fbpx

DELE

РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Първите три нива (отговарящи на А1 до В1 по общоевропейската езикова рамка) на изпита най-често се полагат от деца в ученическа възраст, тъй като не се приемат за кандидатстване във висше учебно заведение. B2, C1 и С2 са по-подходящи за кандидат-студенти и кандидат-магистри, които желаят да се обучават на испански език.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА
••
Използване на езика, четене и слушане с разбиране
(времетраене: 105 минути)
••
Интегрирани езикови умения; слушане и четене с писмено изразяване (времетраене: 150 минути)
••
Устно изрязване и взаимодействие (времетраене 20 минути, плюс още 30 за подготовка).

РЕЗУЛТАТИ
От „Институт Сервантес” публикуват резултатите до три месеца след полагането на изпита, след предварително одобрение на оценките от проверяващи от Университета на Саламанка. Кандидатите трябва да се справят достатъчно добре с всичките части, за да издържат успешно изпита.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Изпитите DELE към момента се провеждат в различни образователни институции в шест български града. По един изпитен център има във Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив и Русе, а в София са разположени два. В Русе и Пловдив изпити се провеждат само през май и ноември.
София: „Институт Сервантес”; Нов български университет
Варна: IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”
Велико Търново: Великотърновски университет „Св .св. Кирил и Методий”
Бургас: ГРЕ „Г.С. Раковски”
Пловдив: ЕГ „Иван Вазов”
Русе: СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.sofia.cervantes.es
www.exteriores.gob.es/embajadas/sofia

ЕЗИК
Испански език

НИВА
От А1 до С2, съгласно Общоевропейската референтна езикова рамка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
DELE (съкратено от Diplomas de Español como Lengua Extranjera) са серия от изпити, организирани от „Институт Сервантес” към Министерството на образованието на Кралство Испания. Това е най-широко разпространеният сертификатен изпит по испански език за чужденци с друг роден език. Всяка година се явяват около 60 000 души, в над 800 изпитни центъра, в повече от 100 страни.

ЦЕНА
DIPLOMA A1: 100 лв.
DIPLOMA A2: 105 лв.
DIPLOMA В1: 125 лв.
DIPLOMA В2: 170 лв.
DIPLOMA C1: 185 лв.
DIPLOMA С2: 205 лв.

Top