fbpx

Нанотехнологии

Нанотехнологията е наука и технология, която се извършва на нано ниво, където пространството се измерва в нанометри. За да сме точни – един нанометър е приблизително една милиардна от метъра или 10 на 9-та степен от метъра.

Идеята и концепцията зад нанонауката и нанотехнологията води началото си от физикът Ричард Фейнман по време на срещата на Американското общество по физика в Калифорнийския институт по технология (CalTech) на 29 декември 1959 г. По време на своя презентация Фейнман описва процес, в който учени ще могат да манипулират и контролират индивидуалните атоми и молекули. 10 години по-късно професор Норио Танигучи въвежда термина нанотехнология. През 1981 г. започва същинското развитие на нанотехнологията  - тогава се разработва микроскопа, който може да „вижда“ индивидуалните атоми. Наноматериалите представляват достъпни и надеждни ресурси с потенциала да подобряват живота по много начини. Главните приложения на тази наука върху света около нас се изразяват в широк обсег – от соларни клетки и енергийни иновации до наномедицина и пробиви в медицинската диагностика.

Специалност

Нанотехнологията е доста обширна област, така че за изучаването й като специалност ще са ви нужни страст към физиката, химията, електроинженерството и биологията. Заради мултидисциплинарния си характер Нанотехнологията се предлага по-често като магистърска програма или специализация. В България все още не се предлага изучаване на специалност с името Нанотехнология. В западните университети изучаването на тази специалност дава достъп до лаборатории от световен клас. Тъй като в днешно време нанонауката в университетите е тясно свързана със световните институти по нанотехнологии, средата за изследвания в областта е изключително благоприятна за студентите.

В зависимост от университета, в който учите, е вероятно да има различен акцент в обучението ви – възможно е акцентът да е върху физиката, химията или биологията. За да добиете пълна представа, изучаваните от вас дисциплини могат да варират в следните имена:

-       Органична химия, Математика, Модерни материали в нанотехнологиите, Светлина и материя, Електричество и магнетизъм, Нанонаука и нанотехнология, Наномашини и наночастици, Относителност и частици, Спектроскопия, Молекулярна биология, Термална физика, Наноскала, Нанофизика, Микро структури, Фотоника, Орбитално движение, Електро инженерство,  Ядрена физика, Биохимия, Квантова механика, Физическа химия, Астрофизика, Радиационна наука, Супер производителност и т.н.

Кариера

С диплома в областта на нанонауката и нанотехнологията можете да продължите с изследователска работа или да започнете да се занимавате с  химическо инженерство, научна журналистика, да преподавате, да изнасяте лекции, да работите във водещите технологични компании в света или да започнете производствен бизнес. За да имате успешна кариера е нужно не само да разбирате нанонауката в рамките на дисциплините, които ще изучавате. Важно е да разбирате основите на първо място, а те са главно в областта на физиката.

Разбира се, тези кариерни планове са възможни и реалистични по-скоро за възпитаници на западни университети. В България има между 4 и 10 компании, които се занимават с нанотехнологии. Всички те са малки или средно големи - сред тях са "Нано Туул шоп", базирана в Ботевград, и софийската "Смартком". Първата разполага със собствена производствена база, а втората разработва технологии и дизайн, които след това използва зад граница.

Къде да учите Нанотехнология?

Добрият избор зависи най-вече от вашите лични интереси и акцентът, с който искате да изучавате нанонаука и нанотехнологии. Съветът, който можете да ползвате в отговор на този въпрос е да определите интересите и целите си, а след това да потърсите програмата, която ще ви помогне да ги постигнете.  Важна роля играе и това дали университетът работи съвместно с изследователски институт, защото това би означавало, че ще имате повече възможности за контакти и лаборатории.

В момента Нанотехнологията бележи бърз ръст. Надеждите са, че тази наука ще доведе до революционни открития и разработки в медицината, информационните технологии и околната среда. За пример като такива открития могат да бъдат посочени нано частиците в слънце защитните лосиони, които блокират вредните ултравиолетови лъчи на слънцето или самопочистващите се прозорци, които чрез наночастици от титаниев диоксид, които събират замърсяванията, когато е горещо, а когато завалия тя се отмива. Бъдещите прогнози са, че наночастиците ще започнат да транспортират определени медикаменти до конкретни части от човешкото тяло, ще започнат да се въвеждат и в облеклото, като по този начин ще бъде следено кръвното налягане, температурата на тялото и сърдечния ритъм. Друг потенциал, който се влага в наночастиците е химиолечение, което би могло да убива ракови клетки. Възможностите като цяло са безкрайни за това, което може да се случи на нано ниво.

Това са само бъдещи концепции - едва ли може да се прогнозира кога точно нанотехнологията ще достигне до този напредък. Случващото се с нанотехнолгоията в настоящето също е достатъчно обнадеждаващо за младите нано ентусиасти - тази наука става все по-достъпна, разработките в областта  й не спират, а дори се увеличават. Това са категорични показатели, че науката се нуждае и ще се нуждае за напред от нови любознателни и млади учени, за които изучаването на физика, химия и биология на нано ниво е страст.

Top