например са всестранно развити личности – обикновено свирят на няколко инструмента, рисуват, пеят, танцуват и са добри спортисти. Американските колежи и университети желаят да приемат студенти, които ще ги представят на различни спортни състезания и форуми, така че няма да впечатлите приемните комисии само със знанията си по езика (затова, както вече споменахме, TOEFL не е решаващ за стипендията) или с академичните си постижения – повярвайте, те са буквално заринати с кандидатури на отлични ученици.

Един съвет – не е важно количеството, а качеството на дейностите ви. Израстването до лидерска позиция в дадена организация се цени повече, отколкото многобройните и хаотични участия без награди и признания. Финансовата помощ ви се дава, за да имате възможност да отделяте повече време за спорт, състезания, клубове, дебати, концерти и други културни мероприятия, представящи студентската общност на дадения колеж. Приемната комисия е наясно, че ако сте активни в извънучебните дейности, няма да имате време да работите, за да се подпомагате финансово.

Не забравяйте заедно с документите си да изпратите ксерокопие от сертификати, награди и отличия, диск с ваше изпълнение или спортни дейности, както и портфолио с рисунки или художествени творби, ако имате такива. Не бива да прекалявате с количеството, затова е добре във формуляра само да споменете някои, за да не става прекалено обемист плика с документите.

Есета

Значението на есетата не бива да се подценява и затова трябва да отделите достатъчно време за подготовката на всяко едно от тях. При определянето на стипендиите в много случаи есето е оказвало решаващо влияние върху избора на приемните комисии, дори са били предпочитани кандидати с по-ниски академични постижения, но с оригинално и силно есе. Най-често срещаните теми, по които канидатите трябва да пишат апликационно есе, са “Коя личност/случка/ книга е оказала най-голямо влияние върху развитието ви?”, “Разкажете за себе си” (трудно е да се похвалите, без да прекалявате, като подберете подходящи примери от своя живот, които представят най-добрите ви страни), “Защо искате да учите точно в нашия колеж?”, “Как смятате, че ще допринесете за развитието/разнообразието на живота в нашия коллеж?” и др. Есето трябва да бъде интересно, оригинално, с добър стил и без правописни грешки.

Формуляри

Напоследък в повечето американски колежи и университети се кандидатства онлайн. Формулярът, който трябва да се попълни, може да се намери в уебсайтовете им. Някои учебни заведения имат собствен, специфичен формуляр, а други използват общ – Common Application. В него трябва да опишете резултатите си от стандартизираните тестове, да напишете основното есе и т.н. С Common Application може да се кандидатства в голям брой престижни колежи и университети (https://www.commonapp.org/CommonApp/Members.aspx).

Колежите и университетите изискват официални резултати от TOEFL и SAT, а не ксерокопия. На уебсайта www.ets.org ще намерите подробна информация по този въпрос.

Ако кандидатствате за стипендия, трябва да попълните и документи за финансова помощ. Формулярът трябва да е придружен от преведени на английски справки със заплатата на родителите ви, данъчни декларации и други документи, доказващи финансовото състояние на семейството ви.

Повечето вузове не обявяват броя на пълните стипендии, които отпускат, а обикновено посочват какви са минималните изисквания за TOEFL и SAT резултатите. Вашите постижения, разбира се, трябва да бъдат доста по-високи. Съветваме ви да изберете учебни заведения, в които процентът на чуждестранните студенти е голям.

Ето някои от американските колежи и университети, в които учат български студенти с пълни стипендии:

Brown University (RI),

Colby College (ME),

Colgate University (NY),

Cornel University (NY),

Dartmouth College (NH),

Davidson College (NC),

Grinnell College (IA),

Hamilton College (NY),

Harvard University (MA),

Lafayette College (PA),

Macalester College (MN),

Massachusetts Institute of Technology,

MIT (MA), Middlebury College (VT),

Mount Holyoke College (MA),

Pomona College (CA),

Smith College (MA),

Swarthmore College (PA),

University of Richmond (VA),

Wesleyan University (CT),

Williams College (Ma),

Yale University (CT).

Полезни съвети за изпращането на документите:

– Винаги правете копия на апликационните формуляри, които попълвате и изпращате, както и на всички останали документи.

–         Изпращайте документите си най-малко три седмици преди посочения краен срок. Около две седмици след това попитайте по електронната поща съответните административни отдели на вузовете дали са получили документите ви. Ако вашата пратка не е пристигнала, най-разумно е да пуснете всички документи по факс или по електронната поща, за да спазите срока.

–         Записвайте си на кой вуз какво и кога сте изпратили.

–         Използвайте въздушна поща или услугите на куриерска фирма.

–         Посочвайте името и адреса си във всяка кореспонденция.

Полезни уебсайтове:

Подробна информация за SAT I – структура на теста, дати за регистрация, плащане, дати за провеждане на теста, материали за подготовка:

http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about/SATI.html

Подробна информация за SAT II:

http://www.collegeboard.com/student/testing/sat/about/SATII.html

Подробна информация за TOEFL:

http://www.ets.org/portal/

Формуляр за кандидатстване Common Application:

https://www.commonapp.org/CommonApp/default.aspx

Материал на Юлиана Михайлова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top