fbpx

Аво

Езиков и изпитен център АВО

Дългогодишни традиции и гарантирано качество в обучението по английски език

Познавате ли АВО? Нека се представим!

 

  • Със своя 30 годишен опит АВО се утвърди като лидер в езиковото обучение и получи международно признание за професионализма, с който работи.

 

  • Пълен спектър курсове по английски език.

 

  • АВО е единственият в страната акредитиран от експерти в езиковото обучение на Асоциация за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги учебен център. Това ни дава право да издаваме международно валидни сертификати за владеене на английски език при покриване на всяко от основните нива на европейската езикова рамка.

 

  • Като отворен изпитен център за свои и външни кандидати оторизиран от Cambridge English Language Assessment, част от Университета Кеймбридж, АВО провежда изпити за престижните, международно признати езикови сертификати вповече от 26 града в цялата странаНашите преподаватели са акредитирани от Университета Кеймбридж да изпитват и оценяват владеенето на английски с най-високите британски стандарти.

 

  • АВО е и международен център за квалифициране на преподаватели по английски език, оторизиран от Cambridge English Language Assessment. Наши методици обучават преподаватели от цял свят на най-съвременни методики за преподаване на английски език.

 

Гордеем се с изключително високите оценки, които ни поставят:

Експертите на EAQUALS в своя инспекционен доклад:

„АВО Училище за английски беше инспектирано през м. март 2013 и покри високите стандарти, заложени в акредитационната схема на EAQUALS. Училището показа високо качество по отношение на методите на преподаване, учебните програми, както и организацията на курсовете, учебните и методическите материли, тестовете и оценяването. Инспекцията установи, че институцията полага много усилия, за да гарантира отлични условия и подходяща работна среда както за своите курсисти, така и за персонала си. Рекламните материали на училището са достоверни и точни.

Екипът от инспектори на EAQUALS даде оценка за изключителни постижения на АВО в 9 от всички инспектирани категории:

• Методика и стандарти на преподаване
• Академичен мениджмънт – Учебни програми
• Академичен мениджмънт – Тестове, оценяване и издаване на сертификати
• Академичен мениджмънт – Гарантиране на качеството
• Учебни материали и методически и учебни помагала
• Допълнителни услуги, насочени към курсистите
• Линии и средства на комуникация
• Достоверност на информацията
• Административен мениджмънт“ 

Top