fbpx
Начало » Специалности » Журналистика

Журналистика

Какво означава „журналистика”?

По дефиниция това е събиране, анализиране, интерпретиране и представяне на информация, новини, актуални събития и т.н. чрез различни жанрове и похвати, и различни канали за масова информация.

Като академична специалност журналистиката се позиционира в различни факултети и под различни академични направления. По естеството и методите си тя е хуманитарна специалност, но има много допирни точки със социални науки. Обикновено се преподава във факултетите по комуникация и медийни науки, но там, където такива липсват, може да се води и във филологическите.

Особености на специалността

Журналистите трябва да умеят да се изразяват грамотно и умело (писмено, говоримо), да имат широка обща култура, активна гражданска позиция, интереси в различни области, желание и умение за проучване, събиране, анализиране и представяне на новини и информация относно обществено значими събития. Все повече се говори за една особена част от журналистическата професия – етиката. Почтеността на журналистите има фундаментално значение изобщо за смисъла на тази работа. Медиите са наричани „четвъртата власт”, тъй като възможността им да формират общественото мнение е безусловна и голяма, от което пък трябва да произтича голяма отговорност, за което именно журналистическата етика е особено важна.

 

Какви предмети се изучават?

Езикова култура

Български език

Комуникации

Съвременна журналистика

Журналистически жанрове

Политика и медии

Радио журналистика

Речева комуникация

Социални мрежи

 

Какво можете да работите с такова образование?

Сред журналистите се наблюдава голямо разнообразие от професионални квалификации – много често тази професия се практикува от хора, завършили филология, социални науки или друга хуманитарна специалност. Всеки пак това не означава, че образованието в тази област няма полза. Напротив, то може да бъде сериозно конкурентно предимство на пазара на труда. Освен това съществуват и други алтернативи за професионална реализация – завършилите журналистика могат да работят като редактори, коректори и дори като специалисти по връзки с обществеността. Последното може да звучи странно, но всъщност доста от изучаваните предмети в университета са идентични. Журналистите, по подразбиране, са хора с изявена гражданска позиция, което ги прави подходящи и за работа в неправителствения сектор, като НПО­та, фондации, институти и т.н.

 

 

Водещи университети в България

Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет „Св. Климент Охридски·

Благоевград

60

2

Американски университет в България

София

59

3

Нов български университет

София

53

3

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

53

4

Университет за национално и световно стопанство

София

52

5

Югозападен университет „Неофит Рилски·

Благоевград

47

6

Бургаски свободен университет

Бургас

44

7

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски·

Шумен, Добрич

43

8

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий·

Велико Търново

42

Източник: Министерство на образованието и науката

 

Водещи университети в чужбина

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Southern California

САЩ

96

2

University of Amsterdam

Холандия

94.6

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

93.3

4

Stanford University

САЩ

92.1

5

University of Wisconsin-Madison

САЩ

91.3

6

University of California, Berkeley

САЩ

91.2

6

University of Texas at Austin

САЩ

91.2

8

Goldsmiths, University of London

Великобритания

89.7

9

University of California

САЩ

88.4

10

University of Pennsylvania

САЩ

87.9

Източник: QS World University Rankings 2017

 

Top