fbpx
Начало » Специалности » Медицина

Медицина

Има една професия, упражняването на която е свързано с най-голямата отговорност, която познаваме - отговорността за човешкия живот. Огромната значимост на лекарската професия и безценните измерения на този вид труд на теория са всепризнати. На практика, разбира се, нещата са малко по-различни, но поне в развитите демократични държави професията на лекаря действително осигурява добро материално положение и висок социален статус. Пътят към професията на лекаря минава през образование в областта на медицината.

А медицината е...

Медицината е науката за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести. Медицина е и основната академична програма, предлагана от висшите училища, след завършването на която се придобива лекарска правоспособност. Завършването на медицинска специалност е задължително условие за работа като медицинско лице в здравно болнично заведение.

Клонове в медицината

Медицината се разглежда като съвкупност от различни клонове, направления или поддисциплини: ветеринарна медицина, дентална медицина, педиатрия, гинекология, неврология, фармация, алтернативна медицина и други.

Какво е важно да знаете, ако искате да учите медицина

Медицината е от тези специалности, чиято специфична същност предполага по-продължително обучение до получаването на правоспособност за практикуване на професия. Всичко около приема, обучението, учебното съдържание в програмите, специализациите, получаването на диплома и степен, както и упражняването на професията, всичко това е под прецизна държавна регулация. Медицината е от най-тежките за изучаване специалности, с продължаващо между 5 и 10 години обучение и задължителна практика. Същевременно тя е и специалността с един от най-високо селективните приеми. Често местата в университетите са лимитирани за чуждестранни студенти, някъде дори са изцяло недостъпни за тях. Таксите за следване на медицина са сред най-високите, а в най-престижните висши училища в САЩ – направо разоряващи.

Медицинското образование в САЩ започва с 4-годишна pre-medical програма за получаването на бакалавърска степен, а последващото обучение в медицинско училище на университет продължава от 3 до 7 години за получаване на образователна степен Doctor of Medicine (MD), с която може да се упражнява лекарска професия.

Макар и универсално по своето естество, образованието по медицина в различните държави има свои специфики, дипломите също. Ето защо признаването им в различните държави може да изисква приравнителни изпити или допълнително обучение за получаване на право да се упражнява професия. Естествено, най-добре е да следвате в държавата, в която бихте искали да работите. Така и пътят от университета до работното място би бил по-плавен.

Образователни степени

Можете да завършите медицина с най-разнообразни образователно-квалификационни степени, а в зависимост от продължителността на програмите и придобитата професионална квалификация се определя и нивото, което може да се заеме в структурите на медицинските институции. Най-често присъжданата първа степен в чуждестранните университети е Bachelor of Medicine с различни разновидности (MBBS, BMBS, BM BCh, BM, MB BCh BAO, или MBChB). В България приемът, съдържанието и продължителността на обучението, както и условията за взимане на диплома се определят с нормативен акт, който е валиден за всички висши медицински учебни заведения. За да получите образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „лекар”, обучението е само в редовна форма, извършва се на етапи с обща продължителност 6 години, завършва с полагането на държавни изпити и стаж. Други медицински специалности, различни от медицина и стоматология, могат да се учат за по-кратък период от време и завършват с придобиването на степен бакалавър, професионален бакалавър или специалист. При тях е възможно и задочно обучение.

Какви професии могат да се упражняват с медицинско образование

Завършилите медицинска специалност, в зависимост от образователната й степен и придобитата професионална квалификация, могат да работят като: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра - общ профил, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, санитарен инспектор, ортопедичен техник, масажист, помощник-фармацевт и зъботехник. Практиката е навсякъде медицинските професии да са под специална държавна регулация, така е и у нас. За да работите като лекар – завършвате специалност Медицина; за зъболекар – Дентална медицина; за фармацевт – Фармация; за всяка от останалите професии висшите училища предлагат идентична по име специалност.

Медицинските професии се упражняват в държавни и частни лечебни заведения от различен тип – болници, поликлиники, лаборатории, медицински университетски болници; в структури на държавната администрация, отговарящи за здравеопазването.

