fbpx
Начало » Специалности » Инженерни Науки и Технологии » Автомобилно и авиоинженерство

Автомобилно и авиоинженерство

За специалностите 

Както е очевидно от имената им, автомобилно инженерство и авиоинженерство са инженерни специалности, които подготвят специалисти за работа в сферата на автомобило- и самолетостроенето. По тези специалности може да се получи бакалавърска и/ или магистърска степен и след минимум 3 години обучение (за бакалавър) всеки завършил получава инженерна квалификация и правоспособност за работа, която изисква съответния ценз.  

Веднага трябва да бъде изяснено нещо и то е, че академична специалност под името Автомобилно инженерство в България не съществува. Вероятно по простата причина, че до съвсем скоро у нас никога не е имало производство на автомобили (с едно изключениепрез социализма, когато се правеха опити тук да се сглобяват коли по лиценз). У нас има специалности като Транспортна техника и технологии или Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника, които осъществяват обучение сходно с това в чуждестранната програма automotive engineering.

Преди няколко месеца, в началото на годината, беше открит първият съвременен автомобилен завод в България – в Ловеч. Дано това провокира създаването и на повече академични програми в техническите ни вузове.

И така, в чуждестранните университети автомобиното инженерство най-често е под името automotiveengineering, а програмите в областта авиоинженерството могат да бъдат аircraft еngineering, аerospace еngineering, аeronautical еngineering (в зависимост от това дали е насочено към самолетостроене или към космически летателни апарати).

С какво са различни от другите инженерни специалности

Инженерните специалности имат една широка обща база от области на знанието, които се усвояват от студентите, но и много посоки за тясна специализация. Автомобилното и авиоинженерството, заедно с моркото инженерство, са разклонения в един раздел на инженерните науки - vehicle engineering (транспортно инженерство); те са именно такива тяснопрофилирани инженерни специалности, които предполагат, че завършилият ги има квалификациите, познанията и желанието за реализация точно в този сектор.

Автомобилното инженерство и авиоинженерството се занимават с дизайна, конструирането и изучаването на научната обосновка, която стои зад двожението на автомобилите, самолететите и всички летателни апарати.

Сходни на Automotive еngineering програми:

Automotive Design
Automotive Electronic
Automotive Electronic Engineering
Automotive Engineering
Automotive Engineering Design
Automotive Manufacturing
Automotive Product Design
Automotive Studies
Automotive Systems
Automotive Systems Engineering
Automotive Systems Technology
Automotive Technology

Сходни на Аerospace еngineering програми:
Aerospace Auto Systems
Aerospace Engineering
Aerospace Engineering Technology
Aerospace Manufacturing Engineering
Aerospace Materials
Aerospace Studies
Aerospace Systems
Aerospace Systems Engineering

Какво се изучава в двете специалности?

Ето какво се изучава в произволно избрана програма Аutomotive engineering (Автомобилно инженерство) в чуждестранен университет:

Година 1
Technology Mathematics
Structural Mechanics and Dynamics
Engineering Science
Engineering Computing
Materials Engineering
Professional Practice
Engineering Design
Engineering Applications
Language option

Година 2
Automotive Systems Engineering 1 and 2
Engineering Design
Materials Engineering 2 and Processes
Mechanical Science
Project Engineering
Technology Mathematics 2
Investigatory Study and Dissertation (Automotive)
Language option

Година 3
Individual Project (Automotive)
Vehicle Design
Vehicle Technology
Industrial Group Design project (Automotive)
Quality
Business Applications in Engineering
Language option

Какво се изучава в програма Aircraft Engineering (Авиоинженерство):

Година 1
Mathematics – Aerospace 
Electronic Fundamentals
Physics Compulsory
Electrical Fundamentals  
Instrumentation Systems – Mechanical 
Materials and Hardware – Mechanical 
Professional Practice for Engineers 

Година 2 
Aeroplane Aerodynamics 
Gas Turbine Engines 
Basic Aerodynamics 
Propeller Compulsory
Management & Sustainability

Година 3
Project (BSc) 
Human Factors 
Aviation Legislation 
Maintenance Practices – Mechanical 
Project Management 
Management

Какво се изучава в специалност Авиационно инженерство (от учебния план в ТУ, София):

Висша математика, Физика, Механика, Основи на конструирането, Материалознание, Информатика, Механика на флуидите, Съпротивление на материалите, Електроника, Електротехника, Термодинамика, Аеродинамика на летателни апарати, Конструкция на летателни апарати, Въздушна навигация, Радиотехника, Авиационни прибори и системи, Авиационни двигатели, Системи на летателни апарати, Динамика на полета, Системи за управление на въздухоплавателни средства, Техническо обслужване на летателни апарати, Човешки фактор в авиацията и т.н.

Първите четири семестъра в тези специалности обикновено протичат в обучение по дисциплини от един, така да се каже, общ инженерен характер: физика, математика, механика, материалознание, а в следващите 2 или 4 семестъра се преминава към профилиране с дисциплини, касаещи автомобилната или самолетната техника и нейното функциониране.

