fbpx
Начало » Специалности » Бизнес Науки » Бизнес администрация

Бизнес администрация

Какво е бизнес администрация

Бизнес е терминът, който навлезе в нашия речник с промените от преди двадесет години, за да обедини в себе си всяка комерсиално мотивирана дейност. Под бизнес разбираме всяко начинание, което си е поставило за цел реализирането на печалба. Администрация пък най-общо казано е система от хора (или структури), които извършват изпълнително-разпоредителни дейности. Събирайки едното с другото, можем да дефинираме понятието бизнес администрация като системата от хора или структури, която управлява процесите във всяка комерсиална дейност, както и като наименование на самия процес. Друга дефиниция гласи, че бизнес администрацията е универсално организиране и управление на хора и ресурси, което търси най-ефективния път към постигането на конкретни бизнес цели.

Специалност Бизнес администрация

Бизнес администрация е една от най-разпространените специалности във висшите училища. На практика няма образователна институция, с изключение на строго профилираните в области, които не извеждат бизнеса на преден план (доколкото изобщо има такива), която да не предлага тази специалност или производни на нея.

Сложните взаимовръзки между различните аспекти от бизнес дейностите и съответните бизнес специалности във висшите училища са в основата на това Бизнес администрацията някъде да се представя и като цялостно академично направление. При всички случаи на тази специалност може да се гледа като на първата стъпка, базисната основа, на образованието в областта на бизнеса от най-общ тип. Последното е много важно, защото с бакалавърска степен по Бизнес администрация по същество имате един фундамент, който е добре да се развие с конкретна специализация в някоя от основните направления като мениджмънт, финанси, маркетинг, човешки ресурси, счетоводство или в някой конкретен отрасъл на икономиката или индустрията. Бакалавърската диплома по Бизнес администрация на практика ще ви направи кадър от нисшия и средния ешалон в бизнес компаниите, а с магистърска степен в по-тясно специализирана област, и най-вече популярната Master of Business Administration MBA, вече можете да търсите високо кариерно развитие и заемането на ключови и отговорни постове. Тази специалност е с висока практическа ориентираност, което предполага, че обучението трябва да включва сериозна практическа работа извън лекционната форма на преподаване. Бакалавърската степен по Бизнес администрация най-често се получава след обучение от 3-4 години, а магистърската МВА – 1-2 години.

Какво се изучава в специалност Бизнес администрация

Тук нещата естествено могат да се различават според програмата във всяко висше училище и според всяка държава, но основното ядро на изучаваните академични дисциплини в бакалавърските програми обикновено включва: счетоводство, право, икономика, финанси, мениджмънт, маркетинг, информационни системи и статистика. Отново напомняме, че получените знания в съответните области са от общ тип, а магистърската степен е това, което ще ви направи тясно профилиран специалист с по-задълбочени знания и по-високи умения.  

Към кого е насочена тази специалност?

Бизнес администрацията е за хора, които се интересуват от: икономическите лостове и процеси; от начините, по които функционира бизнеса; от работата с компютър и бази данни; от работата в екип и общуването с хора. От желаещите да изучават тази специалност се очаква да изучават чужди езици и да придобиват общи базисни познания върху нормативно законовата уредба, касаеща функционирането на бизнеса.   

Къде можете да работите със специалност Бизнес администрация

Завършилите тази специалност могат да работят във всяка сфера на частния и обществения сектор на икономиката; в бизнес компания от всеки тип и във всеки сектор, в банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, в държавната и общинската администрация. Най-често заеманата в частния сектор първа позиция на завършилите тази специалност с бакалавърска степен е „Офис мениджър”. Това първо стъпало предполага извървяването на сериозен път в йерархията на фирмата, който, както споменахме, е труден без магистърска специализация и по-тясно профилиране. Истина е, че позициите на завършилите тази специалност често се заемат от хора с различен тип образование, най-често нещо в областта на икономиката, но понякога нещо съвсем различно, което прави конкуренцията още по-голяма. Ето защо горещо препоръчваме, когато избирате висше училище да се целите в най-доброто и по възможност не излизайте на пазара на труда само с бакалавърска степен. Не си правете илюзии, че с такава диплома от някой световно неизвестен университет или колеж в чужбина ще впечатлите работодателя. Вашите козове трябва да са диплома от престижно учебно заведение, магистърска степен след бакалавърската и владеенето на езици.  