Профил на желаещия да учи медицина

Едва ли има друга специалност и професия, при които в такава сила да важи сентенцията за „призвание към професията”. Не че не стават обърквания, но ако можете да станете лекар, ще го знаете преди да кандидатствате медицина. Ако не сте за тази професия – много бързо ще го научите във висшето училище. Защо ли? Неопровержим факт е, че една особеност, заложена в хората, ги разделя на две групи, за едната от които медицината е невъзможен житейски път. Хората от тази група, по-голямата част от човечеството, не понасят произтичащите от нараняванията, болестите и медицинските манипулации върху анатомията на човешкото тяло, кръвотечения, травми, деформации, болка и т.н., което автоматично прави невъзможен процеса по обучение и най-вече практикуването като лекар.

Желаещите да следват медицина не трябва да имат проблеми от такова естество. В ученическите си години трябва да имат интереси в науки като естествените науки, като биология и химия. Да бъдат целеустремени и търпеливи.

Лекарите често са подложени на огромно напрежение и ежедневен контакт с болка, страдание и дори смърт – това означава, че са необходими силни нерви и висок праг на психическа устойчивост към стреса.

Отговорностите в лекарската професия са от най-висока степен. Медицината е специалност за сериозни, организирани и отговорни хора.

От медицинските лица се очаква да бъдат състрадателни и комуникативни, общуването между пациент и лекар е изключително важен аспект от процесите по превенция, диагностика и лечение на заболявания.

 

Къде да учим в България

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Медицински университет, София

Медицина, Фармация,

Дентална медицина Управление на здравните грижи,

Обществено здраве и здравен мениджмънт

Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

български

бакалавър, магистър

4-6 години

Медицински университет, Варна

Медицина, Дентална медицина, Управление на здравните грижи,

Обществено здраве и здравен мениджмънт, Рехабилитатор, Медицинска сестра, Акушерка, Зъботехник, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Здравен инспектор, Помощник-фармацевт

български

бакалавър, професионален бакалавър, магистър

4-6 години

Медицински университет, Плевен

Медицина, Управление на здравните грижи,

Обществено здраве и здравен мениджмънт, Рехабилитатор, Медицинска сестра, Акушерка, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Помощник-фармацевт

български

бакалавър, професионален бакалавър, магистър

4-6 години

Медицински университет, Пловдив

Медицина, Дентална медицина, Управление на здравните грижи,

Обществено здраве и здравен мениджмънт, Рехабилитатор, Медицинска сестра, Акушерка, Зъботехник, Медицински лаборант, Рентгенов лаборант, Здравен инспектор, Помощник-фармацевт

български

бакалавър, професионален бакалавър, магистър

4-6 години

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Медицина, Фармация, Медицинска сестра

български

бакалавър, магистър

4-6 години

Тракийски университет, Стара Загора

Медицина,

Ветеринарна медицина, Специалности от регулираните професии: Медицинска сестра, Акушерка, Рехабилитатор, Лаборант

български

магистър, бакалавър, специалист

4-6 години

 

Къде да учим в чужбина

Великобритания

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

University of Oxford

Medicine

английски

магистър

 

University of Cambridge

Medicine

английски

магистър

 

University of Edinburgh

Medicine

английски

магистър

 

UniversityCollegeLondon

Medicine

английски

магистър

 

Imperial College London

Medicine

английски

магистър

 

University of Dundee

Medicine

английски

магистър

 

University ofLeicester

Medicine

английски

магистър

5 години

University of St Andrews

Medicine

английски

магистър

6 години

 

Германия

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Universität Heidelberg Medizinische Fakultät Heidelbrg/Mahhneim

Medizin

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

LMU München

 

Humanmedizin

 

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

Universität Duisburg-Essen

Medizin

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

RWTH Aachen

Medizin

Немски

магистър

6 години

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Regelstudiengang Medizin

 

Немски

магистър

6 години

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Medizin

 

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

Universität Hamburg

Medizin

Немски

магистър

6 години

 

Otto von Guericke Universität Magdeburg

Medizin

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Medizin

Немски

магистър

6 години

 

Friedrich-Schiller Universität Jena

Medizin

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

Universität  zu  Lübeck

Humanmedizin

Немски

магистър

6 години и 3 месеца

 

Холандия

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Leiden University

Medicine

 

холандски

магистър

3 години

Radboud University Nijmegen

Medicine

 

