fbpx
Начало » Специалности » Бизнес Науки » Международни икономически отношения (МИО)

Международни икономически отношения (МИО)

За повечето родители на кандидат-студенти от нашето поколение специалност МИО звучи почти като заклинание за успех. Вероятно причините за това са, че в близкото минало външната търговия е била запазена територия за децата на партийните големци, а освен това е и било сигурен билет за излизане от България. Специалността и досега е престижна и дава отлични възможности за кариерно развитие. Завършилите МИО се занимават с влиянието върху икономическата активност на международните организации, държавните институции и дори културните особености на различните страни.

В чужбина няма точно конкретизиран аналог на тази специалност. Много висши училища (особено тези с бизнес-насоченост) предлагат специалности от типа на International Business, International Relations, International Economics и т.н. Особеното при тези специалности е, че обикновено са по-фокусирани – или към икономиката или към дипломацията. Това – впрочем – е разлика, която се вижда в цялата образователна система. В България се цени възможно най-широкият профил, докато в повечето европейски страни и САЩ – тясната специализация

 

Какви знания и умения са необходими

Всяка специалност, която се занимава с икономика включва в себе си работа с числа. Затова математическите умения – ужасът на много ученици – всъщност са много важни. Това е отразено и в приемните изпити за много университети, които включват математически компоненти или, най-малкото, отчитат резултатите по математика от дипломите за средно образование.

За разлика от чистата икономика, специалистът по МИО трябва да има добро разбиране за начина, по който функционира света. И най-вече – да има отговор на въпроса: „Защо функционира по този начин.” Например – знаете ли какви са историческите и икономическите предпоставки за съществуването на Европейския съюз, на ООН, на Еврозоната и т.н? Да, това са част от темите, което се засягат по време на обучението, но ако изначално нямате никакъв интерес... то може би тя не е подходяща за вас.

И не на последно място по важност трябва да добавим владеенето на чужди езици. Разбира се, английският език е водещ в международната търговия и е практически задължителен в съвременния глобализиращ се свят. Всеки друг е важно конкурентно предимство на пазара на труда. Имайте предвид, че източните езици – китайски, арабски, руски и др. ще стават все по-престижни в близко бъдеще.

 

Разликата между бакалавър и магистър

Както МИО в България, така и чуждестранните варианти като International Business могат да се изучават като бакалавърски и като магистърски програми. Макар специалността често да носи същото име, съдържателно има някои разлики, които не се изчерпват с простия факт, че едната програма отнема 3-4 години, а другата 1-2.

 

Бакалаврите започват с обучението си със специалности от типа на: „Стопанска история“, „Основи на управлението“, „Висша математика“, „Основи на икономическата теория“, „Икономика на предприятието“, „Прогнозиране и планиране“, „Макроикономика“, „Микроикономика“, „Основи на финансите“, „Основи на счетоводството“, „Статистика“, „Основи на маркетинга“.

Това са някои от най-често срещаните програми и, както името им подсказва, имат за задача да въведат младите студенти в основните понятия на гореизброените науки. Естествено, след тези уводни дисциплини в горните курсове студентите се запознават и с по-специализирани предмети: „Проучване на международните стокови пазари“, „Международна търговия“, „Международен бизнес“, „Международни финанси“, „Маркетинг в международния бизнес“, „Интелектуални продукти в мевдународните икономически отношения“, „Финансиране на международната търговия“, „Бизнес комуникации в международния бизнес“, „Финансов мениджмънт в международния бизнес“

 

Магистрите, които желаят да изучават МИО, без да са специалисти в областта на икономиката, ще имат големи трудности. Принципно няма пречки за това – единственото, с което трябва да се съобразят е по-дългият срок за обучение (най-често 2 години, но това си зависи от висшето училище).

Изучаването на магистърска програма по МИО често е стъпка, която предприемат и по-отдавна завършили хора, вече професионалисти в своята област, които искат да повишат своята квалификация. Тези с икономическо образование могат да навлязат по-бързо в материята.

