fbpx

Информатика

За добро или за лошо светът днес е абсолютно зависим от компютрите. Без да навлизаме в подробности, които са известни на всеки, е достатъчно да се опитаме да си представим живота днес без тяхното присъствие. Трудна работа, те са основен стълб в прогреса на човечеството от последните десетилетия и липсата им би накарала съществуването на света, такъв какъвто го познаваме сега, да изглежда като фантастична утопия.

За добро или за лошо светът днес е абсолютно зависим от компютрите. Без да навлизаме в подробности, които са известни на всеки, е достатъчно да се опитаме да си представим живота днес без тяхното присъствие. Трудна работа, те са основен стълб в прогреса на човечеството от последните десетилетия и липсата им би накарала съществуването на света, такъв какъвто го познаваме сега, да изглежда като фантастична утопия.

Простата сметка, която не е трудно да се направи в този ред на мисли, е, че компютърните специалисти могат да се чувстват най-спокойни относно безусловната необходимост от техния труд като професионалисти днес и в обозримо бъдеще.

Компютърните специалисти се обучават по различни академични програми във висшите училища. В предишни наши броеве ви запознахме със специалностите IT /която в една част се припокрива с Computer science/ и Графичен дизайн, които също са от голямото семейство на академичните програми, свързани с компютрите. Този път ще разгледаме тази специалност, завършването на която ви прави това, което най-често влагаме като смисъл в понятието „компютърен специалист” - Компютърни науки /в западните висши училища Computer science/, у нас известна и като Информатика. Завършването на такава специалност означава, че вие познавате и управлявате процесите на създаване, описване и трансформирането на информация, или по-простичко /доколкото е възможно в тази сложна материя/ - създавате компютърния софтуер. Вероятно става ясно, че специалност Компютърни науки е насочена към изучаването на теоретичния базисен фундамент, който стои зад информацията и електронното й обработване, както и зад практическото им технологично приложение.

Както виждате материята е достатъчно сложна дори за дефиниция на специалността, за тези, които са далеч от тази сфера. Това е така защото компютърните науки функционират в едно обширно поле и като практическа изява, и като обучение, като взаимно се допълват и припокриват. Области на компютърните науки: теория на компютърната наука; теория на изчисленията; алгоритми и обработване на данни; методология на програмирането и компютърни езици; компютърни елементи и структурирането им и т.н. Сами виждате, че ключ към изследването на тази специалност задължително трябва е яснота относно това какво искате да изучавате, какви умения и знания ще получите, и каква трудова правоспособност ще придобиете.

По тази специалност можете да завършите с познатите образователно-квалификационни степени – бакалавър, магистър и доктор. В България обикновено получавате някоя от степените и професионална квалификация „компютърен инженер”. Завършването на програмата в чуждестранен университет води до степен BSc/ MSc / Phd in Computer Science и същата професионална квалификация. Различните образователни системи и различните висши заведения интерпретират и образователните степени, и професионалните квалификации, ето защо може да срещнете много разновидности –компютърен инженер, софтуерен инженер, информатик, специалист в програмирането и други.

Ето какви дисциплини се изучават в тази специалност:

 • Висша математика
 • Теоретична електротехника
 • Физика
 • Основи на инженерното проектиране
 • Програмиране
 • Микропроцесорна техника
 • Полупроводникови елементи
 • Организация на компютри
 • Компютърна периферия
 • Компютърни архитектури
 • Анализ и синтез на логически схеми
 • Синтез и анализ на алгоритми
 • Програмни езици
 • Бази от данни

Обучението в тази специалност протича с изучаването на задължителни предмети в първите курсове и преминава в по-тясно профилирани дисциплини, и още по-тясна специализация чрез магистърска програма.

С диплома по специалност Компютърни науки вашето поле за реализация е огромната софтуерна и индустрия, IT сектора, изобщо в целия компютърен бранш. Хвърлете едно око на този сайт, за ориентиране в професионалното ви развитие www.softwaretop100.org

Това са световните гиганти сред софтуерните компании за 2009 г., според този сайт:

1 Microsoft

2 IBM

3 Oracle

4 SAP

5 Nintendo

6 HP

7 Symantec

8 Activision Blizzard

9 Electronic Arts

10 CA

11 Adobe

12 EMC

13 Konami

14 SunGard

15 Cisco

16 Autodesk

17 Dassault

18 BMC

19 Namco Bandai Games

20 Sage

21 Ubisoft

22 Take 2 Interactive

23 NCR

24 Sega Sammy Holdings

25 Intuit

26 Sony

27 Synopsys

28 Citrix

29 VMWare

30 Apple

Всяка една от тези фирми може да е вашия потенциален работодател, а е добре известно, че компютърните специалисти, особено програмистите, са сред най-добре платените в световен план.