холандски

магистър

6 години

Maastricht University

Medicine

холандски

магистър

3 години + практика

UniversityUtrecht

Medicine

Холандски

бакалавър, магистър

3+3 години

University of Amsterdam

 

Medicine

 

Холандски

бакалавър, магистър

3+3 години

 

Дания

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

Aarhus University

Medicine

датски

бакалавър, магистър

3+3 години

University ofSouthern Denmark

Medicine

датски

бакалавър, магистър

3+3 години

University ofCopenhagen

Medicine

датски

бакалавър, магистър

3+3 години

Полезни адреси

•          На този адрес можете да намерите подробен списък на университетите предлагащи образование по медицина в Европа, заедно с информация за контакт:

www.iime.org/database/europe/index.htm

•          Това е сайт с азбучен каталог и информация за вузовете в САЩ - www.college-admission-essay.com/top-medical-schools.html

•          Това е официалният сайт на МСАТ - www.aamc.org/students/mcat/

•          Един консултантски сайт - www.medstudentadvisors.com

За МСАТ

Почти всички американски и някои от канадските медицински училища изискват от кандидатите да предоставят резултати от MCAT. Приемните комисии в медицинските колежи считат резултатите от MCAT за част от решението за прием на кандидати.

Medical College Admission Test е стандартизиран тест, който се състои от три раздела multiple choice въпроси и писмено оценяване. Целта му е да провери уменията и знанията, които преподавателите по медицина и лекарите са определили като необходимо условие за успешно обучение в медицинското училище и след това в практикуването на медицина.

Изпитът е бил част от процеса на прием на студенти в медицински училища от повече от 60 години и днес всички медицински училища в Щатите и повечето такива в Канада изискват от кандидатстващите да са го положили. Освен това много други професии, свързани със здравеопазването и следдипломни програми приемат резултатите от MCAT вместо други стандартизирани тестове. Предвид широкото му приемане не е чудно, че повече от 70 000 студента полагат изпита всяка година.

Освен тясно специализираните предмети изпитът също така оценява и способността за решаване на проблеми и критично мислене, както и основни умения за създаване на писмен текст. Целта на проверката на тези разнообразни качества е да се насърчат кандидатите с по-широки образователни интереси да се насочат към кариера в здравеопазването, както и да убедят кандидат медиците да се възползват големия брой курсове, които се предлагат извън областта на естествените науки. Не на последно място и да се селектират онези кандидати, които ще се справят най-успешно с обучението по медицина. Затова изпитът съдържа следните разнообразни раздела:

•          Физични науки – физика и обща химия

•          Вербални умения

•          Писмени умения

•          Биология и органична химия

Раздела за физични науки оценява уменията за решаване на задачи по физика и обща химия, а раздела Биология оценява тези умения в областта на биологията и органичната химия. Всеки раздел съдържа 7 групи въпроси, свързани с някакъв текст, и 13 отделни въпроса.

Изпитът може да се държи на десетки места в САЩ и Канада. Също така в Австралия, Индонезия, ЮАР, Япония, Малайзия и др. В Европа центрове има в Англия, Германия и Франция.

Особености при кандидатстване и такси

Както вече стана дума, приемът за специалност медицина е високо селективен. Висшите училища, които провеждат такова обучение, селектират прецизно кандидатите според успеха на дипломите им, оценките по биология и химия, езиковите умения и изискват полагането на вътрешен или международен тест за прием в медицинско училище. В висшите училища в САЩ може да изискват резултати от SAT I, SAT II Biology и SAT II Chemistry. Желаещите да изучават медицина често преминават през интервюта и събеседвания.

Трябва да сте подготвени за високи такси, там където ги има, разбира се, и цялостно оскъпяване на дипломата, поради продължителното обучение. В най-елитните университети в САЩ обучението на година е от порядъка на 35 – 45 000 долара, а с другите такси и разходи може да надхвърли 60 000 долара. Като умножите тази сума по пет или шест се получава едно малко състояние. В Англия новите обучението на година ще е 9 000 британски лири с новите такси. Скъпото медицинско образование в САЩ и Англия се финансира със заем. С високите доходи от лекарската професия би трябвало да нямате проблем с връщането чу, стига да нямате проблем с намирането на работа.

Top