fbpx

Медицина

Какво означава „медицина”?

Медицината е науката за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести. Медицина е и основната академична програма, предлагана от висшите училища, след завършването на която се придобива лекарска правоспособност. Завършването на медицинска специалност е задължително условие за работа като медицинско лице в здравно болнично заведение.

 

Особености на специалността

Медицината е от тези специалности, чиято специфична същност предполага по­продължително обучение до получаването на
правоспособност за практикуване на професия. Всичко около приема, обучението, учебното съдържание в програмите, специализациите, получаването на диплома и степен, както и упражняването на професията, е под прецизна държавна регулация. Медицината е от най­тежките за изучаване специалности, с продължаващо между 5 и 10 години обучение и задължителна практика. Макар и универсално по своето естество, образованието по медицина в различните държави има свои специфики, дипломите също. Ето защо признаването им в различните държави може да изисква приравнителни изпити или допълнително обучение за получаване на право да се упражнява професия. Най­добре е да следвате в държавата, в която бихте искали да работите.

 

Какви предмети се изучават?

Биология

Медицинска физика и химия

Латински език с медицинска терминология

Анатомия и хистология

Биофизика

Медицинска биохимия

Физиология

Био­статистика и информатика

Неврология

Инфекциозни болести

 

Какво можете да работите с такова образование?

Завършилите медицинска специалност, в зависимост от образователната ú степен и придобитата професионална квалификация, могат да работят като: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра ­ общ профил, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, санитарен инспектор, ортопедичен техник, масажист, помощник­фармацевт и зъботехник. Практиката навсякъде е медицинските професии да са под специална държавна регулация, така е и у нас. За да работите като лекар, завършвате специалност Медицина; за зъболекар – Дентална медицина; за фармацевт – Фармация; за всяка от останалите професии висшите училища предлагат идентична по име специалност. Медицинските професии се упражняват в държавни и частни лечебни заведения от различен тип – болници, поликлиники, лаборатории, медицински университетски болници; в структури на държавната администрация, отговарящи за здравеопазването.

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Медицински университет

София

78

2

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов·

Варна

75

2

Медицински университет

Пловдив

75

3

Медицински университет

Плевен

70

4

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Стара Загора

69

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

99.4

2

University of Oxford

Великобритания

95.8

3

University of Cambridge

Великобритания

95.2

4

Stanford University

САЩ

93

4

Johns Hopkins University

САЩ

93

6

Karolinska Institutet

САЩ

92.8

7

University of California, Los Angeles (UCLA)

САЩ

91.2

8

Yale University

САЩ

90

9

UCL (University College London)

Великобритания

89.9

10

University of California, San Francisco

САЩ

89.5

Източник: QS World University Rankings 2017

 

Top