fbpx

Маркетинг

Какво представлява специалността Маркетинг?

Важно е да разясним какво всъщност представлява специалността маркетинг. „Маркетинг” произлиза от английската дума за пазар и в най-общ превод означава процеса на продажба на каквото и да е – продукт, услуга, идея. Маркетингът е част от всяко икономическо образование. Той е свързващата част между търсенето и предлагането и е от огромна важност за търговския процес. Маркетингът е процесът на подбуждането на интерес в клиента. Той включва създаването на бизнес стратегии, които не се изчерпват само с продажбата, а обхващат създаването на стабилна връзка с клиентите.

Маркетингът е основен компонент на всеки бизнес, тъй като единствено той възприема дейността от гледна точка на крайния клиент. Това е сравнително нова университетска специалност, която трябва да дава знания по икономика и управление, за маркетинговия процес и маркетинговата дейност на отделните пазари и сфери на стопанския живот.

 

Защо да уча Маркетинг?

Маркетингът е чудесен избор за хора, които искат да развиват свой собствен бизнес или търсят кариера в компании от всякакъв характер. Изучаването на специалността се концентрира върху много различни дисциплини: като започнем с икономика и статистика и стигнем до реклама и пиар. Това дава въмозжност на студентите да развиват множество качества и умения, които ще са им от полза в бъдещото им развитие. Маркетингът е и една от индустриите, които привличат най-много международни студенти. Това означава, че дори и да изберете да следвате в България, ще имате възможност да се развивате в чужбина впоследствие. Кариерата на завършилите Маркетинг пък може да поеме разнообразни пътища: от рекламен агент, ръководител на отдел “Маркетинг”, ръководител на отдел “Продажби”, имиджмейкър, ръководител на отдел “Реклама” и “Връзки с обществеността” до търговски посредник, търговски представител по проучване на потребителското поведение, продуктовите иновации, цените, бранд мениджър, мениджър маркетинг и продажби и др.

Специалистът по маркетинг открива и обслужва клиенти; разработва и променя продукти, които трябва да задоволяват в максимална степен нуждите и желанията на клиентите; препоръчва най-подходящите цени; най-добрите места за продажба на фирмените продукти. Той работи върху реклами и търговски промоции, разработва маркетингови стратегии, за да се постигне най-голям успех, анализира пазарните тенденции и наблюдава как се променя средата, в която работи компанията и какви са последствията от тези промени.

Докато същестутва понятието икономика, пазарите ще имат нужда от маркетинг специалисти. Или казано по друг начин – дипломата по маркетинг винаги, без срок на годност, ще ви бъде пръв помощник в намирането на работа.

 

Какво се изучава?

Маркетингът обхваща разнообразни предмети. Част от изучаваните дисцпилини са:

 • Маркетинг
 • Потребителско поведение
 • Продуктови анализи
 • Управление на маркетинговите комуникации
 • Икономика
 • Цени и ценова политика
 • Реклама
 • Пиар
 • Международен маркетинг
 • Маркетингов мениджмънт
 • Маркетинков анализ
 • Бранд мениджмънт
 • Интегрирани маркетингови комуникации

Къде се изучава в България?

Тази специалност е съвсем нова за България. Тя се появява като учебна дисциплина в университетите в началото на 90-те години на миналия век, малко след промените Маркетингът е гъвкава специалност с много, различни специални дисциплини и предвид това, че не е с утвърден статут на наука, е възможно обучението да се провежда в скъсени срокове и по по-свободен начин, но сериозното обучение все пак трябва да е в установени образователни институции.

В България можете да изучавате маркетинг на десетки места. Ето една част от тях:

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) www.unwe.acad.bg

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов www.uni-svishtov.bg

Икономически университет, Варна www.ue-varna.bg

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив www.uni-plovdiv.bg

Американски университет, Благоевград www.aubg.bg

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг www.mtmcollege.org

Нов български университет www.nbu.bg

Маркетингът е част от всяко икономическо образование, а като самостоятелна дисциплина го търсете в икономическите вузове и бизнес колежите. За тази специалност можете да получите бакалавърска и магистърска степен, да се обучавате в редовна и задочна форма, възможно е и дистанционно обучение. Бакалавърските програми са от 2-4 години, а магистърските – 1-2 години.

