fbpx

Дизайн

Няма общоприета и точна дефиниция на думата „дизайн”, но значението й се отнася за процеса по създаването на даден обект. Дизайнът всъщност е това, което се случва между възникването на идея за направата на нещо и фактическото появаване на същото. Дизайн е това, което виждаме, когато гледаме автомобил, дреха, бижу, сайт, обзавеждането на дома или продукти за масова употреба.    

Има няколко основни академични области, в които се предлагат програми по дизайн, и съответно са посоки за професионално развитие:

 • Интериорен дизайн
 • Моден дизайн
 • Графичен дизайн
 • Индустриален дизайн

Във всяко от посочените академични направления в дизайна могат да се намерят за изучаване понякога десетки различни академични програми.

На следващите страници ще разгледаме по-подробно образователните възможности в тези области, но преди това нека отговорим на няколко основни въпроса.

Къде да търсите такива програми

Програми по дизайн се предлагат в университетите от общообразователен тип, в университетите по приложни науки, в техническите университети и институти, в академиите по изкуства, в колежи.

Какви образователни степени могат да се получат

В образованието по дизайн могат да се получат бакалавърска и магистърска степен, както и дипломи и сертификати от кратки програми. Обучението в бакалавърските програми е с продължителност 3 или 4 години (в България е 4 години), а в магистърските 1-2 години. Дизайн може да се изучава в различни курсове и кратки дипломни програми, които се предлагат от висши училища, специализирани в обучението по дизайн, и които обикновено са с продължителност от няколко месеца, до 2 години. В сферата на графичния, модния и уеб дизайна е обичайно успешно да работят хора без образование по специалността или с такова в сходна област. Дизайнът, който по същество е изкуство, в голяма степен е въпрос на талант, който може да се реализира с минимална образователна помощ, или без никаква. 

Особености по кандидатстването

В програмите по дизайн обикновено се влиза по общите условия, типични за повечето висши училища в чужбина – диплома за завършено средно образование/ академична справка за изучавани предмети и оценки към момента (когато кандидатът още не е завършил) и езиков сертификат за езика, на който ще се провежда обучението. Допълнителни изисквания може да има според индивидуалните условия на всеки университет и за всяка отделна програма, като те могат да бъдат под формата на допълнителен изпит/ тест или представяне на портфолио. Портфолио е съвкупност от художествени произведения или работни проекти, представителна извадка от неща, които кандидатът е рисувал, снимал, изработил. Портфолио много често се изисква за прием в магистърските програми и по-рядко за бакалавърските, но все пак и за прием в такива не е необичайно да се поиска портфолио. Ето какво сподели по въпроса г-н Антонио Венече от Istituto Europeo di Design, едно от най-реномираните висши училища в света, за нашето списание:

„ Ние нямаме изискване за портфолио за прием в бакалавърските ни специалности с изключение на тези по моден и автомобилен дизайн. Портфолио обаче е нужно за прием в магистърските програми. В него трябва да има презентация на проект и реализацията му. Бакалавърските програми по дизайн по правило са отворени за всички, за магистърските обаче вече се търси нещо повече от кандидата – сериозна ориентация, създадени продукти, потенциал, страст. На кандидат-студентите за моден дизайн задавам въпроса: Какво правите в свободното време? Ако от отговорите им разбирам, че творят мода, интересуват се от мода, рисуват модели, значи са на правилното място и ние просто трябва да работим с тях, за да ги научим на технологии. В Istituto Europeo di Design сме се доказали, обучавайки едни от най-добрите в модата като Мария Кюри, главният директор на Валентино и Паоло Пичоли, също главен директор във Валентино.”

Кои са водещите държави в обучението 

И с този въпрос се обърнахме към г-н Антонио Венече, като го помолихме да изброи държави със силно обучение в програмите по дизайн, освен Италия, която така или иначе е известна навсякъде именно като топ дестинация за този вид обучение.

„Бих посочил Великобритания. Също така държавите от Латинска Америка, Бразилия и САЩ. Като отправна точка могат да послужат модните столици на света – Милано, Лондон, Ню Йорк, Париж, Сао Паоло.”

Действително Италия, Франция, Великобритания и САЩ са държавите с най-престижните институции и най-добрите програми в областта на модния, автомобилния, интериорния и индустриалния дизайн. Висшето образование в областта на графичния дизайн е с твърде кратка история, нещата там са много динамични и трудно може да се говори за традиционно силни школи.

