fbpx
Начало » Специалности » Бизнес Науки » Международни отношения

Международни отношения

Международни отношения, както е очевидно от самото име, са отношенията между държавите по света - икономически, политически, дипломатически, юридически. Първосигналната връзка, която повечето хора правят, когато стане въпрос за академичната специалност Международни отношения (в чуждестранните университети именувана като International Relations), е, че това е специалността за упражняването на професията на дипломатите. В това има истина, но и далеч не изчерпва възможностите за реализация след завършването на Международни отношения (МО). А и преди да се стигне до професията е образованието. И така, на първо място е добре да се зададат въпроси като:

Различават ли се Политологията и Международните отношения? А МО и Международни икономически отношения? Какво се изучава в специалност Международни отношения? 

Политология, Международни отношения и Международни икономически отношения са различни специалности, които функционират в едно и също академично и професионално поле - което позволява на завършилите да търсят реализация по сходни кариерни пътеки – но същевременно всяка от тях има своята по-тясна призма на интереси. Международни отношения като академична дисциплина се появява във висшите училища около 20-те години на 20-ти век в Уелс, после в САЩ, Канада и Швейцария.

Специалност Политология (разгледали сме я като водеща в броя ни от септември 2009 г.) е фокусирана върху политиката и външнополитическите отношения, МИО пък върху икономическите отношения между държавите. Международни отношения респективно се явява специалност обединяваща всички аспекти на отношенията между държавите.

Поглед върху учебния план на специалността, в произволно избрани български университети, показва, че за да станат подготвени специалисти в сложната и обемна материя на международните отношения, студентите ще изучават дисциплини като:

 • История на международните отношения
 • Теория на международните отношения
 • Теория на външната политика
 • Външнополитически анализ и прогнозиране
 • Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика
 • Международна и национална сигурност
 • Международни спорове и конфликти
 • Външна политика на България
 • Външна политика на САЩ и Европейски страни
 • Европейско политическо сътрудничество и интеграция
 • Теория и практика на международните преговори
 • Обща теория на правото
 • Икономика  
 • Политология
 • Международни икономически отношения
 • Чужди езици

Пределно ясно е, че студентите в тази специалност трябва да получат базисни познания в икономиката, правото и политологията, и задълбочени познания върху международните отношения и външната политика. Тези няколко „лъча” в обучението са добър вариант за последваща специализация в някой от тях като магистърска програма или продължаване към втора диплома за висше образование в областта на икономиката или правото с признаване на част от обучението. Допълнителен плюс е изучаването на чужди езици – основен момент за успешна реализация след завършване.

Оттук нататък, учебният план в различните висши училища тук и особено в чужбина могат да имат от дребни до по-големи различия, което е съвсем нормално.

Каква образователна степен се получава?

И у нас, и в чужбина са възможни бакалавърска, магистърска и докторска степен. В България бакалавър по Международни отношения се става след 4-годишно обучение, а в чуждестранните университети след 3 или 4 години; обичайните магистърски програми са с продължителност 1-2 години, в зависимост и от формата на обучение и от областта, от която е бакалавърската степен. Дипломатическите академии в чужбина предлагат магистърски програми и специализации под формата на курсове за професионално развитие.

Каква професионална реализация е възможна?

Първи избор пред завършилите подобна специалност са държавни институции с ресор външни отношения – Министерство на външните работи или други министерства, посолства, български или чуждестранни международни организации (ООН, МВФ, структурите на Европейския съюз и Европейския парламент и т.н.). Професионална реализация може да се търси и навсякъде в частния и държавния сектор, където се провеждат дейности с международна ориентация. Специалисти по Международни отношения работят като анализатори и експерти по националната сигурност, както и в медии. Тази специалност подготвя широки специалисти, които обаче трябва да се реализират в сравнително тесен ресор, предимно в държавния сектор, което е добре да се има предвид.

За какъв тип хора е подходяща специалност Международни отношения?

Ако интересите ви са в областите история, социология, антропология, философия и география, ако също така сте любознателни относно държавното устройство и политиката ви влече, ако сте комуникативни и активни по отношение на проблемите в обществото и обичате чуждите езици и култури – то тази специалност е подходяща за вас. Това образование е за хора, които имат уклон към хуманитарните и социални науки, но и към икономическите такива. Специалистите в тази област трябва да умеят да анализират и прогнозират, както и да разбират в дълбочина сложните процеси, които протичат в самите държави и в отношенията между тях. И още нещо, в политиката и дипломацията самовглъбени, свити и плахи хора нямат особени шансове за голяма кариера, това е поле за изява на пробивни, амбициозни и дръзки натури.

