fbpx

Ландшафтна архитектура

Какво всъщност работи един ландшафтен архитект.

Ландшафтни архитекти работят върху всички видове структури и външно пространство – големи или малки, градски, крайградски и селски обекти, и с „твърди“ (вградени) и „меки“ (засадени) материали, за постигането на екологична устойчивост. Най-ценният принос може да бъде направено най-първия етап на проект за генериране на идеи с техническо разбиране и творчески усет за проектирането, организацията и използването на пространства.

Архитектурният пейзаж може да обхване цялостната концепция и да се състави генерален план, от който се изготвят подробни проекти, чертежи и технически спецификации. Спрямо него се разглеждат предложенията, разрешават се и се контролират договорите за строителни работи. Други дейности могат да включват изготвянето на оценки на въздействието върху околната среда и екологичен контрол върху състоянието на ландшафта.

 

Какви предмети се изучават

Обучението обхваща специализацията в областта на дисциплините математика, компютърна графика, рисуване с паркова перспектива, геодезия с вертикално планиране, ботаника, физиология на растенията, генетика и селекция на декоративните растения, ландшафтознание, почвознание с торене, теория на парковото изкуство и др.

Специализираната професионална подготовка се осъществява с учебните програми по цветарство, декоративни разсадници, паркова архитектура, лесопаркове, строеж и поддържане на зелените площи, устройство на ландшафта, хидромелиорации в озеленяването и др.

 

Къде се изучава в България

В България обучението по специалност "Ландшафтна архитектура" започва в Лесотехническия университет – София, в средата на миналия век. Днес се предлагат и други, сродни на нея специалности в други висши училища.

 • Лесотехнически университет София – Ландшафтна архитектура , магистърска програма

Обучението е с продължителност 10 семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността придобиват званието магистър “Ландшафтен архитект”.

 • Аграрен университет Пловдив - Декоративни растения и ландшафтен дизайн, магистърска програма

Курсът ‘Ландшафтен дизайн’ има за цел да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на проектирането, изграждането и поддръжката на ландшафтни обекти.

 • Варненски свободен университет - Дизайн за архитектурна среда, бакалавърска програма

Архитектът-дизайнер, завършил тази програма ще бъде компетентен да проектира комплексни задачи в три архитектурни сфери и предметите за тях: външна среда, вътрешна среда и среда-събитие.

Къде се изучава в чужбина

Ландшафтната архитектура е своеобразно изкуство. Тя има своите различни школи и всяка страна има свои собствени традиции. Може би най-известните са тези в англоезичния свят – САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и т.н.

За съжаление няма единна класация на висшите училище, която можем да ви покажем. Ландшафтната архитектура все пак е по-бутикова специалност, която не може да се радва на същия интерес като архитектура, право, медицина и т.н.

Открихме обаче подреждане на 10-те най-препоръчвани университета от портала за ландшафтна архитектура landarchs.com. Макар да не са използвани стриктните методологически изисквания, може да го имаме предвид

 1. Leeds Metropolitan University (Великобритания) – The Leeds School of Art, Architecture, & Design
 2. Edinburgh College of Art (Шотландия) – The University of Edinburgh, Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture (ESALA)

 

 1. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) (Швейцария) – Department of Architecture – Institute for Landscape Architecture
 2. École Nationale Supérieur de Paysage Versailles (Франция) – The Potager du Roi in Versailles
 3. Amsterdam Academy of Architecture (Холандия) – Department of Landscape
 4. Universitat Politècnica de Catalunya (Испания) – The School of Architecture of Barcelona (ETSAB)
 5. Leibniz Universitat Hannover (Германия), Fakultät für Architektur und Landschaft
 6. University of Gloucestershire (Великобритания)
 7. University of Copenhagen (Дания)
 8. The University of Sheffield (Великобритания)

 

Възможности за кариерна реализация

Обхватът на професията включва: дизайн на градска среда (ландшафтен дизайн); планиране за местата, управление на дъждовни води; жилищно или градско планиране; екологично възстановяване; планиране на паркове и места за отдих, управление на визуален ресурс; планиране на зелена инфраструктура и озеленяване; на частни и други имоти, в които специалистите планират и проектират, в различни мащаби, ландшафтния дизайн, изграждането и управлението му. Специалистите в професията на ландшафтната архитектура се наричат ландшафтни архитекти.

Top