 

Интериорен дизайн

Какво се изучава

Тази област на дизайна се занимава с вътрешно пространствено оформление чрез проектиране на жилищен, обществен и търговски интериор. У нас в бакалавърска програма се преподават дисциплини като:

 • композиция във визуалните изкуства
 • обща история на изобразителното изкуство
 • естетика и теория на изкуството
 • обща теория на изобразителното изкуство
 • видове дизайн
 • основи на архитектурното проектиране
 • графичен дизайн
 • интериорна графика

В бакалавърските програми на чуждестранните университети се изучават предмети като:

 • Design rendering
 • Floor plan development
 • Color and composition
 • Interior lighting
 • Interior design graphics
 • Marketing
 • Environmental technology
 • Contract documents
 • Global design interface

Професии, които се практикуват

Дизайнер на интериор и интериорни помещения – кухни, бани

Няма общоприета и точна дефиниция на думата „дизайн”, но значението й се отнася за процеса по създаването на даден обект. Дизайнът всъщност е това, което се случва между възникването на идея за направата на нещо и фактическото появаване на същото. Дизайн е това, което виждаме, когато гледаме автомобил, дреха, бижу, сайт, обзавеждането на дома или продукти за масова употреба.    

Има няколко основни академични области, в които се предлагат програми по дизайн, и съответно са посоки за професионално развитие: 

 • Интериорен дизайн
 • Моден дизайн
 • Графичен дизайн
 • Индустриален дизайн 

Във всяко от посочените академични направления в дизайна могат да се намерят за изучаване понякога десетки различни академични програми.

На следващите страници ще разгледаме по-подробно образователните възможности в тези области, но преди това нека отговорим на няколко основни въпроса.

Къде да търсите такива програми 

Програми по дизайн се предлагат в университетите от общообразователен тип, в университетите по приложни науки, в техническите университети и институти, в академиите по изкуства, в колежи. 

Какви образователни степени могат да се получат 

В образованието по дизайн могат да се получат бакалавърска и магистърска степен, както и дипломи и сертификати от кратки програми. Обучението в бакалавърските програми е с продължителност 3 или 4 години (в България е 4 години), а в магистърските 1-2 години. Дизайн може да се изучава в различни курсове и кратки дипломни програми, които се предлагат от висши училища, специализирани в обучението по дизайн, и които обикновено са с продължителност от няколко месеца, до 2 години. В сферата на графичния, модния и уеб дизайна е обичайно успешно да работят хора без образование по специалността или с такова в сходна област. Дизайнът, който по същество е изкуство, в голяма степен е въпрос на талант, който може да се реализира с минимална образователна помощ, или без никаква. 

Особености по кандидатстването 

В програмите по дизайн обикновено се влиза по общите условия, типични за повечето висши училища в чужбина – диплома за завършено средно образование/ академична справка за изучавани предмети и оценки към момента (когато кандидатът още не е завършил) и езиков сертификат за езика, на който ще се провежда обучението. Допълнителни изисквания може да има според индивидуалните условия на всеки университет и за всяка отделна програма, като те могат да бъдат под формата на допълнителен изпит/ тест или представяне на портфолио. Портфолио е съвкупност от художествени произведения или работни проекти, представителна извадка от неща, които кандидатът е рисувал, снимал, изработил. Портфолио много често се изисква за прием в магистърските програми и по-рядко за бакалавърските, но все пак и за прием в такива не е необичайно да се поиска портфолио. Ето какво сподели по въпроса г-н Антонио Венече от Istituto Europeo di Design, едно от най-реномираните висши училища в света, за нашето списание:

„ Ние нямаме изискване за портфолио за прием в бакалавърските ни специалности с изключение на тези по моден и автомобилен дизайн. Портфолио обаче е нужно за прием в магистърските програми. В него трябва да има презентация на проект и реализацията му. Бакалавърските програми по дизайн по правило са отворени за всички, за магистърските обаче вече се търси нещо повече от кандидата – сериозна ориентация, създадени продукти, потенциал, страст. На кандидат-студентите за моден дизайн задавам въпроса: Какво правите в свободното време? Ако от отговорите им разбирам, че творят мода, интересуват се от мода, рисуват модели, значи са на правилното място и ние просто трябва да работим с тях, за да ги научим на технологии. В Istituto Europeo di Design сме се доказали, обучавайки едни от най-добрите в модата като Мария Кюри, главният директор на Валентино и Паоло Пичоли, също главен директор във Валентино.” 