От училище, през образованието към професията

Ако искате да работите като дипломат, специалист по външна политика в държавната администрация или в международна организация, то още от училище трябва да подготвите кандидатстването си като завършите с възможно най-висок успех. Учете чужди езици и участвайте активно в училищни и извънучилищни мероприятия, с които ще демонстрирате качества, които се ценят в областта, в която бихте искали да се развивате. Инициативност, гражданска активност, поемане на отговорност – тези неща ще направят впечатление при кандидатстване в бъдещия ви университет.

Къде да се учи? Много, много съществен въпрос. Нека разсъждаваме последователно. Политиката и международните отношения са професионална сфера, в която се реализират хора с най-разнообразно образование. Следователно вашият коз трябва да е диплома от реномирано учебно заведение. Обучавайки се във вуз с профил в съответната област – дипломатическа академия или институт като например Дипломатическата академия във Виена или Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Холандия, или университети като London School of Economics and Political Science (LSE) или Schiller International University (SIU), Германия, пък са сигнал пред бъдещия ви работодател, че целенасочено сте избрали развитие в тази област.

Разгледайте сайта на Асоциацията на професионалните училища по Международни отношения - Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) – която обединява 34 висши училища в Северна Америка, Европа и Азия,. Не всички топ институции членуват в нея, но можете да им пишете за информация, която да ви помогне в избора на такава. Диплома по Международни отношения от световно неизвестен университет в държавата Х трудно ще впечатли някой, най-вече у нас. Целете се по-високо и търсете място в престижните висши училища и задължително проучете какви стажове се предлагат и с кои институции си партнират те. Това е вашия път към професията, вашият шанс да се докажете още като студент и да спечелите работно място.

Бакалавърската степен е добре да се продължи с магистърска, която да даде по-тясна специализация и да е съобразена с професията, която искате да упражнявате и държавата, в която искате да работите.

Чуждестранните университети имат традиции да предлагат бакалавърска и магистърска степен по International Relations с профил в най-различни области, които да насочват това образование в най-различни професионални посоки. Ето какви опции съществуват например в шотландския St. Andrews: MA (Joint Honours Degrees) International Relations and one of: Arabic, Art History, Biblical Studies, Classical Studies, Comparative, Literature, Economics, Film Studies, FrenchW, Geography.

Двойните дипломи в тази област също са отлична възможност за една широкообхватна и същевременно профилиран квалификация. Владеенето на повече и редки езици е преимущество, което трябва да използвате. Бакалавърска степен по МО и магистърска в икономическа област е подходящото образование за търговско аташе към чуждестранно посолство.

Къде да се учи в България?

Международни отношения, за разлика от Политология и МИО, се предлага в по-малък брой висши училища. Вижте в кои:

университет

специалност

език на преподаване

степен

продължителност

СУ „Св. Климент Охридски”

Международни отношения;

Частни отношения с презгранични последици в ЕС;

Международни бизнес отношения;

Международни организации и многостранна дипломация;

Международна сигурност;

Европейски отношения

български

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

Университет за национално и световно стопанство - София

Международни отношения

български,

бакалавър

магистър

4 години

1-2 години

Нов български университет

Международни отношения и сравнителна политика

френски

магистър

2 години

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Международни отношения

български

бакалавър

4 години

Американски университет в България

Политически науки и международни отношения

английски

бакалавър

4 години

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Международни отношения

български

бакалавър

4 години

 

Къде да учим в чужбина

Много висши училища обучават по тази специалност. Трудно и необективно би било да посочим конкретна държава като топ дестинация за това образование, но поред QS Top Universities, например, най-добрите за тази програма се припокриват с най-добрите като цяло, тоест световния топ 20 е превзет от американските и английските световни имена, които всички много добре знаем. Независимо в коя държава мислите да учите, следвайте прости и изпитани методи, които ще са ви от полза.

Търсейки вашето учебно заведение, проверете доколко е престижно в самата държава и най-вече къде и как се реализират завършилите тази програма. Не се колебайте да пишете на студентската организация. Интересувайте се какви са възможностите за стаж и къде започват работа студентите. Проучете какви международни институции има в страната и дали университетът си партнира с тях.

Международни отношения се изучават в програми, които могат да носят имена като: International Relations, International Politics, International Relations and Security Studies и т.н. Добре е да проверявате учебния план на програмата, за да сте подготвени с това, което ще изучавате, и да сте запознати как можете да структурирате най-добре обучението си, когато имате възможност за избор.

