fbpx

Advanced Placement Program

Какво е AP

Advanced Placement Program (AP) е образователна програма за средните училища в Съединените щати и Канада. Advanced Placement Program (AP) е академичната програма за средно образование в САЩ, която представлява тригодишен курс на обучение от 10-ти до 12-ти клас.

Организацията, която администрира програмата от основаването й през 1955 г. и дава насоките за преподаване в програмите по различните предмети, се нарича College Board. Дейността на борда се финансира от таксите, които се събират от учениците при явяване на изпитите по AP.

Какви са предимствата

Учениците придобиват задълбочена подготовка на гимназиално ниво, като имат шанса да получат кредити или да бъдат приети в колеж или университет.
Повече от 15 000 училища в света участват в програмата, като 60% от тях са американски средни училища.

Особености на преподаването

Предметите, които се предлагат в Advanced Placement Program включват: история на изкуството, биология, математика, химия, компютърни науки, икономика, английски език, екология, европейска история, френски език, немски език, политика, география, латински, теория на музиката, физика, психология, испански, статистика, студийни изкуства, история на САЩ, световна история.

Условия за прием

От кандидатите се изисква да положат писмен изпити по английски език и да представят академична справка за последните 2 години, както и препоръки от преподавател по английски език и по математика.

Оценяване 

Оценяването се извършва по 5-степенна система с оценки от А до F, широко разпространена в САЩ, или изразено в цифри – от 1 до 5. Учениците се оценяват на състезателен принцип, т. е. те се състезават един с друг по успех, а не се оценяват по зададен стандарт.

Някои колежи използват тези резултати, за да освободят учениците от изискваната начална курсова работа, ако са показали добри резултати на AP теста. Политиката на всеки колеж и университет е различна, но най-често допустимите оценки са 4 или 5, в някои случаи и 3.

Реализация

Завършилите AP могат да кандидатстват във висши училища в САЩ, Канада и Великобритания. Британската система за висше образование признава Advanced Placement изпитите като еквивалентни на А-level. Американските колежи често използват тези резултати, за да освободят учениците от изискваната начална курсова работа, ако са показали добри резултати на AP теста.

През последните няколко години оценките от Advanced Placement се взимат под внимание и от някои университети в Австрия, Полша, Белгия, Франция, Швейцария, Германия, Холандия, Ирландия, Кипър и Дания.

Top