Кои са водещите държави в обучението 

И с този въпрос се обърнахме към г-н Антонио Венече, като го помолихме да изброи държави със силно обучение в програмите по дизайн, освен Италия, която така или иначе е известна навсякъде именно като топ дестинация за този вид обучение.

„Бих посочил Великобритания. Също така държавите от Латинска Америка, Бразилия и САЩ. Като отправна точка могат да послужат модните столици на света – Милано, Лондон, Ню Йорк, Париж, Сао Паоло.”

Действително Италия, Франция, Великобритания и САЩ са държавите с най-престижните институции и най-добрите програми в областта на модния, автомобилния, интериорния и индустриалния дизайн. Висшето образование в областта на графичния дизайн е с твърде кратка история, нещата там са много динамични и трудно може да се говори за традиционно силни школи.

 

Интериорен дизайн 

Какво се изучава

Тази област на дизайна се занимава с вътрешно пространствено оформление чрез проектиране на жилищен, обществен и търговски интериор. У нас в бакалавърска програма се преподават дисциплини като:

 • композиция във визуалните изкуства
 • обща история на изобразителното изкуство
 • естетика и теория на изкуството
 • обща теория на изобразителното изкуство
 • видове дизайн
 • основи на архитектурното проектиране
 • графичен дизайн
 • интериорна графика 

В бакалавърските програми на чуждестранните университети се изучават предмети като: 

 • Design rendering
 • Floor plan development
 • Color and composition
 • Interior lighting
 • Interior design graphics
 • Marketing
 • Environmental technology
 • Contract documents
 • Global design interface 

Професии, които се практикуват

Дизайнер на интериор и интериорни помещения – кухни, бани 

Къде може да се учи в България

Нов български университет
Варненски свободен университет
Колеж „Омега”, Пловдив
Национална художествена академия

Къде може да се учи в чужбина

Великобритания

Anglia Ruskin University
University of Bedfordshire
Birmingham City University
University of Bolton
University of Central Lancashire
Coventry University
De Montfort University
University of Dundee
University of Edinburgh
Glasgow School of Art
University of Huddersfield
Kingston University
London Metropolitan University
Manchester Metropolitan University 

Италия

Istituto Europeo di Design
Domus Academy
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Politecnico di Milano
Florence Design Academy

САЩ

Pratt Institute School of Art and Design
Rhode Island School of Design
University of Cincinnati School of Architecture and Interior Design
New York School of Interior Design
University of California at Los Angeles
Parsons School for Design, New York

Испания

Marbella Design Academy
Istituto Europeo di Design, Мадрид

 

Моден дизайн

Какво се изучава

Тази област на дизайна, както е очевидно от името, се занимава с дизайна на облекла и аксесоари. В България в тази специалност се изучават предмети като:

 • Моден дизайн и стайлинг
 • Рисуване
 • История на изкуството
 • История на костюма
 • Конструиране на облекло
 • Текстилен дизайн
 • Моден проект
 • Цветознание
 • Технология на шевното производство

В бакалавърските програми на чуждестранните университети се изучават предмети като:

 • Design Process
 • Fashion Projects
 • Technical Skills
 • History of Fashion
 • Collaborative and Professional Practice
 • Fashion Design Research: Concepts, Ideas and Theories
 • Design Product Preparation
 • Collection Portfolio Project

Професии, които се практикуват

Моден дизайнер, специалист в модния бизнес и производството на дрехи, стилист.

Къде може да се учи в България

Варненски свободен университет
Нов български университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Националната художествена академи
Колеж по мода и дизайн "Св. Ариадна"

Къде може да се учи в чужбина

Италия:

Istituto Europeo di Design
Istituto Marangoni
Istituto di Moda Burgo
Domus Academy
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Polimoda Fashion School 

Великобритания:

Cambridge School of Visual & Performing Arts
Kingston College
Glasgow School of Art
University of the Arts London
Coventry University

САЩ:

Parsons, The New School for Design
Pratt Institute
Savannah College of Art and Design
The Academy of Art University - School of Fashion
Fashion Institute of Design and Merchandising /FIDM/

Франция:

Ecole Superieure Des Arts Appliques DuPeree
Esmod - Paris
L’Atelier Chardon Savard
Les Ecoles de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
L'institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) 
International Fashion Academy 

Испания:
Escola Superior de Disseny (DSDi)
Institucion Artistica de Ensenanza

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Какво се изучава

Графичният дизайн е компютърната работа свързана с обработка на изображения (снимки, рисувани графики) - туширане, прехвърляне на части от едно изображение в друго, премахване и добавяне на елементи в изображението, работа с текст и лого, настройва цветовете, използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност и рекламата.