Ето как изглежда учебният план на една примерна 3-годишна бакалавърска програма:

Първа година:

■The Structure of International Society
■International History since 1890
Плюс един предмет по избор от:

■Introduction to Political Theory
■Reason, Knowledge and Value: An Introduction to Philosophy
■Key Concepts in Sociology: An Introduction to Sociological Theory
■One outside option

Втора година:

■International Political Theory
■International Organisations
■Foreign Policy Analysis

Плюс един предмет по избор от:

■Economics A
■The Internationalisation of Economic Growth, 1870 to the Present Day
■The Arab-Israeli Conflict: Nationalism, Territory, Religion
■The Great War, 1914-1918
■The Early Colonial Empires: Europe and the World 1400-1750
■Frontiers of Nationalism, Statehood and Independence: The History of Eastern and South-Eastern Europe 1914-1990
■Public International Law
■The International History of the Cold War, 1945-1975
■The History of the United States since 1783
■The History of Russia, 1682-1825
■Empire and Nation: Britain and India since 1750
■Modernity and the State in East Asia: China, Japan and Korea since 1840
■The Cold War and European Integration, 1947-1992
■Four Reichs: Austria, Prussia and the Contest for Germany since 1618
■An approved foreign language course

Трета година:

Четири предмета по избор от:

■Theories and Problems of Nationalism
■The Ethics of War
■Politics of International Economic Relations
■Strategic Aspects of International Relations
■Sovereignty, Rights and Justice: Issues in International Political Theory
■Systemic Change in the Twentieth Century: Theories of the Cold War
■Europe's Institutional Order
■International Protection of Human Rights
■Genocide*
■A 10,000 word dissertation
■A course relevant to the study of international relations approved by the student's teacher from a selection list

Прием

В програмите по Международни отношения на престижните университети има ограничен прием на студенти. Нужни са отлични резултати от дипломата за средно образование, препоръки и мотивационно писмо, езиков сертификат. Кандидатстването протича по стандартния начин както за всяка друга специалност.

Ако все още се колебаете дали това е специалност и професионална реализация за вас, то е добре да знаете, че редица авторитетни медии и експерти посочват тази област като особено важна за бъдещето на човечеството, а според материал във вестник „Индипендънт” заличаването на човешката раса е напълно възможна в близко бъдеще не заради световна епидемия или астероиден удар, а заради международните отношения. Възможността да станете специалист в област със световна значимост не е за изпускане!

Великобритания

Guardian University guide 2012 посочва следните висши училища във Великобритания като най-силни в политическите науки.

1 Cambridgе
2 Oxford  
3 St Andrews  
4 London School of Economics  
5 King's College London  
6 Warwick 
7 Durham 
8 Bristol 
9 UCL    
10 Queen Mary

В не всички от тях има точно специалност International Relations, а от друга страна Aberystwyth University (Уелс) не е посочен в тази десетица, но е известен с качественото си обучение и предлага над 40 програми в тази област. Университетите Exeter, Leicester, Sheffield и Birmingham са класирани веднага след първите десет и също са добра опция. 

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

London School of Economics and Political Science (University of London)

International Relations, International Relations and History

английски

бакалавър

3 години

University of Sheffield

International Relations and Politics

английски

бакалавър

3 години

Oxford University

Philosophy, Politics and Economics

английски

бакалавър

3 години

Aberystwyth University

International Politics and International History

английски

бакалавър

3 години

University of Edinburgh

International Relations

английски

бакалавър

4 години

University of St Andrews

International Relations

английски

бакалавър

4 години

Queen Mary, University of London

International Relations and Politics

английски

бакалавър

3 години

Durham University

International Relations

английски

бакалавър

3 години

Германия

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Dresden TU

International Relations

немски, английски

бакалавър

3 години

Rhein-Waal H

International Relations

английски

бакалавър

3.5 години

Berlin EBC

International Business Economics & Politics

немски

бакалавър

3 години

Bremen JU

Intercultural Relations and Behavior

английски

бакалавър

3 години

Холандия

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

University of Groningen

 

International Relations and International Organization

английски

бакалавър

3 години

Leiden University

International Relations

английски

магистър

2 години

University of Amsterdam

International Relations

английски

магистър

1 година

Програми в други държави

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Diplomatic Academy of Vienna, Австрия

Master of Advanced International Studies

английски

магистър

2 години

Geneva School of Diplomacy and International Relations, Швейцария

International Relations

английски

бакалавър

магистър

3 години

2 години

Central European University (CEU), Унгария

International Relations and European Studies

английски

магистър

1 година

Copenhagen Business School, Дания

International Business and Politics

 

английски

магистър

2 години

 

International Relations

английски

бакалавър

4 години

 

International Relations

английски

бакалавър

4 години

 

International Relations and Politics

английски

бакалавър

3 години

 

International Relations

английски

бакалавър

3 години

 САЩ

За специалност Международни отношения образователните портали и класациите горещо препоръчват следните университети - Georgetown University, Johns Hopkins University, Harvard University (Kennedy School of Government), Tufts University, Columbia University (School of International and Public Affairs), Yale University, Princeton University.

Top