Къде да учите в България

За да направите избор за висше училище в България, от което да получите образование по специалност Бизнес администрация, можете да използвате Рейтинговата система на висшите училища и да видите, кои са оценени най-добре в професионални направления икономика и администрация и управление. Имайте предвид, че в българските висши училища се предлага и специалност Стопанско управление, която се приема за еквивалентна на Бизнес администрация. Така е в СУ „Климент Охридски”, Стопанска академия "Димитър Ценов", Свищов, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Химикотехнологичен и металургичен университет, София, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет "Професор д-р Асен Златаров", Бургас, Лесотехнически университет, София.

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

продължителност

Университет за национално и световно стопанство

Бизнес администрация

Магистърски специализации по: здравен мениджмънт;

управление на качеството;

бизнес комуникации

български

бакалавър, магистър

4 години бакалавър

1-2 години магистър

Икономически университет, Варна

Бизнес администрация

български

магистър

1-2 години

Американски университет в България

Бизнес администрация

английски език

бакалавър, магистър

3 г. бакалавър

Нов български университет

Бизнес администрация

български

бакалавър, магистър

4 г. бакалавър

2 г. магистър

Международно висше бизнес училище

Бизнес администрация

български, английски

бакалавър, магистър

4 г. бакалавър

2 г. магистър

Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив

Бизнес администрация

професионален бакалавър

български

3 години

         

Висше училище по застраховане и финанси, съвместни програми с University of Sheffield

Бизнес администрация с профил: 

Бизнес маркетинг
Бизнес мениджмънт
Бизнес счетоводство и финанси

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността

Бизнес мениджмънт и технологии

бакалавър

магистър

английски

английски

4 години

2 години

Къде да учите в чужбина

Когато търсите в класации, имайте предвид, че Bachelor of Business Administration (BBA) най-често е четиригодишна бакалавърска програма, която завършва със съответната степен и е от направление business studies, под което често класират най-добрите висши училища за бизнес науките като цяло. Също така, бакалавърски програми по Бизнес администрация се предлагат и с някаква насока още на това ниво. Например ВВА in Management, BBA in International Business и т.н. Когато търсите тази специалност във висше училище в чужбина, фокусът ви трябва да е върху най-престижните от тях и най-вече върху специализираните Бизнес училища (Business Schools), самостоятелни или част от големите образователни институции. Веднъж спрели се на конкретно висше училище, добре е да проучите какво ще изучавате в избраната програма по Бизнес администрация, доколко е застъпена практическата част в обучението, предвиждат ли се стажове, какви са вариантите за магистърски програми след бакалавърската степен – неща, които могат да имат пряко отношение към бъдещата ви кариера. Международният характер на тези програми е в основата на това, че можете да ги изучавате на английски в много неанглоезични държави. Кандидатстването е както в повечето други специалности по документи и с езиков сертификат. За прием в МВА програми обаче се изисква професионален опит и издържан GMAT (Graduate Management Admission Test). Повече за него можете да научите наwww.mba.com и www.gmac.com

Най-често предлаганите специализации след бакалавърска степен са с профил:

Accounting

Entrepreneurship

Finance

Human Resource Management

International Business

Legal Studies

Management

Management information systems

Marketing

Operations management

Supply chain management

Tourism management

Реално програмите по Business Administration почти винаги се предлагат с някой от тези профили и сравнително рядко се срещат просто като ВВА. За проучването на най-добрите бизнес училища за бакалавърски, магистърски и МВА програми, можете да използвате тези сайтове:

www.mba.com

www.topmba.com

www.businessweek.com

www.forbes.com

www.ft.com

www.mbaassociation.org

www.mbaprograms.org

www.aboutbusinessschools.com

Какво трябва да знаете за бизнес училищата?

Както се подразбира от името им, това са специализирани в бизнес образованието институции, които предлагат дипломи с бакалавърска, магистърска и докторска степен. Бизнес училищата, но най-добрите от тях, са оптимален вариант за обучение по Бизнес администрация. Приемът в тях е по документи, изискват се есета и резултати от GMAT за магистърски и МВА програми. В топ бизнес училищата средната оценка от GMAT на приетите е 700 точки при максимално възможни 800. Най-често тестът се покрива с резултати между 400-600 точки.