В българска бакалавърска програма по графичен дизайн се изучават:

Естетика и теория на изкуството  
Човешката култура
Български език - четене и писане   
Практически курсове (кредитни)
Приложни аспекти в графичния дизайн
Практични аспекти в графичния дизайн
Компютърно създаване и обработка на изображение ( Potoshop) 
Компютърни средства за графичен дизайн (CorelDraw)   
Практическо приложение на 
Презентиране в графичния дизайн   
Композиционни похвати в графичния дизайн  
Теория и практика на графичния дизайн
Композиция в графичния дизайн
Пространствен дизайн
Илюстрация
Цветознание
Графично оформление на страница   
Шрифт

Ето примерен учебен план на бакалавърска програма по графичен дизайн в чуждестранен университет:

1-ва година
Graphics Introduction
Creative Thinking
Historical Contextual Studies
Plus one elective module

2-ра година
Visual Communication
Ideas in Context
Contemporary Contextual Studies
Plus one elective module 

3-та година
Honours Project
External Project
Personal Project
Contextual Studies
Design Futures

Професии, които се практикуват: 

Графичен дизайнер в сферата на рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което има нужда от графичен дизайн на крайните продукти. А това ще рече почти навсякъде. 

Къде може да се учи в България 

Нов български университет
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”
Национална художествена академия
Варненски свободен университет
Колеж „Омега”, Пловдив и София
Колеж „Делта”, Пловдив и София 
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Къде може да се учи в чужбина

Италия:
Istituto Europeo di Design
Domus Academy
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Florence Design Academy

Великобритания:
Kingston College
Glasgow School of Art
University of the Arts London
University of East Londo
De Montfort University
University of Dundee
University of Edinburgh

САЩ
Rhode Island School of Design
Cranbrook Academy of Art
Yale University
Virginia Commonwealth University
Carnegie Mellon University
Maryland Institute College of Art
School of Visual Arts
California Institute of the Arts
Pratt Institutе
California College of the Arts

Дания
Kolding School of Design
Aarhus School of Architecture
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

 

Интервю със Саввина Акманиду, графичен дизайнер

Какво е графичният дизайн за теб, как възприемаш работата си?
Графичният дизайн е творческа работа, при която в най-голяма степен фокусът е върху изработването на продукти за печатна и електронна реклама. Дизайнът може да има чисто комерсиална цел, както и социални функции и въздействие. Най-често работата на графичния дизайнер е свързана с игра с цветове, фигури, шрифтове.


С кои програми се работи най-често?
Photoshop, Illustrator, InDesign.

Какви качества трябва да има графичния дизайнер?
Графичният дизайнер трябва да мисли нестандартно, да има цветоусещане, да работи бързо и качествено, да улавя очакванията на клиента и да ги покрива.

Какво си учила и къде?
Завършила съм Графичен дизайн в Техническия университет в Атина, с профил Анимация. Интересното в обучението беше, че то започна с най-елементарни неща от историята на изкуството, композиция, рисуване и завърши с 3D анимация и дипломна работа под формата на цялостна кампания за клиент.

 

Индустриален дизайн

Какво се изучава

Индустриалният дизайн е тази час от дизайна, при която изкуство и наука се комбинират и прилагат, за да се подобрят визията и функционалността на даден продукт, предназначен за масова употреба, както и удобството при ползване и дори маркетинговите му показатели, следствие от подобренията. Мобилният телефон е продукт на индустриалния дизайн, уредите, които ползваме в дома, музикалните инструменти, автомобилите и т.н.   

В България в тази специалност се изучават предмети като:

 • Математика
 • Механика
 • Материалознание
 • Рисуване
 • Инженерна графика
 • Физика
 • Машинознание
 • Моделиране
 • Ергономия и ергономично проектиране
 • Производствени технологии
 • Информационни технологии
 • Цветознание

В бакалавърските програми на чуждестранните университети се изучават предмети като:

Design Methods and Projects
Materials and Processing
Design Media
User Centred Design
Contextual Design
Design Project
Design for Production
Design Visualisation
Design Management and Commercialisation
Interaction Design
Industrial Placement (min 40 weeks)
Final Design Project
Commercial Design Project
Business Development