 

Къде да учите в България

Технически университет, София, www.tu-sofia.bg

Във Факултета по компютърни системи и управление се провежда обучение по бакалавърските специалности:

 • Компютърни системи и технологии
 • Компютърни науки /на английски език/
 • ФКСУ предлага обучение по магистърските специалности:
 • Компютърни системи и технологии
 • Информационни технологии
 • Компютърни технологии и приложно програмиране

Възможно е редовно и задочно обучение. Бакалавърските степени се получават след 8 семестъра, а магистърските – след 10.

Кандидатстването става с диплома за средно образование, класиране според резултатите от матурата по математика и/ или тест по математика на ТУ, София, от двадесет задачи с един верен отговор от 4 възможни.

Технически университет, Варна www.tu-varna.bg

Факултета по изчислителна техника и автоматизация има катедра „Компютърни науки и технологии”, където се предлага специалността Компютърни системи и технологии, която трябва да ви подготви като: компютърни хардуерни и софтуерни инженери, разработчици на програмно осигуряване, системни и мрежови администратори, уеб дизайнери и Интернет програмисти. Тази специалност завършва с бакалавърска степен след 8 семестъра и е в редовна форма на обучение. Възможно е да продължите обучението си с магистърски програми от 1.5 и 2.5 години, в зависимост от бакалавърската ви специалност.

Варненски свободен университет www.vfu.bg

 • Бакалавърски програми по Информатика, магистърски по Бизнес информатика
 • Информационни системи и технологии, Софтуерно инженерство

СУ „Св. Климент Охридски” www.uni-sofia.bg

Факултетът по математика и информатика предлага бакалавърски специалности:

 • Информатика
 • Компютърни науки
 • Софтуерно инженерство
 • Информационни системи

и магистърски специалности:

 • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
 • Изкуствен интелект (за бакалаври, които са завършили специалност Информатика, Компютърни науки, Компютърни системи и технологии или сродна на тях)
 • Изчислителна информатика
 • Информационни системи - за специалисти (за бакалаври, които са завършили специалност Информатика на ФМИ, СУ)
 • Информационнотехнологични услуги
 • Нанооптоелектроника и информационни технологии
 • Разпределени системи и мобилни технологии
 • Софтуерни технологии
 • Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии.

УНСС, София, www.unwe.acad.bg

Специалност Информатика към Факултет Приложна информатика и статистика

Нов български университет www.nbu.bg

 • Предлага специалностите: Информатика – бакалавърска степен след 8 семестъра; Мрежови технологии (на английски език) – бакалавърска степен след 8 семестъра.
 • Информатика - приложение в управлението и администрацията на предприятия (на френски език) – магистърска програма от три семестъра.

 

Американския университет в Благоевград www.aubg.bg

Предлага специалностите Компютърни науки и Информационни системи

Бургаския свободен университет www.bfu.bg

Предлага бакалавърски и магистърски дипломи по Информатика и компютърни науки, Компютърни системи и технологии, Комуникационна техника и компютърни мрежи.

Технически университет, Габровоwww.tugab.bg

Бакалавърска и магистърска степен по Компютърни системи и технологии

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” www.uni-plovdiv.bg

В редовна и/ или задочна форма има специалности като Бизнес информационни технологии, Биоинформатика, Информатика 

Югозападен университет „Неофит Рилски” www.swu.bg

Бакалавърски и магистърски програми по Информатика, Компютърни системи и технологии

Русенски университет „Ангел Кънчев” www.ru.acad.bg

Компютърни системи и технологии в редовна и задочна форма

Къде да учите в чужбина

Компютърните науки се предлагат в почти всяко висше учебно заведение. Добре е да се ориентирате към техническите висши училища, както и към най-реномираните университети и колежи. Техническите институти по правило са специализирани и профилирани в тази област на науката и разполагат с най-добрата материално-техническа база, отлични преподаватели и изследователски центрове. Те поддържат връзка с бизнеса и индустрията и биха могли да бъдат добър трамплин за професионалната ви кариера преди още да сте завършили. Без да подценяваме никой вуз, все пак потърсете възможност да изучавате Computer science в институция с име и реноме в бранша, защото конкуренцията в отрасъла е голяма. От друга страна компютърните науки са област, в която се обучават и трудят много самоуки таланти, което е шанс пред всеки, който има уменията, макар и да не впечатлява с престижна диплома, да търси своето място под слънцето.

Водещите държави в този тип образование са САЩ, Обединеното кралство, Германия, Канада, Австралия, Япония, Франция, Холандия, Италия.

