fbpx

Мениджмънт

Мениджмънт е поредната чуждица, която навлезе в българския език след демократичните промени. Буквалното и значение е - ръководя, управлявам. В академичен смисъл трябва да разбираме, че това е специалност за организацията и управлението на стопанската дейност, на бизнеса. Мениджмънтът е прекият наследник на специалността Стопанско управление, или казано по друг начин – имаме две наименования на едно икономическо понятие. В някои наши университети специалността все още фигурира под името Стопанско управление.

Да се каже, че да учиш Мениджмънт е актуално е евфемизъм. В последните години дипломата по тази специалност е прицелна точка вероятно на всеки втори кандидат-студент. Това е продиктувано от очакванията за заемането на управленски пост в бизнеса или държавната администрация, което е изначално залегнало в същността на този вид обучение.

Мениджмънт се изучава като самостоятелна програма под това име и като дисциплина в други икономически специалности. Спецификата на тази специалност предопределя нейния широкообхватен спектър на приложение. Ето защо имаме стотици разновидности на обучението по Мениджмънт, според полето на действие като един по-тесен профил: Индустриален мениджмънт, Международен бизнес мениджмънт, Мениджмънт на банковото дело, Финансов мениджмънт, Мениджмънт в: туризма и хотелиерството, здравеопазването, транспорта, спорта, изкуството, бизнес администрацията, земеделието и много други. Сами разбирате, че говорим за много благодатна и практически насочена специалност, която може да изучавате като магистърска или МВА програма след бакалавърската ви степен, за да насочите кариерата си към заемането на високи ръководни длъжности. Реално погледнато, бакалавърска диплома в икономическата област и магистърска по Мениджмънт, или МВА диплома с профил в мениджмънта ви правят квалифициран кадър за всяка мениджърска длъжност.

Изучаваните предмети в специалност Мениджмънт трябва да ви изградят като анализатор и стратег, което предполага един обширен диапазон от преподавани предмети в области като: общо управление; управление на организации от бизнеса, публичния и нестопанския сектор; стратегическо управление; бизнес планиране и контрол предприемачество и иновации; управление и развитие на човешките ресурси; маркетинг; математика; чужди езици; предприемачество и малък и среден бизнес; корпоративно ръководство; международен мениджмънт; фирмена култура; психология на управлението; бизнес комуникации.

Образователно-квалификационните степени, които се присъждат на завършилите, са бакалавър, магистър и доктор. Оттам нататък имате широко поле за изява навсякъде в частния бизнес и публичната администрация, като служител или развивайки собствен бизнес.

Както вече стана дума, Мениджмънт е широко разпространена специалност, която можете да изучавате вероятно в 90% от висшите училища у нас и по света. Тук е моментът да припомним, че в предишните наши броеве от месец декември/ януари 2008/ 2009 г (Маркетинг) и от месец февруари 2009 г. (Финанси) ще намерите информация за висши училища, от които можете да получите диплома на мениджър, защото Маркетинг, Финанси и Мениджмънт са задължително присъстващи специалности в каталозите на добрите икономически вузове и бизнес колежи. А в настоящия брой няколко висши училища по-подробно представят своите програми по Мениджмънт за ваше улеснение.

Нека от тази отправна точка да разгледаме варианти за този тип образование в България и чужбина. 

Къде да учите в България

У нас Мениджмънт можете да изучавате в държавни и частни висши училища и професионални колежи:

СУ „Св. Климент Охридски” www.uni-sofia.bg

Можете да завършите бакалавърска степен по Стопанско управление и магистърски програми по Финансов мениджмънт (на френски език), Мениджмънт на човешките ресурси (съвместна програма на английски език със Сорбоната), Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите.

УНСС www.unwe.acad.bg

Можете да изучавате Финансов мениджмънт в магистърска програма от 2-4 семестъра. До бакалавърска степен, най-близо до това, което търсим, са специалностите Бизнес икономика и Стопанско управление.

Нов български университет www.nbu.bg

Предлага се бакалавърска програма по Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (и на френски език). Има и магистърски програми: Мениджмънт за организационно съвършенство и Мениджмънт на книгата и текстови практики.

Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград www.swu.bg

Възможна е бакалавърска и магистърска степен по Стопанско управление и следните магистърски програми: Мениджмънт на алтернативния туризъм; Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност; Мениджмънт на туроператорската и туристическата агентска дейност; Мениджмънт на балнео, Спа и уелнес туризма; Здравен мениджмънт.

Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов www.uni-svishtov.bg

Бакалавърска степен по Стопанско управление след обучение от 9 семестъра. Магистърски програми по: Здравен мениджмънт, Социален мениджмънт, Финансов мениджмънт, Банков мениджмънт, Инвестиционен мениджмънт, Международен бизнес и мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Корпоративен мениджмънт, Мениджмънт на търговската дейност, Икономика и мениджмънт на туризма, Мениджмънт на бизнесорганизациите, Фирмен мениджмънт и контролинг, Екомениджмънт, Мениджмънт на териториалното развитие

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” www.vfu.bg

Бакалавърски програми: Международен бизнес мениджмънт, Мода и мениджмънт в модата. Магистърски програми: Мениджмънт на алтернативния туризъм, Мениджмънт на културно-художествената дейност, Мода и мениджмънт в модата

Висше училище по застраховане и финанси www.vuzf.bg

Бизнес мениджмънт (бакалавърска степен), Финансов мениджмънт и маркетинг (бакалавърска и магистърска степен на английски език в редовна и задочна форма на обучение)

Международно висше бизнес училище www.ibsedu.com

Бакалавърска програма на английски език: Bachelor in International Tourism Management and Consultancy NHTV - Breda University of Professional Education, Холандия. Магистърски програми на английски език: The Master of Science in Technology Management - City University of Seattle, САЩ; The Master of Science in Project Management - City University of Seattle, САЩ 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” www.uni-vt.bg

Предлага бакалавърска и магистърска степен по Стопанско управление

Русенски университет „Ангел Кънчев” www.ru.acad.bg

Бакалавърски програми: Мениджмънт и сервиз на техниката, Мениджмънт на качеството и метрология, Стопанско управление, Индустриален мениджмънт. Магистърски програми: Мениджмънт и сервиз на техниката, Мениджмънт на регионалното развитие, Индустриален мениджмънт, Индустриален мениджмънт и маркетинг

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас www.btu.bg

Предлага магистърска програма по Стопанско управление.

Икономически университет, Варна www.ue-varna.bg

Бакалавърска програма по Мениджмънт и магистърски програми по: Мениджмънт, Банков мениджмънт, Мениджмънт на туристическата дестинация

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, София www.mtmcollege.org

Колеж “Адам Смит” www.educenter-bg.com

Предприемачество и мениджмънт

Висше училище международен колеж www.vumk.eu

Специалности на английски език DOUBLE DEGREE:

BA (Hons) Hospitality Management

BA (Hons) International Business Management

Специалности на български език:

Хотелски мениджмънт

Маркетинг и мениджмънт

Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив www.ecem.org

Мениджмънт на туристически услуги 

Както виждате, изборът на програми в България е преизобилен. Висшите училища сами определят начина за кандидатстване, а тенденцията е това да става с единен кандидат-студентски изпит за всички или повечето специалности в съответната институция. Таксите у нас все още се движат в прилични нива от 150 до 1 000 лева на година в държавните вузове. Частните образователни институции таксуват студентите с по-високи суми, което е съвсем разбираемо. 

Къде да учите в чужбина

Тази специалност е лесна за проучване в Интернет. Бизнес програмите и вузовете, които ги предлагат се радват на голям интерес и са обект на изключително много класации. В океана от информация се насочете към професионален и тясно специализиран източник. Използвайте например базата данни на утвърдено име във финансовия свят като Financial Times /www.ft.com/, където ще намерите множество класации за най-добрите програми с бизнес насока и най-добрите бизнес училища в света. Други полезни сайтове:

След като разглеждаме бизнес специалност, добре е да се ориентирате към икономически университети и бизнес училища, при все че ви е ясно, че тази специалност ще намерите и в университетите с общообразователен профил. Практиката показва, че профилираните вузове провеждат качествено обучение съобразено с динамично променящите се нужди на бизнеса. Престижността на университета, в който ще учите, не трябва да е идея-фикс, най-малкото защото зависи от финансовите и академичните ви възможности, но нека погледнем малко от класациите на Financial Times, за да видим някои от оптималните вариант.