Някои от предметите, които се изучават в тази образователна степен са: „Корпоративно управление“, „Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа“, „Управление на инвестиционни проекти“, „Международни стандарти за системи за управление“, „Икономика на развитието“, „Пазарни анализи и прогнози“

 

Образование в България

Първото висше училище у нас, което започва с преподаването на специалност Международни икономически отношения е УНСС. Днес вече обучение се предлага и в редица други университета – сред тях са СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Икономическият университет във Варна, Стопанската академия в Свищов, Варненския свободен университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Видимо, образованието по МИО вече далеч не се ограничава до висши училища с икономическа насоченост. За съжаление е трудно да дадем точна оценка на качеството на преподаване в отделните университети, тъй като националната ни рейтингова система не дели оценките си по специалности, а по направления. Все пак – можем да направим справка за представянето на висшите училища в сферата на икономиката, но не забравяйте, че не всички предлагат точно тази специалност.

 

Топ 10 на българските университети в направление икономика:

Позиция

Висше училище

Град

Образователна степен

Резултат

1

Американски университет в България

Благоевград

бакалавър

65

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

бакалавър, магистър

63

3

Университет за национално и световно стопанство - София

София, Хасково

професионален бакалавър, бакалавър, магистър

61

4

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

София

бакалавър, магистър

55

5

Нов български университет

София

бакалавър, магистър, доктор

54

6

Икономически университет - Варна

Варна

бакалавър, магистър

53

7

Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов

Свищов

професионален бакалавър, бакалавър, магистър

52

8

Висше училище по застраховане и финанси

София

бакалавър, магистър

50

9

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград

бакалавър, магистър

49

10

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив, Кърджали, Смолян

бакалавър, магистър, доктор

48

Източник: www.rsvu.mon

 

Образование в чужбина

В началото на текста споменахме, че в повечето университети няма точен аналог на МИО. Програмите, които се препокриват най-много с Международен бизнес, Икономика и бизнес и т.н. Може би най-престижният вариант е Master of International Business или MIB. Това е специалност, на която се гледа по сходен начин със станалата популярна МВА, но фокусът е преместен по-скоро към международната бизнес среда, отколкото върху мениджмънта.

Вероятно няма да изненадаме никого ако кажем, че 8 от университетите в топ 10 на престижната класация QS World University Rankings са от САЩ. Европа е отсрамена от британските Кеймбридж и LSE (London School of Economics). Всъщност и в тази класация говорим за икономика като цяло, а не конкретно за MIB или друг вид програма по международен бизнес, но кратка справка със сайтовете на изброените университети показва, че всички предлагат подобни програми.

 

 

 

Топ 10 на чуждестранните университети в направление икономика

Позиция

Университет

Държава


1

Harvard University

САЩ

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

3

London School of Economics and Political Science (LSE)

Великобритания

4

Stanford University

САЩ

5

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

6

University of Chicago

САЩ

7

Princeton University

САЩ

8

Yale University

САЩ

9

University of Pennsylvania

САЩ

10

University of Cambridge

Великобритания

Източник: QS World University Rankings

 

Какви са възможностите за реализация

Студентите, завършили МИО имат възможности за реализация в различни сфери на икономиката. Сред тях са:

- Външна търговия

- Маркетинг специалисти

- Консултанти по управление на проекти

- Експертни към държавната администрация и публичната сфера

- Научни изследвания

Международните икономически отношения – както подсказва и името им – включват много пътувания извън страната. Независимо от страната, в която смятате да завършите образованието си, е твърде вероятно работата да е свързана с пътуване в други държави.

И накрая трябва да направим едно уточнение. Нито Международните икономически отношения, нито която и да е друга специалност, която се приема за много престижна не е гаранция за бързо изстрелване в кариерата. В наситения с икономисти пазар на труда, се изисква упоритост и здрава работа, за да се постигнат резултати.

Top