Най-добрите висши училища за в САЩ: 

Stanford University

ckgaa@forsythe.stanford.edu

Massachusetts Institute of Technology

mitgrad@mit.edu

University of California - Berkeley

gradadm@eecs.berkeley.edu

Carnegie Mellon University

apps@ece.cmu.edu 

Cornell University

Princeton University

gradinfo@cs.princeton.edu

University of Texas - Austin

adgrd@utxdp.dp.utexas.edu 

University of Illinois - Urbana-Champaign

application@ece.uiuc.edu

University of Washington

uwgrad@u.washington.edu

University of Wisconsin - Madison

Harvard University

adm@hugsas.harvard.edu

California Institute of Technology

gradofc@cco.caltech.edu

Brown University

admission_graduate@brown.edu

University of California - Los Angeles

diane@ea.ucla.edu

Yale University

graduate.admissions@yale.edu 

University of Maryland - College Park

cmscgrad@deans.umd.edu

University of Massachusetts - Amherst

gradapp@umassp.edu

Rice University

deng@rice.edu

University of Southern California

gradapp@enroll1.usc.edu

Най-добрите в Обединеното кралство:

Cambridge

Oxford

Imperial College

Southampton

Glasgow

Edinburgh

St Andrews

Royal Holloway

Warwick

York

Bath

Bristol

Loughborough

University College London

Newcastle

Leeds

Strathclyde

Aberdeen

Birmingham

Surrey

Sheffield 

Други добри университети в областта на компютърните науки:

 • University of TOKYO, Япония
 • TOKYO Institute of Technology, Япония
 • University of TORONTO, Канада
 • McGill University – Канада
 • University of Science & Technology of China - Китай
 • ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology, Швейцария
 • DELFTUniversity of Technology, Холандия
 • FontysUniversity of Applied Sciences, Холандия
 • Technische Universitaet Muenchen, Германия
 • UNIVERSITY OF OSLO - Норвегия
 • LINKOPING UNIVERSITY - Швеция
 • UNIVERSITY OF HELSINKI - Финландия
 • ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY - Швейцария
 • UNIVERSITAT WIEN - Австрия
 • NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY - Норвегия
 • UTRECHT UNIVERSITY - Холандия
 • UNIVERSITY OF GRONINGEN - Холандия
 • TECHNISCHE UNIVERSITAT WIEN - Австрия
 • UNIVERSITA DI BOLOGNA - Италия
 • FREIE UNIVERSITAT BERLIN - Германия
 • HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN - Германия
 • ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE - Швейцария
 • UNIVERSITAT KARLSRUHE - Германия
 • UPPSALA UNIVERSITY - Швеция
 • TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN - Германия
 • UNIVERSITE DE GENEVE - Швейцария
 • UNIVERSITAT TRIER - Германия
 • HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM - Израел
 • UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Испания

 

С тези висши училища далеч не се изчерпват добрите места за получаване на диплома по специалност Computer science, а всеки сам може да направи проучване по държави и конкретни програми, когато потърси в Интернет образователните портали започващи със „study in...” и продължавате с избраната държава.

Полезни сайтове:

www.elearners.com

www.technology-colleges.info

www.universityportal.net

www.topuniversities.com

Кандидатстване

Сигурно е, че оценката, която ще е от особена важност в дипломите ви, е тази по математика. Всичко останало като изисквания няма да се различава от това, което би ви потрябвало за която и да е друга специалност. И при нея, както и за която и да било друга специалност, критериите се повишават, колкото по-престижен е въпросният вуз. Тези от вас, които ни четат редовно, и които са запознати дори в общи линии с кандидатстудентския процес в чуждестранните университети, знаят, че резултатите от дипломата за средно образование и от английските езикови сертификати се покачват от бакалавърска към магистърска степен и трябва да са около и над много добро ниво /5.00 в дипломата, 6.0-6.5 IELTS TOEFL iBT 80-90/, за да разчитате на успех. Оттук нататък всеки вуз и всеки факултет, свободен да определя сам нивата, които кандидатите трябва да покрият, ще има собствени изисквания, които е добре да проучите директно от сайтовете им, или с мейл до отдела за чуждестранни студенти. Не забравяйте, че образованието е пазар, ако компютрите са вашата страст, а знанията и уменията ви са на ниво, ще успеете да се „продадете”, защото в тази сфера всеки ден се чака поредният гений.

Такси

Колко ще платите за диплома по Компютърни науки зависи от конкретната държава и съответното висше училище. Самата специалност не е от скъпите, предлага се масово и успешно можете да я изучавате дори дистанционно, стига да намирате това за удачен вариант.

Като заключение, Компютърните науки са бъдещето, поне към този момент това е извън съмнение. Образованието в тази насока е инвестиция, която бързо ще ви се изплати, ако попаднете в добро висше училище и се трудите упорито. Образованието ви ще започне със задължителни дисциплини, а с течение на следването трябва да решите в коя посока по-точно ще се развивате, като подбирате курсовете си според интересите ви. Практическата насоченост в обучението по тази специалност, стажовете, изследователската и научна работа са шанс да навлезете рано в професионалните среди.

Top