fbpx
Начало » Статии » Военно образование

Военно образование

Едва ли има спор, че професията войник и съпътстващото я образование са материя в повечето случаи неясна и неособено атрактивна, що се касае до практикуването й в България. И без да правим досадни сравнения е ясно, че професията войник има едно измерение у нас и съвсем друго в развитите държави, а общото е, че това е занимание за хора, които имат усещане за специфично призвание и желаят да влязат в една от така наречените „системи”. Армията е затворена структура с различни от цивилния сектор структури, правила за работа, йерархия и кариерно развитие. Най-общо казано, военното образование предполага обучение по теория и практика на военното дело, включително боравенето с оръжия и военна техника, което ще доведе до правоспособност за упражняването на професия в системата на отбраната, често с квалификация валидна и в гражданския сектор.

Военно образование в България

Свиването на числеността на армията и превръщането й в изцяло професионална структура доведе до намаляване броя на висшите военни училища и промени в предлаганото обучение. Към настоящия момент в 3 български висши училища можете да получите военно образование от традиционния тип, а в 1 – обучение в сферата на военното дело:

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ Варна бакалавър
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ София магистър
Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново Велико Търново, Долна Митрополия, Шумен бакалавър
Нов български университет София магистър

 

източник: Рейтингова система на висшите училища в България http://rsvu.mon.bg

Обучението се осъществява в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор. Очевидно е , че като цяло изборът е доста стеснен, тъй като, когато изключим Нов български университетет, който предлага магистърски степени в теоретичната част на военното образование, дори по-скоро в неговите цивилни измерения,и Военната академия, чиято функция е обучение и квалификация на висшия офицерски състав и като цяло на висшисти, остават едва 2 висши училища, предлагащи военно образование след средно образование.

Важно! Висшите военни училища във Варна и Велико Търново предлагат програми за кандидат-офицери, но и програми, насочени към студенти, които ще се развиват в цивилния сектор. Кандидатстващите за курсанти преминават различен процес за прием, който се изразява в тестове за физическа подготовка, психическа пригодност и общо здравословно състояние. Има възрастово ограничение и изисквания за минимални ръст и тегло. Висшите военни училища обявяват лимитиран брой свободни места.

Нека сега направим бърз преглед на възможностите пред интересуващите се от дипломи в тази сфера.

Нов български университет обучава до магистърска степен в програмите: Дипломация в сигурността и отбраната, както и в две близки до военното дело програми: Организация на антитерористичната дейност в публичния и частния сектор; Национална и международна сигурност. И трите програми са двугодишни, а таксата им е 1080 лв. на година.

 

Военната академия „Георги Ст. Раковски” предлага магистърските програми:

  • Национална сигурност и отбрана
  • Мениджмънт на сигурността и отбраната
  • Публични комуникации в сигурността и отбраната
  • Логистика на сигурността и отбраната
  • Защита на населението и критичната инфраструктура
  • Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

Таксите за обучение варират според това дали става дума за държавна поръчка или изцяло платено обучение, дали обучението е редовно, задочно, дистанционно или под формата на самостоятелно обучение, както и дали е магистърска или докторска програма. Сумите са между 360 лв. и 2 300 лв. на година.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ обучава в три основни факултета: Навигационен, Инженерен и Следдипломна квалификация.

Програми за студенти: Корабоводене, Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Корабна радиоелектроника, Технология и управление на флота и пристанища, Технология на кораборемонта, Речно корабоплаване, Океанско инженерство – 4-годишни бакалавърски програми.

Програми за курсанти: Корабоводене, Корабни машини и механизми, Военноморски комуникационни и радиотехнически системи – обучението е 5 години.

Приемът на студенти е с изпитен тест по математика /при определени условия и без/ и диплома за средно образование. Бакалавърските програми за студенти са с такси мжду 450 лв. и 550 лв. на година.

Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

Военни специалности:

  • Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски
  • Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване
  • Организация и управление на комуникационните и информационни системи в тактическите подразделения
  • Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили

Университетът предлага и граждански специалности до бакалавърска и магистърска степен.

В България военното образование е с високо селективен кандидат-студенски процес, свободните места се определят с държавна наредба, а таксите не са високи.

Военно образование в чужбина?

Всяка държава разполага със своите военни академии, които най-вече са предназначени и достъпни за граждани на страната и при определени условия – за чуждестранни кандидати. Както и у нас, предлагат се кадетски програми и цивилни програми. Общите положения са: попълнен формуляр за прием, диплома за средно /висше/ образование, тест за физическа издържливост, медицински тест, тест за психическо здраве, сертификат за език, а понякога допълнителни тестове по математика.

Военното образование в САЩ може да започне още в ученическа възраст. Хиляди са военните пансионни училища за деца на възраст над 14 години. Следващата стъпка е военна академия, а най-известното име е UnitedStatesMilitaryAcademyWestPoint www.usma.edu . Легендарната академия е държавно висше училище, създадено през 1802 г., което днес обучава около 4 400 кадети. Всяка година нови 1 000 души постъпват на обучение в програма с 26 общообразователни направления, както и в повече от 40 магистърски програми. Кандидатите представят резултати от писмените части на тестовете SAT и ACT, които трябва да са над средните. Други условия за прием: кандидатите трябва да са американски граждани /изключения се допускат за чужденци от държави, които имат специални споразумения със САЩ/ на възраст от 17 до 23 години към 1-ви юли в годината на прием; трябва да са неженени /неомъжени/ и без родителски задължения /не се приемат бременни жени/. Желаещите да се обучават в Уест Пойнт трябва да са в отлично физическо и психическо здраве, което се удостоверява с тестове. Излишно е да се споменава, че чрез събеседвания ще се проверяват мотивацията и нагласата за военно обучение и служба. Обучаващите се са на пълен пансион към академията, но за разлика от обикновения студентски кампус, кадетите по същество живеят непрекъснато заедно. Образованието в Уест Пойнт е безплатно, а обучението продължава поне 4 години. Кодът на честа, който изповядват възпитаниците на академията, звучи така: Кадетът не лъже, не мами, не краде, и не толерира тези, които правят тези неща. Накратко, приемът в Уест Пойнт е изключително селективен. Голяма част от кандидатите са с препоръки /номинации/ от политици с висок ранг и дори от самия президент на САЩ.

Кралската военна академия на Белгия / Royal Military Academy/ предлага комплексно военно обучение, както и граждански инженерни програми до бакалавърска и магистърска степен. Обучението е на френски, холандски и английски език, а завършилите офицери служат във всички подразделения на белгийската армия.

Вероятно най-елитното военно образование във Великобритания се предлага от Кралската военна академия на Обединеното кралство /Royal Military Academy Sandhurst/, коятосъществува под това име от 1947 г. като продължител на Royal Military College (RMC). École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) пък е френската военна академия, която обучава офицерите за френската армия.

Спецификата на военната професия и военното образование са в основата на широката гама от възможности и различията, които могат да съществуват между традиционното университетско образование и обучението във висше военно училище. Тъй като обучение от този тип предполага присъединяване към армията на съответната страна, военното обучение на практика е предназначено за граждани на тази държава. Чуждестранни студенти в кадетски програми се допускат при определени условия, обикновено свързани с вероятността да получат гражданство. Ето защо, ако се интересувате от професията на военен, е добре да завършите тук, а в чужбина да специализирате с магистърска степен, която вече не попада под такива ограничения.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top