Професии, които се практикуват

Проектант, конструктор, дизайнер на машиностроителни, електротехнически и електронни продукти за промишлеността, дизайнер на битова техника

Къде може да се учи в България

Технически университет, София
Технически университет, Варна
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Национална художествена академия
Лесотехнически университет 

Къде може да се учи в чужбина 

Великобритания:
University of Bedfordshire
Bournemouth University
The University of Bradford
University of Brighton
Brunel University
University of Central Lancashire 
Coventry University
De Montfort University
University of Huddersfield
Kingston University
Loughborough University
University of Nottingham
University of Wolverhampton 

САЩ
Art Center College of Design 
Rhode Island School of Design 
Carnegie Mellon University 
Virginia Polytechnic Institute and State University 
University of Houston  
Montclair State University
Massachusetts College of Art and Design 
Auburn University 
Parsons, The New School for Design
Pratt Institute 

Италия:
Istituto Europeo di Design
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Florence Design Academy
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino 

Дания
Kolding School of Design
Aarhus School of Architecture
The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design

Като заключение: програмите по дизайн, както е видно от изучаваните предмети, си приличат по това, че по правило се изучава рисуване и от студентите се очаква да имат заложби и умения в тази насока. Модерните технологии са основа и същност в обучението и практикуването на графичния дизайн, уеб дизайна, 3D дизайна, дигиталния дизайн и т.н.

Кандидатстването в тези програми може да има като особеност изискване за портфолио или полагането на допълнителен тест.

Когато избирате програма, проверявайте какво ще изучавате, къде и в кои компании може да се провеждат стажове – връзката с бизнеса е много важна в дизайнерската професия, при която работодателят повече би се интересувал какво можете, и едва тогава откъде ви е дипломата. 

Нов български университет
Варненски свободен университет
Колеж „Омега”, Пловдив
Национална художествена академия

Къде може да се учи в чужбина

Великобритания
Anglia Ruskin University 
University of Bedfordshire
Birmingham City University
University of Bolton
University of Central Lancashire
Coventry University
De Montfort University
University of Dundee
University of Edinburgh
Glasgow School of Art
University of Huddersfield
Kingston University
London Metropolitan University
Manchester Metropolitan University

Италия

Istituto Europeo di Design
Domus Academy
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Politecnico di Milano
Florence Design Academy

САЩ

Pratt Institute School of Art and Design
Rhode Island School of Design
University of Cincinnati School of Architecture and Interior Design
New York School of Interior Design
University of California at Los Angeles
Parsons School for Design, New York

Испания

Marbella Design Academy
Istituto Europeo di Design, Мадрид

 

МОДЕН ДИЗАЙН

Какво се изучава

Тази област на дизайна, както е очевидно от името, се занимава с дизайна на облекла и аксесоари. В България в тази специалност се изучават предмети като:

 • Моден дизайн и стайлинг
 • Рисуване
 • История на изкуството
 • История на костюма
 • Конструиране на облекло
 • Текстилен дизайн
 • Моден проект
 • Цветознание
 • Технология на шевното производство

В бакалавърските програми на чуждестранните университети се изучават предмети като:

 • Design Process
 • Fashion Projects
 • Technical Skills
 • History of Fashion
 • Collaborative and Professional Practice
 • Fashion Design Research: Concepts, Ideas and Theories
 • Design Product Preparation
 • Collection Portfolio Project

Професии, които се практикуват

Моден дизайнер, специалист в модния бизнес и производството на дрехи, стилист.

Къде може да се учи в България

Варненски свободен университет
Нов български университет
Югозападен университет „Неофит Рилски”
Националната художествена академия
Колеж по мода и дизайн "Св. Ариадна"

Къде може да се учи в чужбина 

Италия:

Istituto Europeo di Design
Istituto Marangoni
Istituto di Moda Burgo
Domus Academy
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano
Polimoda Fashion School 

Англия:

Cambridge School of Visual & Performing Arts
Kingston College
Glasgow School of Art
University of the Arts London
Coventry University

САЩ:

Parsons, The New School for Design
Pratt Institute
Savannah College of Art and Design
The Academy of Art University - School of Fashion
Fashion Institute of Design and Merchandising /FIDM/

Франция:

Ecole Superieure Des Arts Appliques DuPeree
Esmod - Paris
L’Atelier Chardon Savard
Les Ecoles de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
L'institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) 
International Fashion Academy

Испания:

Escola Superior de Disseny (DSDi)
Institucion Artistica de Ensenanza 

Top