Къде да уча в чужбина

Едва ли за някого е изненада, че САЩ и Великобритания са с водещи позиции в бизнес образованието, неделима част от което е маркетинга. Традиционно най-добрите МВА програми, в частност и тези с маркетингов профил, се предлагат от университети именно от тези две държави. Добри маркетинг специалисти излизат и от френските, испанските и холандските университети. BA in Business Studies (Marketing) и МВА in Marketing са изключително популярни програми и се предлагат от водещите университети на всяка държава, както и в бизнес колежите. Продължителността на обучението варира от 2 до 4 години за бакалавърската степен и 1-2 години за магистърската. Подбрахме 10-те най-престижни и високо оценени в международни класации университета в областта на маркетинга във Великобритания. Освен престижни програми, страната предлага и възможност за студентски заеми, които покриват напълно таксата за обучение ( около 9 000 паунда за бакалаври и около 11 000 паунда за магистри на година).

Великобритания

Място в класацията

Университет

Резултат

1.

University of Bath

100

2.

Lancaster University

96.6

3.

University of Leeds

96.0

4.

Royal Holloway, University of London

93.9

5.

University of Reading

93.8

6.

University of Sussex

93.6

7.

Durham University

92.7

8.

Newcastle University

92.1

9.

University of Strathclyde

92.0

10.

University of Manchester

91.7

 

Източник: thecompleteuniversityguide.co.uk

 

САЩ

Традиционно САЩ е една от държавите, които предлагат най-престижно и качествено образование по бизнес и, съответно, маркетинг специалностите. Сред университетите, които предлагам програми по маркетинг и се класират високо в международните класации, са : Columbia University, University of Pennsylvania, Stanford University, Fordham University. Трябва да имате предвид обаче, че в американските университети таксите са високи – започват от 20 000 долара на година. Някои от университетите в САЩ предлагат стипендии на база висок резултат от SAT. Препоръчваме да проверите на сайта на съответния университет за възможностите за финансиране, които той предлага.

Холандия

Университетите в Холандия са водещи институции в сферата на бизнес обучението. Държавата привлича със сравнително ниските такси за образование, високото качество на предлаганите програми и международно признатите дипломи. Когато избираме университет за бизнес специалност и по-конкретно за маркетинг, е добре да имаме предвид класацията на университетите в Холандия, които предлагат този тип обучение.

Място

Университет

Резултат

1.

Rotterdam School of Management, Erasmus University

550

2.

Maastricht University School of Business and Economics

323

3.

Maastricht School of Management

301

4.

University of Amsterdam – Amsterdam Business School

258

5.

University of Groningen

197

6.

Nyenrode Business Universiteit

131

7.

Tilburg University

100

8.

VU University Amsterdam

87

9.

Utrecht University – Utrecht School of Economics

83

10.

Radhoud University

39

 

Източник: Eduniversal Business Schools Ranking

Изисквания за прием

Изискванията са разнообразни и индивидуални за всяка държава и университет. И понеже говорим за САЩ и Европа, за държавни и частни университети и колежи, естествено изискванията, които сме изброили, са в един най-общ план:

 • преведена и легализирана диплома за завършено средно образование;
 • резултат от IELTS 6.0 или 80 т. на iBT TOEFL или C на CAE
 • препоръки
 • есе
 • мотивационно писмо
 • 1200 т. на SAT (за някои вузове в САЩ), колкото по-висок резултат – толкова по-големи шансове за стипендия.
 • Високият успех от дипломата и особено оценките по математика са от голямо значение за прием в някои университети и колежи в САЩ и Европа.
 • GMAT (Graduate Management Admission Test) е тест, който е възможно да държите за прием в МВА програми на някои университети в САЩ и Канада. Добре е да имате поне 500, от максимални 800 точки (или 600 – за по-престижните вузове), за да бъдете приет и евентуално да получите стипендия.
Top