fbpx
Начало » Специалности » Медицина » Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Какво е ветеринарна медицина
Ветеринарната медицина е клон от медицинската наука, който се занимава с лечението и превенцията на болестите при животните. Завършващите специалност Ветеринарна медицина получават професионална квалификация „ветеринарен лекар”. Важно: ветеринарната медицина не дава никаква правоспособност за упражняването на професия като хуманен лекар, тоест лакар на хора!

Специалност ветеринарна медицина у нас
За ветеринарна медицина в България се заговаря сериозно за първи път едва след Освобождението от 1878 г. Дотогава не е имало квалифицирани специалисти и съответните институции за контрол и лечение на животни. Първите стъпки в образованието по тази специалност са от 1923 г., когато е открит Ветеринарно-медицински факултет към Софийския университет.

Днес в България ветеринарна медицина може да се изучава на две места:
Тракийски университет, Стара Загора и Лесотехнически университет, София, в който специалността се преподава и на английски език. Тракийски университет, Стара Загора, предлага магистърска програма Ветеринарна администрация, която е от 3 семестъра. 

Обучението
То протича в рамките на 5 години и половина и е до образователна степен „магистър” и професионална квалификация „ветеринарен лекар”. В Лесотехническия университет обучението е 11 семестъра, като последният е преддипломен стаж, и завършва с държавен изпит. Ето какви дисциплини се изучават, според информацията от сайта на университета:

систематична анатомия на домашните животни, цитология и хистология, физиология, биохимия, генетика, диететика, хранене, етология, ендокринология и биотехнология на репродукцията, пропедевтика, микробиология, вирусология, хирургия, вътрешни незаразни болести, паразитология, експертиза на хранителни продукти, инфекциозни болести, акушерство и гинекология и други.

В последните 2 курса студентите правят задължителни клинични и преддипломни стажове. Обучението преминава в редовна форма.

Прием
Той става с диплома за средно образование и конкурсен изпит по биология или оценка от матура по биология. 

Реализацията
„Успешно завършилите имат възможност да заемат изпълнителски, контролно-оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве. Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са структурите на Националната ветеринарномедицинска служба (регионални и районни ветеринарни лечебници, системата за държавен ветеринарно санитарен и граничен контрол и други), специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР, научноизследователски институти и станции на Селскостопанска академия и БАН и други. В новите икономически условия все повече ветеринарните лекари разкриват частни ветеринарни кабинети, амбулатории, клиники и аптеки. Днес тези специалисти са крайно необходими и на фирмите (частни и държавни), занимаващи се с внос на живи животни, с добив, преработка, внос и износ на хранителни продукти и технически суровини от животински произход.” (източник: сайта на Тракийски университет www.uni-sz.bg)

Какво работи ветеринарния лекар 

Ветеринарният лекар:

• организира и изпълнява профилактиката и лечението на животните;

• осъществява ветеринарно-санитарен контрол върху продуктите от животински

произход при техния добив, преработване, съхранение, транспортиране и крайна реализация;

• създава и контролира средства, ваксини, серуми и други биологични препарати.

•контролира зоохигиенните условия за отглеждане на животните, качеството и

годността на фуражите;

• ръководи и организира работата на екарисажите и лечебно-профилактичната

дейност в зоопарковете, цирковете и вивариумите в научните институти. (източник: сайта на Лесотехнически университет www.ltu.bg)

 

Ветеринарна медицина в чуждестранните университети 

Тази специалност, както е и у нас, се предлага в ограничен брой висши учебни заведения и е възможно да има лимит в свободните места. Обучението, също подобно на това у нас, е с продължителност от 5-6 години. Програми на английски език в държави, които не са англоезични, почти няма как да намерите.  

