fbpx

Туризъм

Какво означава "туризъм"?

Туризмът е от онези специалности, чието споменаване обикновено предизвиква приятни асоциации. Упражняването на професията обаче е свързано с изключителни личностни и професионални умения, усвояването на които определя степента на успеха на всеки, захванал се с изучаването на тази университетска програма.

В последните години у нас често говорим за потенциа­
ла на страната ни за развитие в областта на туризма. Студентите получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм. Точно това е и причината да се налага да говорим все по­сериозно за нуждата от подходящо образование на кадрите, заети в този сектор.

 

Особености на специалността

В много областни градове на България има професионални гимназии по туризъм, които подготвят кадри за нуждите на бранша още на ниво средно образование. Съществуват обаче различия между средното и висше образование по специалността. Училищата обикновено подготвят кадри за оперативните дейности в рамките на индустрията ­ готвачи, специалисти по кетъринг и т.н. Завършилите висше образование по туризъм пък получават и обширна икономическа подготовка и придобиват важни умения в сферата на мениджмънта. Ако искате да учите специалност туризъм, ще трябва да помислите и в каква област да специализирате. Повечето училища предлагат най­масовата и търсена специализация – Hotel and Hospitality Management или Leisure and Tourism Management. Съществуват обаче и тясно профилирани програми, които ще ви направят професионалисти в области като Restaurant Management, Tourism Management, Event Management, Sport Management.

Какви предмети се изучават?

Икономика

Бизнес среда

Маркетинг в туризма

Бизнес комуникации

Информационни технологии в туризма

Счетоводство

Финанси

Мениджмънт в туризма

Управление на човешките ресурси в туризма

Въведение в гостоприемството и туризмa

 

Какво можете да работите с такова образование?

Придобитите знания по бизнес комуникации, специализираната и технологична подготовка по хотелиерство и ресторантьорство, счетоводство и контрол, организация и управление на туристическото обслужване, умението за създаване на контакти чрез два или три чужди езика позволяват на завършилите специалността да заемат длъжности като: мениджър в хотелиерската или ресторантьорската дейност; завеждащ туроператорска или туристическа агенция.

Извън сферата на хотелиерството хората, завършили туризъм, могат да се реализират и в други компании, в отдели „Маркетинг”, „Реклама”, „Бизнесконтакти”, „Конгресен туризъм”, „Продажби” и т.н.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

54

2

Икономически университет

Варна

46

2

Университет по хранителни технологии

Пловдив

46

2

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

46

3

Международно висше бизнес училище

Ботевград

45

3

Нов български университет

София

45

4

Лесотехнически университет

Велико Търново

44

5

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

43

6

Аграрен университет

Добрич

41

7

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Пловдив

37

Източник: Министерство на образованието и науката                                 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държави

Резултат

1

University of Nevada - Las Vegas

САЩ

92.1

2

Ecole hôtelière de Lausanne

Швейцария

88.7

3

The Hong Kong Polytechnic University

Хонг Конг

82.1

4

Les Roches International School of Hotel Management

Швейцария

77.9

5

University of Surrey

Великобритания

77.2

6

Virginia Polytechnic Institute and State University

САЩ

73

7

Pennsylvania State University

САЩ

72.1

8

Swiss Hotel Management School

Швейцария

-

9

Griffith University

Австралия

71

10

Purdue University

САЩ

71

Източник: QS World University Rankings 2017

Top