fbpx

Cambridge English

РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Докато First e предвиден по-скоро за ученици, то Advanced и Proficiency често се полагат и от по-възрастни, кандидат-студенти и хора, търсещи по-добра работа. Разликите в темите на изпитите са несъществени, но трудността се повишава чувствително. Скалата на оценяване също претърпя промени през последните години. Оценка A на First или Аdvanced, вече носят съответно C1 или С2 по Общата европейска езикова рамка – толкова, колкото ако се явите на по-високо ниво.

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА
••
Четене и употреба на езика (Reading and Use of English)
••
Писане (Writing) – състои се от две задачи
••
Слушане (Listening) – слушането с разбиране се състои от четири части – комбинация от монолози и диалози от най-различни житейски ситуации
••
Говорене (Speaking) – устната част на изпита се провежда в групи от двама или – в редки случаи – от трима кандидати, в различна дата от останалите компоненти на изпита.

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита. Всички кандидати имат директен достъп до резултатите си чрез онлайн системата за проверка на резултати на Кембридж. Индивидуалните данни за достъп се изпращат заедно с изпитния график до всеки кандидат.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Оторизирани изпитни центрове на Cambridge има само в София – 5 на брой. Британски съвет, Аво, Британика, Училища Европа и Фарос. Датите за изпитите се обявяват предварително на сайта www.cambridgeenglish.org. Разбираемо, кандидатите за Proficiency са по-малко от тези за Advanced, което обуславя и по-малкото изпитни центрове.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.cambridgeenglish.org/
www.britishcouncil.bg

ЕЗИК
Английски език

НИВА
Cambridge English: First
Cambridge English: Advanced
Cambridge English: Proficiency

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
Изпитите Cambridge English: First, Advanced и Proficiency са добре познати на повечето средношколци, които изучават активно чужд език. Много частни езикови школи също имат практиката да записват своите възпитаници организирано. Всъщност, тези три сертификата са само малка част от всички изпити на Cambridge, но именно с тях най-често се кандидатства във висше училище, което ги прави особено релевантни за този справочник.

ЦЕНА
••
FCE: компютърен/ хартиен вариант – 360 лв.
••
CAE: компютърен/ хартиен вариант – 375 лв.
••
CPE: компютърен/ хартиен вариант – 385 лв.

Top