fbpx
Начало » Специалности » Изкуства, дизайн и архитектура » Изкуства /изобразителни, музикални, танцувални/

Изкуства /изобразителни, музикални, танцувални/

Специалностите и в трите направления на изкуството имат своята теоретична и практическа част. Възможни за получаване са всички познати образователно квалификационни степени, като естествено докторските са рядко срещани и касаят предимно теоретичната част във въпросните дисциплини.

Друг съществен момент е процесът на обучение и неговата същностна разлика от другите програми, а именно това, че основното и същественото е развиването на таланта и уменията, което доминира и превъзхожда натрупването и усвояването на конкретни познания. Ето как преподавателският състав е от изключително значение, ако искате да учите музика, танци или изобразително изкуство. Цялостната логика на този тип образование е различна спрямо болшинството други учебни програми и често няма нищо общо с престижността на конкретното учебно заведение. И все пак едното е обвързано с другото, а именно – престижното учебно заведение е такова, защото в него преподават най-добрите преподаватели в бранша, а възпитаниците му се реализират успешно и утвърждават имиджа му на лидер в конкретните специалности в дадено изкуство. Накратко казано, ако ще е диплома, нека е от най-престижното място, но винаги е възможно да бъдете изпреварен от някой учил-недоучил и то в далеч по-неизвестно учебно заведение. Може да не звучи логично или справедливо, но в изкуството на първо място думата има талантът, а той, както казахме и преди, не търпи рамки и ограничения, и следва своя собствена и често непонятна логика.

Обучението по специалности в музиката, изобразителните изкуства и танците се извършва в специализирани институции – консерватории /музикални академии, музикални колежи, музикални училища/, художествени академии, танцувални академии /хореографски училища и колежи/, но и в редовите общообразователни университети в различните страни и по-точно във факултетите по изкуства. Различните страни имат различни системи за професионално обучение по дадените специалности, което обаче най-общо казано също се осъществява под формата на семестри или образователни цикли. Бакалавърската степен на някои места /Англия/ може да е и 4.годишна.

Толкова по тези въпроси и вече към конкретиката:

 

Къде да учим в България

 

Изборът на висши училища за специалности в областта на въпросните изкуства не е много голям. Опциите са държавни или частни институции – университети, академии или колежи. Много хора биха казали, че и средно специалните училища или частните хореографски школи са достатъчни, нещо което няма да оспорим или приемем напълно. Изборът зависи от много неща, а амбициите и възможностите са строго индивидуални. Ето няколко предложения:

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, София www.nma.bg

В следните факултети: Теоретико-композиторски и диригентски факултет; Инструментален факултет; Вокален факултет, академията предлага специалности в цялата гама на музикалното образование до бакалавърска и магистърска степен.

 

Национална художествена академия, София www.nha-bg.org

Академията се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства, които осъществяват комплексно обучение по специалности в изобразителното и приложно изкуство.

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив www.artacademyplovdiv.com

Можете да изучавате балетно изкуство, народни инструменти и пеене, българска народна хореография, до бакалавърска и магистърска степен в редовна и задочна форма.

 

Варненски свободен университет www.vfu.bg

Бакалавърски програми с професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

 • Хореография
 • Хореография - Български народни танци
 • Вариететен танцов театър
 • Съвременен танцов театър

Нов български университет www.nbu.bg

Програми по Музика и Пластични изкуства от общообразователен характер и до бакалавърска степен и магистърска програма по живопис.

Югозападен университет „Неофит Рилски” www.swu.bg

 • Българска народна хореография
 • Изпълнителско изкуство
 • Музикален театър

Държавно хореографско училище, София

Популярната гимназия ма два профила: класически танци и български танци.

