fbpx
Начало » Университети » Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия "Г. С. Раковски" е най-старото висше военно училище в България. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г.
Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на народа в духа на европейските ценности. Днес тя е национална институция за висше образование, квалификация и научни изследвания по въпроси на националната сигурност и отбраната. Мисията на Военна академия "Г. С. Раковски" е да подготвя военни лидери и граждански лица във всички области на изграждането и използването на въоръжените сили в мирно време, при предотвратяването и разрешаването на кризи и конфликти и при война с фокус върху стратегическото и оперативното равнище. Тя е основната образователна институция по въпроси на международната и националната сигурност, гражданско-военните отношения, военното изкуство и оперативната съвместимост с армиите на НАТО.

Отдел "Административен": + 359 2/ 92 26 504

В зависимост от специалността, в която се кандидатства. Повече информация може да намерите на уебсайта на академията

Таксите варират в зависимост от завършената преди това степен. Повече информация може да намерите на уебсайта на академията

Военна академия "Г. С. Раковски" провежда обучение за придобиване на висше образование в образователно-квалификационна степен "магистър":

“Национална сигурност и отбрана”

“Мениджмънт на сигурността и отбраната”

“Публични комуникации в сигурността и отбраната”

“Логистика на сигурността и отбраната”

“Защита на населението и критичната инфраструктура”

“Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”

“Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство”

“Безопасност, сигурност на море и защита на морската инфраструктура”

Top