fbpx
Начало » Специалности » Медицина » Дентална медицина

Дентална медицина

Лекари по дентална медицина е модерното наименование, с което наричаме стоматолозите и още по разговорно – зъболекарите. Ето как, говорейки за специалност дентална медицина, вече имаме предвид специалността, която завършват тези, на чиито грижи поверяваме зъбите си.

Решите ли, че ще учите за стоматолог, на първо място е добре да запомните, че обучението е продължително, трудно и е от скъпите. У нас специалност дентална медицина се изучава 5 години до магистърска степен. В Европа, най-общо казано, обучението също продължава минимум 5 години. В САЩ обучението е структурирано в степени, които се получават в колеж и университет. След 3 или 4 години в колеж се кандидатства за степен Doctor of Dental Medicine (DMD) и след още толкова години ставате правоспособен лекар. Тази степен е еквивалентна на степените BDS, BDent, BChD, BDSc издавани от висшите училища в англосаксонската образователна система. Една съпоставка между образованието в САЩ и Европа показва, че обучението отвъд океана отнема 6-7, дори 8 години, а в Европа биха стигнали и 5.

Трудно и скъпо са относителни понятия, доколкото денталната медицина, като част от медицинските специалности, също е високо селективна при прием, обучение, оценяване, а като добавим продължителността и стажуването, наистина дипломирането като дентален медик е следствие от сериозно обучение.

Специалността има свой универсален профил и редица специфики, според образователната система на съответната държава, но най-общо казано протича с две години общо медицинска подготовка и три години специализация в дадена област, което е последвано от стаж и получаване на лекарска правоспособност, професионална квалификация лекар и образователна степен бакалавър, магистър или доктор в различните държави.

Дентална медицина в България можете да изучавате в медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.

Когато търсите тази специалност в чужбина, естествено е отново да я потърсите в профилираните образователни институции по медицина, които могат да бъдат университети, академии, институти. В САЩ дентална медицина се предлага в специализирани висши медицински училища и подразделения към университети с наименование School of Dentistry или Dental school.

Магистратурите

Ако бакалавърската степен покрива почти едни и същи дисциплини, то не така стои въпроса с магистратурите в областта на денталната медицина. Ето защо когато избирате магистратура е изключително важно предварително да се запознаете с курсовете, които покрива тя. Има програми, които са общи, и такива, които са специализирани в отделните областти на стоматологията. Ако учите в чужбина, проверете предварително в Министерството на образованието дали дипломата Ви ще бъде призната в България, тъй като съществуват редица предимно частни университети, чиито дипломи няма да бъдат лицензирани у нас.

Курсовете

Курсовете по дентална медицина са друга част от образованието в областта, която не е за подценяваме. В Щатите и в Европа много организации и университети предлагат професионални курсове. В повечето случаи те са строго специализирани. Сериозните курсове траят поне няколко месеца и задължително са съпътствани с практика. Цените им обикновено са над 5 000 евро или долара, а често и доста повече. Факт е, че тези курсове, много често са с чувствително по-високо качество от това, което се предлага в университетсктото образование, а преподавателите обикновено са водещи имена в бранша. Ако решите да изкарате подобен скъпоплатен курс проверете дали е част от системата за следдипломна квалификация в съответната страна, тоест дали с него ще получите образователни кредити на национално ниво.

Ако се интересувате от подобни курсове може да проверите на:  www.gidedental.com или на lld.edu(Loma Linda University). Вече и в България се провеждат редица професионални курсове с лектори от чужбина, така че е добре да ги следите и тях.

Къде да учим в чужбина?

Великобритания

Обединеното кралство има репутацията на една от водещите световни дестинации в областта на обучението по дентална медицина. На интернет страницата  www.dentalschoolscouncil.ac.uk има линкове към всички институции във Великобритания, в които можете да изучавате специалността. По отношение на класирането на университетите, вестник Гардиън ги подрежда по следния начин в последната си класация: 

1

Birmingham

2

Dundee

3

Sheffield

4

Liverpool

5

Manchester

6

Glasgow

7

King's College London

8

Queen Mary

9

Leeds

10

Newcastle

11

Queen's, Belfast

12

Bristol

13

Cardiff

Кандидатстването във Великобритания става чрез тяхната система UCAS. Обърнете внимание, че сроковете за подаване на документи за медицинските специалности се различават от тези на останалите и обикновено са по-съкратени. За кандидатстващите за програми започващи 2011 година срокът е 15 октомври или 15 януари за различните университети.

САЩ

Ако сте се запътили към Щатите, то е добре да разгледате сайта на Американската Дентална Асоциация (www.ada.org). Там има подробен раздел за образование, където са изброени всички акредитирани програми и може да търсите по зададени от вас критерии. В сайта ще може да получите информация и за персоналния идентификационен номер за всеки кандидат за стоматолог в САЩ DENTPIN®. 

За Щатите е важно да знаете, че всеки университет си има собствени критерии за подбор на студенти, затова първо си избере към кои дестинации планирате да се насочите. После проверете внимателно изискванията им за кандидатстване или се свържете с техния офис по приема и след това изпратете документите си директно в университета.