 

Къде да учим в чужбина

 

Информация да искате в тази насока! Сред хилядите сайтове, ето един полезен адрес за проучване на музикални училища в Европа www.studymusicineurope.org. На www.danceeurope.net можете да потърсите информация за хореографски училища в цял свят. Ето още един портал с информация за арт училища в САЩ www.artschools.com и още един портал със списъци на образователни институции с профил по изкуства www.artsdegreeshelpline.com

С ясното съзнание, че е трудно да сме изчерпателни в материя с толкова обширни параметри, все пак ето няколко препоръчвани образователни институции в различните държави:

САЩ

За музикални специалности:

 • Berklee College of Music (for jazz and rock, not classical) (Boston)
  New England Conservatory (Boston)
  Mannes (NYC)
  Rice (Texas)
  Lawrence (Wisconsin)
  Jacobs School of Music - IndianaUniversity
 • Juilliard School (N.Y.)
 • Eastman School of Music - University of Rochester
 • Curtis Institute of Music
 • Yale University
 • University of Michigan
 • Northwestern University
 • Oberlin College Conservatory
 • University of Illinois at Urbana
 • University of Southern California
 • Peabody Institute - Johns Hopkins
 • Cleveland Institute of Music
 • Cincinnati Conservatory of Music
 • Manhattan School of Music

За рисуване:

 • Yale University New Haven, CT
 • School of the Art Institute of Chicago Chicago, IL
 • Rhode Island School of Design Providence, RI
 • Maryland Institute College of Art Baltimore, MD
 • Columbia University New York, NY
 • University of California--Los Angeles Los Angeles, CA
 • Temple University Elkins Park, PA
 • Virginia Commonwealth University Richmond, VA
 • Indiana University--Bloomington (Hope) Bloomington, IN
 • Cranbrook Academy of Art Bloomfield Hills, MI

За специалности в танцовото изкуство:

 

 • Arizona State University
 • Butler University
 • Florida State University
 • Indiana University
 • Juilliard School
 • Marymount Manhattan College
 • NYU, Tisch School of the Arts
 • North Carolina School of the Arts
 • Ohio State University
 • Point Park University
 • Southern Methodist University
 • SUNY, Purchase
 • Temple University
 • Texas Christian University
 • University of Arizona
 • University of Kansas
 • University of Michigan
 • University of Oklahoma
 • University of South Florida
 • University of Utah
 • University of the Arts

Обединеното кралство

Музикални училища:

 • School of Music at the University of Leeds
 • Royal Academy of Music
 • Royal Northern College of Music
 • Royal College of Music
 • Leeds College of Music
 • Royal Welsh College of Music and Drama
 • Goldsmiths College's Music Department-University of London

Хореографски училища:

 • Elmhurst School for Dance
 • CentralSchool of Ballet
 • EnglishNationalBalletSchool
 • Northern School of Contemporary Dance
 • Rambert School of Ballet and Contemporary Dance
 • The Royal Ballet School

За изобразително изкуство:

 • CamberwellCollege of Arts, London
 • Central Saint Martins College of Art and Design, London
 • ChelseaCollege of Art and Design, London
 • Courtauld Institute of Art, London
 • GoldsmithsCollege, London
 • HerefordshireCollege of Art and Design
 • RoyalAcademy, London
 • Royal College of Art, London
 • Slade School of Art, London
 • University of the Arts London, London
 • WestminsterSchool of Art, London
 • WimbledonCollege of Art, London

 

Германия

Музикални училища:

 • Musikhochschule Münster
 • Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
 • Hochschule für Musik Karlsruhe - University of Music
 • Hochschule für Musik Detmold

Хореографски училища:

 • Palucca Schule Dresden
 • Ballettschule Hamburg

 

 

Хореографски училища:

Франция

 • Ecole Superieure de Danse
 • Conservatoire de Paris

Италия

 • D.A.F. Dance Arts Faculty

 

Япония

 • Studio Architanz

 

Холандия

 • ArtEZSchool of Dance
 • Koninklijk Conservatorium

Други препоръчвани музикални училища:

