fbpx

Политика

Какво означава „политически науки”?

Политически науки е от сравнително новите университетски специалности,
рожба на динамичния 20­ти век. Към края на 19­ти век в САЩ се създават специализирани училища за обучение на кадри за държавната администрация. Макар реално те да не изучават нищо, наречено политология, тогава за пръв път правителствените политики се пречупват през призмата на научния анализ. Това се приема и за историческото начало на дисциплината, но корените ú могат да се открият назад във времето, векове преди Христа, в трудовете на
древногръцките философи.

 

Особености на специалността

Политически науки не са специалността, която трябва да подготвя бъдещите политици, а наука, която подготвя политическите анализатори. При направлението политически науки/политология можете да получите бакалавърска и магистърска степен, както и да защитите докторантура. Следването на тази специалност е свързано с много четене. Тук няма място за оплаквания от типа „в университета не ни осигуряват практика”. Практиката се състои в способността да мислите логично и да откривате причинно­следствените връзки между различните събития, дори и в дълги периоди от време. Изключително важно нещо при работа в тази сфера е способността за абстрахиране от личните предпочитания при научната работа.

 

Какви предмети се изучават?

История на политическите идеи

Основи на политиката

Конституция и политика

Сравнителна политикономия

Сравнителни политически системи и институции

Теории на международните отношения

Политически комуникации и маркетинг

Теория и критика на политическите идеологии

Политически маркетинг и предизборни кампании

 

Какво можете да работите с такова образование?

С диплома по тази специалност можете да търсите кариера като специалист, експерт и анализатор на политическите процеси в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, политически партии, профсъюзи, международни организации. Медиите, социологическите агенции и дипломатическите институции също са вариант за работа пред политолозите. Политологията е подходяща за хора, които търсят поле за изява в публичния сектор.

С диплома по тази специалност ще може да се похвалите с една завидна обща култура, философско аналитичен поглед върху живота и ще имате възможност при добро желание, да завършите университета с усвоени един или два чужди езика. Успешната кариера задължително трябва да се гони с бързо интегриране в политическия и обществен живот, защото (както добре знаем) в България всички разбират от политика и в този смисъл всеки е потенциален конкурент за работното място на младия политолог.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

64

2

Американски университет в България

Благоевград

63

3

Университет за национално и световно стопанство

София

57

4

Нов български университет

София

55

5

Русенски университет „Ангел Кънчев·

Русе

49

6

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Смолян, Пловдив

47

7

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

46

8

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър·

Варна

44

Източник: Министерство на образованието и науката                                 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

94.7

2

University of Oxford

Великобритания

93.1

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

91.6

4

Sciences Po Paris

Франция

89.8

5

University of Cambridge

Великобритания

89.5

6

The Australian National University

Австралия

87.5

7

Yale University

САЩ

87.3

8

Princeton University

САЩ

86.9

9

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

86.7

10

Columbia University

САЩ

83.4

Източник: QS World University Rankings 2017

 

Top