fbpx

Филология

Какво означава "филология"?

Филологията (от древногръцки „любов към думите”) е наука и специалност във висшите училища, изучаваща езика и литературата. Тези две основни течения на интереси обуславят и двата основни потока от дисциплини, които се изучават в рамките на учебните програми във висшите училища – езиковедски и литературоведски. Всеки използван език с писменост и литература може да бъде изучаван филологически, както и древногръцкия и латинския езици, които се изучават като класическа филология.

 

Особености на специалността

Филологиите се разделят според езиците, които изучават – например можете да изучавате специалност Българска филология, която е дял на славянските филологии. Науката, която изучава историята и развитието на езика като цяло (не на отделни национални езици), се нарича лингвистика. Практически всички лингвисти обаче имат и задълбочени филологически познания. Има и специалности от типа на Американистика, Канадистика и т.н. Разбира се, няма отделен американски или канадски език, но тук просто се отделя по­голямо внимание върху изучаването на литературата, културата и историята на определена страна.

 

Какви предмети се изучават?

Разбира се, конкретните предмети, които се изучават, зависят в голяма степен от конкретния език, който изучавате. Някои от най­универсалните дисциплини във висшите училища са:

Увод в общото езикознание

Фолклор

Лексикология

Увод в теория на литературата

Антична и средновековна литература

Фонетика и фонология

Морфология

Диалектология

Сравнителна граматика

Методика на обучението по съответния език

 

Какво можете да работите с такова образование?

Завършилите Българска филология у нас могат да работят като учители и преподаватели. Освен като педагози, много от тях се реализират и като журналисти, редактори, специалисти по връзки с обществеността и т.н. Бакалавърска степен по филология често се използва като основа за магистратура в друга област на хуманитарните науки. Специалистите по чужди езици имат възможност за реализация в по­широк кръг от професии. В последните години у нас бързо се развива т.нар. аутсорсинг индустрия. Все повече международни компании изнасят работни места и търсенето на хора с познания по чужди езици се увеличава.

 

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

63

2

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

51

2

Нов български университет

София

51

3

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Пловдив

50

4

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

49

5

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски·

Шумен

48

5

Университет „Проф. д-р Асен Златаров·

Бургас

39

Източник: Министерство на образованието и науката                                 

 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

99.3

2

Harvard University

САЩ

88.2

3

University of Massachusetts Amherst

САЩ

87.1

4

University of Cambridge

Великобритания

86.9

5

University of Oxford

Великобритания

86.5

6

The University of Edinburgh

Великобритания

86.2

7

Stanford University

САЩ

85.8

8

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

85.1

9

University of California, Los Angeles (UCLA)

САЩ

83.7

10

Peking University

Япония

81.5

Източник: QS World University Rankings 2017

Top