fbpx

Психология

Какво означава „психология”?

Психологията е наукa, която изучава и изследва умствените процеси и поведението на хората и животните, като често прилага научния метод при лабораторни изследвания. Психологията обхваща прилагането на това знание в различни сфери, включително проблеми от ежедневния живот и лечение на психически заболявания. Психологията в буквален смисъл е наука за душата. Тя е наука, изучаваща поведението, мисловните процеси, както и чувствата на хората. Психологията е наука за факторите, механизмите и закономерностите на възникване, развитие и проявяване на психиката като субективно отражение на света.

 

Особености на специалността

Характерно за психологията е, че тя е специалност, която често се избира от хората с надеждата, че обучението в нея ще им помогне за разрешаване на техните лични проблеми. Специализацията по психология в никакъв случай не може да бъде заместител на индивидуалната терапия. Човек разбира дали тази професия е за него, едва когато започне да я практикува. Някои от тънкостите на занаята се учат, но има личностни качества, които са необходима предпоставка.

 

Какви предмети се изучават?

Увод в психологията

Психолингвистика

Физиологична психология

История на психологията

Експериментална психология

Логика

Етика

Антропология

Естетика

Философия

Народопсихология

Реторика

Психоанализа

Клинична психология

 

Какво можете да работите с такова образование?

След като сте решили да учите психология, идва и въпросът за професионалната реализация. Каквото и направление в психологията да изберете, важно е да знаете, че това е професия, която изисква учене през целия живот и участие в извънуниверситетски обучения в терапевтични направления, следдипломни квалификационни програми, семинари и курсове. Психолозите могат да се реализират в медицински заведения, неправителствени организации, държавни и общински структури, спорта, бизнес корпорации и др. Много от клиничните и консултативните психолози намират реализация към здравни заведения, неправителствени организации, държавни институции, частни фирми, отделите за човешки ресурси и частната практика.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

63

2

Нов български университет

София

55

3

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Пловдив

49

4

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър·

Варна, Смолян

46

4

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

46

4

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

46

Източник: Министерство на образованието и науката                                 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

97.3

2

Stanford University

САЩ

94.6

3

University of Cambridge

Великобритания

92.8

4

University of Oxford

Великобритания

92.3

5

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

90.5

5

Yale University

САЩ

90.5

7

University of California, Los Angeles (UCLA)

САЩ

90.4

8

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

89.3

8

UCL (University College London)

Великобритания

89.3

10

New York University

САЩ

87.6

Източник: QS World University Rankings 2017

Top