Великобритания
Крайният срок за подаване на документи през онлайн системата UCAS за специалност Ветеринарна медицина е 15-ти октомври. За прием в тази специалност се полага и тестът BMAT (BioMedical Admissions Test). За него сме писали в броя ни от април 2011 г. Накратко, ВМАТ (Биомедицински тест за прием) е специализиран тест, който се администрира и управлява от Cambridge Assessment и се държи от кандидатстващи за медицина, ветеринарна медицина и сходни програми в университетите University of Cambridge, Imperial College London, University of Oxford, Royal Veterinary College, UCL и University of Bristol. Тестът е писмен и се полага на хартия. Разделен е на 3 секции.

Продължителността на изпита е 2 часа. Не се използват калкулатори.

Отговорът на всеки въпрос от секции 1 и 2 е равен на 1 точка. Сумарният брой точки се трансформира през ВМАТ скала в резултат от 1(ниско) до 9 (високо). Средностатистическият кандидат получава 5.0, което е еквивалент на спечелени половината от максималния брой точки. Най-добрите получават резултат около 6.0, а единици са тези с оценка около и над 7.0 Секция 3 се оценява двойно – за качество на съдържанието по скала от 0 до 5 и за ниво на писмен английски по скала А, С, Е. 

Сайтът  www.admissionstests.cambridgeassessment.org.uk посочва 3 изпитни центъра в България, в които можете да държите теста – Британски съвет, Колеж Дарби и Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски”. Датите за регистрация и явяване на теста ВМАТ са съобразени с кандидатстудентския цикъл за съответните програми през UCAS. От 1-ви септември до 30-ти септември кандидатите трябва да се регистрират в изпитните центрове за явяване на теста и да заплатят таксата. Изпитната дата за полагане на теста тази година е през ноември. Таксата е стандартна за граждани на ЕС и Обединеното кралство – 42.50 британски лири. Ето в кои университети можете да изучавате такава програма:

 • University of Bristol 
 • University of Cambridge
 • University of Glasgow
 • University of Nottingham
 • Royal Veterinary College (University of London)
 • University of Edinburgh

Обучението обикновено е с продължителност 4-6 години до степен „почетен бакалавър”.

 

Германия 
Висшите училища в Германия, в които може да се изучава Ветеринарна медицина: 

 • Free University of Berlin, Department of Veterinary Medicine
 • Ludwig Maximilian University of Munich, Faculty of Veterinary Medicine
 • University of Giessen, Faculty of Veterinary Medicine
 • University of Leipzig, Faculty of Veterinary Medicine
 • University of Veterinary Medicine, Hanover

Програмите са с обучение на немски език и продължителност от 11 семестъра.

Франция 

 • National Veterinary School of Alfort
 • National Veterinary School of Lyon
 • National Veterinary School of Nantes
 • National Veterinary School of Toulouse

Холандия

 •  University of Utrecht

САЩ

 • Auburn University
 • Colorado State University
 • Cornell University
 • Iowa State University
 • Kansas State University
 • Louisiana State University
 • Michigan State University
 • Mississippi State University
 • North Carolina State University
 • Oklahoma State University
 • Oregon State University
 • Purdue University
 • Ohio State University
 • Tufts University
 • Tuskegee University
 • University of California
 • University of Florida
 • University of Georgia
 • University of Illinois
 • University of Minnesota
 • University of Missouri
 • University of Pennsylvania
 • University of Tennessee
 • University of Wisconsin

Дания

 • University of Copenhagen

Ветеринарната медицина е специалност за хора, които обичат животните и са готови за по-продължително обучение, което продължава в доста тясна кариерна пътека, която обаче върви със сравнително добро заплащане. Според различни сайтове за възнагражденията при различните професии, ветеринарните лекари печелят средно между 50 и 80 хиляди долара годишно.

Ако се чудите дали ветеринарната медицина е специалност за вас, то добър вариант е да започнете с доброволческа помощ във ветеринарна клиника, приют за животни или организация на природозащитници през лятната ваканция. Бързо ще разберете, вероятно и с помощта на професионалистите там, дали това е, което искате да правите в бъдеще.

Top