fbpx

BRITANICA PARK SCHOOL

Първото частно парк училище с детска градина в България BRITANICA PARK SCHOOL отваря врати през новата 2019/2020 учебна година. Мащабният проект стъпва на опита на две образователни институции с доказан авторитет – DRITA и BRITANICA. В продължение на 30 години DRITA – първото частно училище с детска градина в България, предоставя на децата възможност да се развиват творчески в позитивна среда. В отговор на бързо променящия се свят и потребности на съвременните деца, DRITA, като училище със стабилен екип и международни партньорства, намира своето бъдеще в концепцията в BRITANICA PARK SCHOOL.

Със своя 20-годишен опит образователен център BRITANICA се е доказал като лидер в обучението по английски език.

Съчетанието на успешните педагогически практики на двете институции с модерните решения за учебната среда, са основата, върху която ще прилагаме най-новите академични методики и ще развиваме у учениците си уменията, необходими за 21-ви век.

BRITANICA Park School вече е част от международната общност на IB училищата. Наред с българската диплома, нашите ученици ще имат възможност да завършат средното си образование и с международна IB Diploma, която увеличава шансовете им да бъдат приети в едни от най-престижните световни университети.

info@britanica-parkschool.bg  
priem@britanica-parkschool.bg
+359 2 488 78 77
+359 899 99 52 55
кв. Драгалевци, ул. “Момино венче” 27
1415 София, България
www.britanica-parkschool.bg

Финансови условия (годишно)

                                                                                                                                 

Валута                                                                                                                   евро

Такса за обучение                                                                                           4500 евро, която включва:

- обучение, съгласно българските образователни изисквания;

- обучение по английска програма;

- медицинска грижа;

- педагогическа грижа;

- годишна застраховка “Злополука”;

- допълнителни активности спрямо класа;

- посещение на галерии, театри, туристически и природни обекти в град София.

Такса регистрация и др.                                                 100 евро - еднократна административна такса 

Общежитие                                                                                                        не

Храна                                                                                           За всеки ученик се създава индивидуален   

                                                                                              акаунт, който се  захранва от родителя спрямо

                                                                                              нуждите на детето.

Здравна застраховка                                                                                      Годишна застраховка    

                                                                                         „Злополука“, включена в таксата за обучение.

Транспорт                                                                                            Такса транспорт е на стойност 1 290 евро,

                                                                                           като се начислява към годишната такса и се

                                                                                           заплаща наведнъж или на две вноски преди

                                                                                           началото на всеки срок. При използване на

                                                                                           транспорт само в една посока се използва

                                                                                           отстъпка от 25% от цената.

Учебници и материали                                                                                 350 евро

Други такси                                                                                   Извънкласни дейности, които се заплащат

                                                                                             допълнително.

Език на обучение:

Български език с интензивно изучаване на английски

 

Чужди езици

Английски, Немски и Испански език

 

Международни и съвместни програми - да

 

Учебни програми и профилиране:

IB Diploma

профил “Математика и физика” с интензивно изучаване на езици

профил “Хуманитарен” с интензивно изучаване на езици,

профил “Биология и химия” с интензивно изучаване на езици,

профил “Бизнес и предприемачество” с интензивно изучаване на езици

Top