fbpx
Начало » Специалности » Компютърни науки и ИТ

Компютърни науки и ИТ

Компютърни науки и ИТ

Какво означава „компютърни науки” и „IT”?

Компютърните науки са инженерна специалност, преподавана в образователни институции от всякакъв вид. Специалността е насочена към изучаването на теоретичния базисен фундамент, който стои зад информацията и електронното ú обработване, както и зад практическото им технологично приложение.

За обяснение на термина IT (информационни технологии) е подходящо определението на Американската асоциа­
ция за информационна технология, което гласи, че IT въсщност е изучаването, създаването, развиването, инструментариума, поддържането и управляването на компютърно базирани информационни системи.

 

Особености на специалността

Специалност Компютърни науки можете да завършите с познатите образователно­квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. Основните и най­важни специфични направления в дейността на компютърните науки са: разработването и тестването на програми, работата с готови програмни продукти, както и поддръжка и консултиране на потребителите. Другите специфични направления са свързани с конкретни приложения на компютърните технологии: изкуствен интелект –изследване подхода за моделиране на човешкото мислене и дейността на човешкия мозък, компютърна графика – създаване на математически модели и средства за представяне и обработване на графична информация и софтуерни технологии – проектиране на програмни средства.

 

Какви предмети се изучават?

Функционално програмиране

Основи на компютърната графика

Компютърен английски език

Операционни системи

Дизайн и анализ на алгоритми

Компютърни мрежи

Алгебра

Бази от данни

Системи за паралелна обработка

Софтуерни технологии

Социално­правни аспекти на IT

 

Какво можете да работите с такова образование?

IT специалист е доста обширно понятие, тъй като има такива, които се занимават с изграждането и поддръжката на уеб сайтове, други, които се занимават с поддръжка на самите компютри, трети разработват и поддържат определени софтуерни програми и т.н. Съвременните развиващи се фирми са загубени без IT специалистите.

С диплома по специалност Компютърни науки вашето поле за реализация е огромната софтуерна индустрия, IT сектора, и целия компютърен бранш. Образованието в тази насока е инвестиция, която бързо ще ви се изплати, ако попаднете в добро висше училище и се трудите упорито. Практическата насоченост в обучението по тази специалност, стажовете, изследователската и научна работа са шанс да навлезете рано в професионалните среди.

 

Водещи университети в България

Направление: Информатика и компютърни науки

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

София

74

2

Американски университет в България

Благоевград

67

3

Нов български университет

София

64

4

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

59

5

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски·

Пловдив

57

 

Направление: Комуникационна и компютърна техника

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Технически университет

Сливен, Пловдив, София

73

2

Технически университет

Варна

60

3

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков·

София

54

4

Нов български университет

София

53

4

Русенски университет „Ангел Кънчев·

Русе

53

Източник: Министерство на образованието и науката

 

 

Водещи университети в чужбина                                                                                                                                                                                         

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

94

2

Stanford University

САЩ

93.6

3

Carnegie Mellon University

САЩ

91.9

4

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

89.9

5

University of Cambridge

Великобритания

88.9

6

Harvard University

САЩ

88.4

7

University of Oxford

Великобритания

87.8

8

Princeton University

САЩ

85.6

9

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

Швейцария

85.4

10

National University of Singapore (NUS)

Сингапур

84.2

Източник: QS World University Rankings 2017

Top