Висши училища, предлагащи най-добрите Masters in Management програми за 2009 г.

 1. Cems
 2. HEC Paris
 3. ESCP Europe
 4. London School of Economics and Political Science
 5. Essec Business School
 6. EM Lyon Business School
 7. Grenoble Graduate School of Business
 8. Mannheim Business School
 9. Esade Business School
 10. Rotterdam School of Management, Erasmus University

Висши училища с най-добри MBA програми за 2010 г.

 1. London Business School
 2. University of Pennsylvania: Wharton
 3. Harvard Business School
 4. Stanford University GSB
 5. Insead
 6. Columbia Business School
 7. IE Business School
 8. MIT: Sloan School of Management
 9. University of Chicago: Booth
  Hong Kong UST Business

Най-добрите бизнес училища в Европа за 2009 г.

 1. HEC Paris
 2. London Business School
 3. Insead
 4. IMD
 5. IE Business School
 6. Iese Business School
 7. Rotterdam School of Management, Erasmus University
 8. EM Lyon Business School
 9. Esade Business School
 10. Vlerick Leuven Gent Management School

Тези институции са световна марка в бизнес образованието, разпознаваеми и доказани имена във финансовия сектор. Считайте дипломирането ви като мениджъри в някое от тях като отличен атестат за една успешна бъдеща кариера в бизнеса. В рубриката ни „Образованието в цифри” можете да видите пълната класация за най-добрите бизнес училища в Европа.

Ето още няколко препоръчвани висши училища за бизнес програми според www.graduateshotline.com:

 • INSEAD ,France
 • IMD ,Switzerland
 • London Business School ,UK
 • Toronto (Rotman), Canada
 • Western Ontario (Ivey)
 • Rotterdam School of Management (Erasmus)
 • IESE
 • University of Oxford (Said)
 • Instituto de Empresas ,Spain
 • SDA Bocconi, Italy
 • Warwick Business School
 • University of Cambridge (Judge)
 • University Manchester Institute of Science & Technology, UK
 • Queen's, Canada
 • Manitoba, Canada
 • University of Melbourne ,Australia
 • York University, Canada

и най-добрите бизнес училища в САЩ:

1. Harvard Business School

2. Stanford

3. University of Pennsylvania (Wharton)

4. Northwestern (Kellogg)

5. Columbia

6. Duke (Fuqua)

7. Virginia (Darden)

8. MIT (Sloan)

9. University of Chicago

10. University of Michigan

Кандидатстването

За тази специалност няма някакви специфични изисквания, с които да я отличим, когато говорим за бакалавърска степен. Очаквайте традиционно изискваните езикови сертификати да са със завишени минимални резултати за прием, ако кандидатствате за магистърска или МВА програма. И понеже говорим за специалност в икономическия сектор, винаги проучвайте дали се изискват тестовете GRE и GMAT. Оценките ви по математика са важни от всяка диплома, която представяте. Ако кандидатствате в САЩ, може да ви потрябва SAT II Subject с резултати по математика.

Такси

Сама по себе си специалността Мениджмънт не е от скъпите, но ред от условности могат да я направят такава. Ако приемем, че завършите бакалавърска степен в някоя от европейските държави с безплатно образование е ясно, че дотук сте дипломиран мениджър по изгоден от финансово естество начин. Магистърските и МВА дипломите обаче, особено от водещите висши училища, са твърде скъпи. Не един път сме имали възможност на страниците на списанието да ви информираме за такси на МВА ЕМВА дипломи, които започвайки от 10 000 евро могат да надхвърлят 100 000 евро. Схемите на финансиране, за щастие са много: стипендии, финансиране от работодател, заеми. Добре е, когато започвате образованието си, и искате да учите Мениджмънт, да прецените добре какво точно търсите, къде ще специализирате и за колко време искате да получите желаната от вас степен.

Top