fbpx

ПР

Какво означава?

Връзки с обществеността (Public relations ­ PR), реклама и маркетинг често се определят като трите страни на едно и също нещо ­ интегрираните маркетингови комуникации. Маркетингът е свързан с продажби, проучване на пазара и конкуренцията, на потребителските нагласи. Той често предполага рутина, свързана с много телефонни обаждания, търсене на информация, попълване на екселски таблици и прочее административни битовизми. Основната цел на ПР­а е да създаде взаимодействие между дадена организация и публиката  като работи за изграждане на нейната положителна репутация. Рекламата не е само изготвяне на самия рекламен материал, а отново е в по­голямата си част административна и координаторска работа, свързана преди всичко с продажби и намиране на клиенти за съответния рекламен носител или среда.

 

Особености на специалността

ПР и реклама се различават по отношение на функциите си – рекламата насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР е насочена към модифициране на нагласите на потребителите и изграждане у тях на позитивно отношение към конкретната компания. Едно обаче е сигурно: и рекламата, и ПР­а са необходими на всяка една организация в условията на пазарната реалност. Няма място за срамежливи хора в тези сфери, тъй като голяма част от работата е свързана с ежедневна комуникация с клиенти и медии.

 

Какви предмети се изучават?

Комуникативни умения

Писане за връзки с обществеността

Теория и история на Връзки с обществеността

Семиотика на рекламата

Стимулиране на продажбите

Маркетинг

Интегрирани маркетингови комуникации

Основи на икономиката

Реторика

 

Какво можете да работите с такова образование?

Практически една от най­основните дейности на всяка компания е нейната реклама. По­големите фирми имат обособен маркетингов отдел, който се занимава с целия процес по реклама и ПР. Освен към отделните компании се намира и работа в специализираните рекламни и ПР агенции. Отделните организации могат да „изнесат” тази си дейност към външна фирма, когато преценят, че вътрешен отдел би бил твърде скъп или неефективен. Третият вариант, към който може да се ориентирате, са т.нар. Public Affairs или ПР на държавния сектор. Заплатите са по­ниски, отколкото в частния сектор, но пък и натоварването традиционно се определя като по­малко.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

60

2

Американски университет в България

Благоевград

59

3

Нов български университет

София

53

3

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

53

4

Университет за национално и световно стопанство

София

52

5

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

47

6

Бургаски свободен университет

Бургас

44

7

Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски·

Добрич, Шумен

43

8

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

42

Източник: Министерство на образованието и науката

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Southern California

САЩ

96

2

University of Amsterdam

Холандия

94.6

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

92.4

4

Stanford University

САЩ

92.1

5

University of Wisconsin-Madison

САЩ

91.3

6

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

91.2

6

University of Texas at Austin

САЩ

91.2

8

Goldsmiths, University of London

Великобритания

89.7

9

University of California, Los Angeles

САЩ

88.4

10

University of Pennsylvania

САЩ

87.9

Източник: QS World University Rankings

Top