 • Robert Schumann Hochschule Düsseldorf
 • Acadia School of Music
 • Auckland-School of Music
 • Canberra School of Music
 • Chinese University of Hong Kong
 • Copenhagen University Choir
 • Institute de Recherche
 • QCM-Queensland Conservatory of Music
 • The Queen's University of Belfast; School of Music
 • Sibelius Academy
 • Southampton-Departmental Directory- Music
 • University of Cambridge, Faculty of Music
 • University of Edinburgh Faculty of Music
 • University of Glasgow; Department of Music
 • University of Maribor
 • University of New England-Australia
 • Music Dept: University of Sheffield
 • University of Wales-Bangor; Music Department
 • University of Warwick Music Centre
 • University of York: Music
 • The Victoria Conservatory of Music
 • Ecole Normale de Musique de Paris
 • Conservatoire de Paris
 • Conservatoire National de région de Paris
 • Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

 

Кандидатстване

Приемът в специалности от областта на изкуствата, и особено на музикалните, танцувалните и изобразителните, винаги се осъществява на базата на изпит. Абсолютно невъзможно е да завършите програма от този тип и да се развивате в областта, ако нямате съответните заложби, които не се появяват с течение на времето /поне към момента/, а могат да се усъвършенстват, ако са налични. За практическото изучаване на музика – пеене, композиране или свирене на даден инструмент е необходимо наличието на музикален слух, без който е безпредметно всяко усилие в тази посока. Това се установява с прослушвания, които организират училищата. Подобно е положението и в художествените академии, в които се влиза с изпит по рисуване или представяне на портфолио с творби на кандидата. Що се отнася до танцувалното изкуство, там, за разлика от другите две области, заложбите по-трудно подлежат на светкавична оценка, но при всички случаи, ако не притежавате пластичност, чувство за ритъм и определени атлетични дадености, ще се занимавате известно време „за здраве”, докато не ви откажат, или сам не разберете, че не ставате за това. При все че изкуството има универсален език, обучението въпреки всичко изисква познаването на конкретния за държавата език, така че сертификат ще ви е нужен. Можете да очаквате занижени, спрямо другите програми, изисквания, но в престижните училища не се наблюдава такава тенденция. Най-добрият вариант е да направите директен контакт с ръководителите на избраната програма, за да сте сигурни, че ще научите всичко за прослушванията или конкретния входящ изпит. Обикновено на сайтовете датите и условията за явяване на изпити по рисуване или музикалните и танцувалните прослушвания са надлежно упоменати и отделени от общите изисквания по кандидатстването.

Такси

Тук в пълна степен важи това, което писахме в първата част на голямата тема за специалностите по изкуства. Сама по себе си всяка програма по музика, изобразително изкуство или танци не е скъпа. Изборът на институция и държава могат да направят дипломата скъпа инвестиция. И все пак в известната Royal Academy of Music, Англия, бакалавърската степен е колкото всяка друга – 3 225 лири, а магистърската – 7 980 лири. В престижния Berklee College of Music програмите са между 10 и 15 000 долара на година, само такса за обучение. Частното училище може да ви струва десетки хиляди, а в държавна музикална академия да се обучавате безплатно. Хубавото на тези специалности е, че при тях има много опции за краткосрочни програми /diploma degree/ и за 1-2 години можете да получите някаква квалификация.

В заключение, специалностите в областта на музиката, изобразителното изкуство и танците са предназначени за хора, които имат талант в съответната област и желание да превърнат тази дарба в професия. Повече от ясно е, че особено даровитите кандидати могат да разчитат на прием и стипендии в елитни образователни институции. Излизането от тях обаче не е толкова лесно, защото обучението е трудно. Докъде ще стигнете в образователните степени и доколко ще са ви от полза е дискусионен въпрос, но е ясно, че талантът и изкуството могат да се развиват под нечии напътствия, а в образователните институции са хората, които могат да осъществят този процес.

Top