Бизнес училищата поддържат тесни връзки с бизнеса, което е в плюс за студентите, които чрез различни практики по-лесно могат да намерят работа след завършване.

Когато избирате специалност е добре да направите следното:

  • прочетете добре на страницата на избраното бизнес училище какви програми се предлагат;
  • ако имате възможност посетете го на място или на изложение, за да добиете по-задълбочена представа;
  • опитайте да направите контакт с администраторите на програмата, която сте си харесали, убедете се, че това искате да изучавате.

Великобритания

Най-добрите висши училища за Business studies, според www.thecompleteuniversityguide.co.uk

1 Cambridge

2 Imperial College London

3 Bath

4 London School of Economics

5 Warwick

6 Loughborough

7 St Andrews

8 Lancaster

9 City

10 Nottingham

11 King's College London

12 Leeds

13 Durham

14 Exeter

15 Aston

16 Strathclyde

17 Southampton

18 Manchester

19 Sheffield

20 Birmingham

Най-добрите бизнес училища в САЩ:

1. Harvard Business School

2. Stanford

3. University of Pennsylvania (Wharton)

4. Northwestern (Kellogg)

5. Columbia

6. Duke (Fuqua)

7. Virginia (Darden)

8. MIT (Sloan)

9. University of Chicago

10. University of Michigan

В САЩ колежите предлагат и двугодишни програми Associate degree in Business administration, които обаче се предназначени за заемането предимно на секретарски длъжности и такива от най-ниските нива на йерархията в бизнес компаниите. С такъв тип диплома годишната заплата, която бихте печелили в САЩ е около 30 хил. долара.

Най-добрите бизнес училища в Европа, според Financial Times:

1.         HEC Paris

2.         London Business School

3.         Insead

4.         IMD

5.         IE Business School

6.         Iese Business School

7.         Rotterdam School of Management, Erasmus University

8.         EM Lyon Business School

9.         Esade Business School

10.       Vlerick Leuven Gent Management School

Програми по Бизнес администрация в холандски висши училища:

Университет

Специалност

Език на преподаване

Степен

Продължителност

University of Twente

BSc in International Business Administration

холандски, английски

бакалавър

3 години

University of Groningen

MSc in Business Administration

холандски, английски

магистър

1 година

VU University Amsterdam

MSc in Business Administration

холандски, английски

магистър

1 година

Saxion University of Applied Sciences

BBA in International Business & Management Studies

английски

бакалавър

4 години

Erasmus University Rotterdam

BSc in International Business Administration

английски

бакалавър

3 години

МВА

Броят ни от април 2010 г. беше с водеща тема МВА (Master of Business Administration), магистърската програма по Бизнес администрация с различни области на специализация. Тук набързо ще припомним някои неща. Полезни сайтове за проучване на МВА програми:

www.mba.com

www.topmba.com

www.businessweek.com

www.forbes.com

www.ft.com

www.mbaassociation.org

www.mbaprograms.org

Това са най-добрите бизнес училища за МВА, според www.topmba.com

IESE Spain

ESADE Business School Spain  

HEC, France  

IE Business School, Spain  

IMD, Switzerland  

INSEAD, France  

London Business School, UK

RSM Erasmus, Netherlands

Said Business School, UK  

SDA Bocconi, Italy  

Такси

Колко ще платите за обучение по тази специалност няма да зависи от самата нея, а от конкретното учебно заведение и държавата, в която ще учите. От вашия избор зависи дали ще получите диплома от университет, в който обучението е безплатно, или ще платите сериозна сума в престижно висше училище. Едно е ясно, магистърската степен и особено МВА дипломите се таксуват. МВА програмите са част от най-скъпото образование в света изобщо. А срещу сума от 500 до 15 000 евро на година можете да се обучавате в най-добрите университети във всяка държава от водещите образователни сили, с изключение на САЩ и Канада.

Бизнес администрация не просто е една от най-разпространените и желани образователни програми в света, тя е нарицателно за базисното обучение в бизнеса в най-общ вид. Тя е за хора, които се интересуват от кариера в бизнеса, и се предлага в бизнес училища и университети като различни по разновидност програми, обединени най-често под термина business studies. Бакалавърската степен по тази специалност е вариант за начало на кариера, магистърска програма с тясна специализация или МВА дипломата вече придават на този тип обучение завършен вид и са атестат за най-доброто, което може да се получи като образование в тази област.

Top