fbpx
Начало » Университети » Европейски политехнически университет

Европейски политехнически университет

Европейският политехнически университет е най-новата образователна институция в системата на висшето образование в България.

 

Европейският политехнически университет е създаден е по инициатива и с активното участие на група видни български учени. Подкрепен е с частни инвестиции от представители на бизнеса.

Проектът за Университета получи положителна оценка от Акредитационния съвет (Решение от 9.07.2010г.), подкрепа от Министерския съвет и е открит с решение на Народното събрание, което му даде право да обучава бакалаври, магистри и докторанти по всички програми на два езика – английски и български.

Мисията на Университета е да стане многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят.

За краткото време на своето съществуване Университетът ежегодно провежда научна конференция „Образование, наука и иновации“. Има силно развито международно академично сътрудничество, в основата на което са над 30 контракта с университети от Европа, Азия и Америка.

Университетът е член на CUAM – Консорциум на африканските и средиземноморски университети и на Балканската университетска асоциация. Има активно сътрудничество с Българската академия на науките, чиито лаборатории се използват за съвместни научни изследвания и за провеждане на практически занятия със студентите. През 2015 г. ЕПУ е акредитиран за срок от 6 години с най-висока оценка от немската акредитационна агенция ACQUIN, член на ЕNQA.

От 28.10.2015г. ЕПУ е собственост на италианското дружеството „Пегасо Консултинг“, което е част от мрежата европейски университети, изграждана от консорциума „Multivercity.

Акредитации

Институционална и програмни НАОА; Институционална и програмни ACQUIN; Германия

Моника Бадева

2300 Гр. Перник

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23

България

+359 882 44 95 14

office@epu.bg; office@epubg.eu

http://www.epubg.eu/bulgaria/

Сертификат за владеене на английски език B2

Диплома за средно образование

Формуляр за кандидатстване 

Такса за кандидатстване – 15 EUR

Сертификати за извънкласни постижения

Приемен изпит по математика и английски език ( за студенти бeз сертификат)

Валута

EUR, BGN

Такса за обучение

750 EUR за студенти от страни членки на ЕС и 1500 EUR за студенти от страни, които не са членки на ЕС /таксите са за семестър/

 

Регистрация и други такси

Общежития или приемно семейство

15 EUR

1800 EUR настаняване в двойна стая, 3600 EUR единично настаняване на семестър

Учебници

200 EUR

Транспорт

Храна

80 EUR/ месчно

3600 EUR / 10 EUR на ден

Здравна осигуровка

100 EUR

 

Финансова подкрепа

Стипендии

Финансова помощ

Работа в университета

Бакалавърски програми:

Приложна информатика

Строително инженерство

Зелена енергетика

Магистърски програми:

Сеизмично инженерство

Обновяване на сгради и съоръжения

Биогорива

Водородни технологии

Слънчева енергетика

Вятърна енергетика

Информационна сигурност

Управление на сигурността на личните данни

Управление на информационните технологии

Съвместни и международни програми

Бизнес администрация- "Пегасо интернешънъл" (Малта)

Top