За разлика от Европа, където приемът е предимно по документи, в САЩ понякога се изисква Dental Admission Test (DAT). Под лупа се гледат оценките от дипломата по биология, химия, физика. Както вече стана дума, приемът за специалността е високо селективен.

 

Сред американските вузоме заслужаващо място заемат според US News следните университети:

1 University of the Pacific Arthur A. Dugoni School of Dentistry
2 University of Washington-Health Sciences School of Dentistry
3 University of Colorado Denver
4 State University of New York at Stony Brook School of Dental Medicine
4 Harvard University School of Dental Medicine
6 University of California at Los Angeles School of Dentistry
7 University of Maryland Baltimore College of Dental Surgery
8 University of California at San Francisco School of Dentistry
9 University of Michigan School of Dentistry
10 Columbia University College of Dental Medicine
11 University of Pennsylvania School of Dental Medicine
12 University of North Carolina School of Dentistry
13 University of Pittsburgh School of Dental Medicine
13 University of Southern California School of Dentistry
13 Oregon Health and Science University School of Dentistry
16 Louisiana State University School of Dentistry
16 University of Nevada Las Vegas School of Dental Medicine
18 Medical University of South Carolina College of Dental Medicine
18 State University of New York at Buffalo School of Dental Medicine
20 University of Connecticut School of Dental Medicine

Повече информация за висши училища в САЩ и Канада, които предлагат образование в областта на денталната медицина може да намерите и на www.dentalschooladmission.com 

Германия

Германия е другата европейска дестинация, която има отлична репутация в областта на денталното образование. Около 40 немски университета предлагат обучение в областта на стоматологията. Като недостатък може да се приеме фактът, че преподаването е основно на немски език, което ограничава чувствително броя на желаещите чужденция да ходят да се обучават там. Ако все пак сте се решили да учите в Германия, добра отправна точка за избор на добър университет може да ви послужи класацията, която излезе през 2010 г. на немските вузове, тя е организирана от немската агенция за академичен подбор и реномираният в-к Die Zeit.

Класация на DAAD и Die Zeit за университетските програми по стоматология

RWTH Aachen  

         

Uni Amsterdam (NL)  

         

VU Amsterdam (NL)  

         

FU Berlin  

         

HU Berlin  

         

Uni Bonn  

         

Uni Semmelw. Budapest (H)  

         

TU Dresden  

         

Uni Düsseldorf  

         

Uni Erl.-Nürnb./Erlangen  

         

Uni Frankfurt a.M.  

         

Uni Freiburg  

         

Uni Gießen  

         

Uni Göttingen  

         

Med. Uni Graz (A)  

         

Uni Greifswald  

         

Uni Groningen (NL)  

         

Uni Halle-Wittenberg  

         

Uni Hamburg  

         

MH Hannover  

         

Uni Heidelberg  

         

Uni Jena  

         

Uni Kiel  

         

Uni Köln  

         

Uni Leipzig  

         

Uni Mainz  

         

Uni Marburg  

         

LMU München  

         

Uni Münster  

         

Uni Nijmegen (NL)  

         

Uni Regensburg  

         

Uni Rostock  

         

Uni Saarbrücken/Homburg 

         

Uni Tübingen  

         

Uni Ulm  

         

Med. Uni Wien (A)  

         

Uni Witten/Herdecke (priv.)  

         

Uni Würzburg  

         

Дания

University of Aarhus, Royal Dental College, Health Science Faculty
University of Copenhagen, Health Science Faculty, School of Dentistry

Франция

UFR D'Odontologie, Universite de Bordeaux II
Faculte Odontologique de Brest, Universite de Bretagne Occidentale
Faculte de Chirurgie Dentaire, Universite de Clermont I
Faculte D'Ontologie - Universite de Lille 2
Faculte D'Ontologie, Universite de Lyon, I (Claude Bernard)
Faculte D'Odontologie, Universite de Marseille
Faculte D'Odontologie, Universite de Montpellier I

Холандия

Vrije Universiteit + Universiteit van Amsterdam, ACTA
University of Groningen, Dental School
University of Nijmegen, Faculty of Dentistry

Италия

University of Brescia, School of Dentistry
Istituto Discipline, Odontoiatriche e Chirurgia Maxillo Facciale

Испания

Universidad Central de Barcelona, Facultad de Odontologia
Facultad de Medicina y Odontologia, Universidad del Pais Vasco
Facultad de Odontologia, Universidad de Granada
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Odontologia

Както у нас, така и по света, стоматолозите са добре заплатени специалисти. В САЩ например, високо заплатените специалисти изкарват приблизително 400-500 хил. долара годишно, а в един осреднен вид може да се каже, че годишната заплата е от порядъка на 160 хил. долара. В Германия, Франция, Англия не се говори официално за такива суми, но стоматолози в Обединеното кралство годишно достигат доход около и над 100 хил. паунда.

Дентална медицина

Изпити

Dental Admission Test (DAT) - За прием в програми по дентална медицина в САЩ и Канада

Top