Какви компетенции ще има завършилият Авиационна техника и технологии (посочено в сайта на Национален военен университет„Васил Левски”, Велико Търново):

  • Да работи на инженерни длъжности в поддържането, експлоатацията и възстановяването на планьора и силовата установка на въздухоплавателни средства с гражданско и военно предназначение;
  • Да ръководи или участва в експлоатацията, планирането и организацията на поддръжката на летателни апарати и самолетообслужваща техника на фирми от публично-частния сектор;
  • Да заема длъжности в авиоремонтни фирми, изискващи квалификация “Машинен инженер” по специалността “Авиационна техника и технологии”;
  • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на авиационната техника и технологии;
  • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на своята квалификация;
  • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

Дали тези специалности са за вас?
Вероятно още в училище трябва да сте забелязали накъде клонят интересите ви. Ако сте по точните науки, обичате математиката и физиката, интересувате се от двигатели и си падате „техничар” (интересувате се как функционират механизираните уреди и двигателите) – значи определено инженерните специалности са за вас. Ако се интересувате от коли и самолети – значи точно тези специалности са за вас и просто остава да се насочите в една от двете посоки, според предпочитанията си.

Какво е удачно да се специализира след първа диплома?
Добър вариант за специализация след диплома за автомобилен или авиоинженер е магистратура в областта на мениджмънта, електроника, компютърни науки или автомобилен дизайн. Мениджмънта е залегнал в учебните планове на повечето програми, но просто като една от дисциплините в няколко учебни часа. С една магистърска специализация се добавя сериозна управленска квалификация към инженерното образование. Специализация в областта на електрониката, компютрите и дизайна придават допълнителни компетенции в изграждането на автомобили и самолети.

Каква професионална реализация се очаква?
Завършилите тези специалности могат да се реализират като инженери-конструктури в автомобилостроенето и самолетостроенето, в автомобилни и авиокомпании, разработвайки и подобрявайки двигателите и системите за движение и контрол.

Професионалната реализация с диплома по автомобилно и авиоинженерството малко или много е в пряка зависимост от степента на развитие на съответната индустрия в дадена държава. Там където не се произвеждат автомобили и самолети съответно има и по-малко работни места за тези специалисти. И обратното, държавите и съответно градовете, развиващи самолето- и автомобилостроене са дестинациите, към които трябва да се насочват хората с такива дипломи. Стажовете, на които университетите изпращат своите студенти, са златен шанс да се докоснете до индустрията при топ имена като Мерцедес, БМВ, Боинг и т.н. Проверявайте къде стажуват студентите от дадена програма по автомобилно или авиоинженерство. Университетите обикновено посочват това на сайтовете си, за да рекламират допълнително тези програми, ако провеждат стажове при световни имена в бранша.

Къде са ситуирани топ автомобилните марки?

Марка, град, държава, собственик, година на основаване:

Alfa Romeo Turin, Italy Fiat Group Automobiles 1910
Aston Martin Gaydon, Warwickshire, UK Aston Martin Lagonda Limited 1913
Audi Ingolstadt, Germany Audi AG (subsidiary of Volkswagen AG) 1909
Bentley Crewe, Cheshire, UK Volkswagen AG 1919
BMW Munich, Germany Bayerische Motoren Werke AG (Bavarian Motor Works) 1916
Cadillac Warren, Michigan, USA General Motors 1902
Chevrolet Detroit, Michigan, USA General Motors 1911
Chrysler Auburn Hills, Michigan, USA Chrysler Group LLC 1925
Citroen Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, France PSA Peugeot Citroen 1919
Daihatsu Ikeda, Osaka, Japan Daihatsu Motor Co. Ltd. 1907
Dodge Auburn Hills, Michigan, USA Chrysler Group LLC 1914
Ferrari Maranello, Italy Ferrari S.p.A. 1929
Fiat Turn, Italy Fabbrica Italiana Automobili Torino 1899
Ford Dearborn, Michigan, USA Ford Motor Company 1903
Honda Tokyo, Japan Honda Motor Company Ltd. 1948
Hummer Detroit, Michigan, USA General Motors 1992
Hyundai Seoul, South Korea Hyundai Kia Automotive Group 1967
Jaguar Whitley, Coventry, UK Tata Motors Ltd. (part of the Jaguar Land Rover business) 1922
Kia Seoul, South Korea Hyundai Kia Automotive Group 1944
Lamborghini Sant'Agata Bolognese, Italy Automobili Lamborghini S.p.A. 1963
Lotus Hethel, Norfolk, England, UK Lotus Cars 1952
Maserati Modena, Italy Fiat S.p.A. 1914
Maybach Stuttgart, Germany Daimler AG 1909
Mazda Fuchu, Aki, Hiroshima, Japan Mazda Motor Corporation 1920
Mercedes-Benz Stuttgart, Germany Daimler AG 1926
Mitsubishi Minato, Tokyo, Japan Mitsubishi Motors Corporation 1870
Nissan Nishi-ku, Yokohama, Japan Nissan Motor Company Ltd. 1933
Opel Russelsheim, Germany General Motors 1862
Porsche Stuttgart, Germany Porsche SE 1931
Renault Boulogne-Billancourt, France Renault S.A. 1899
Rolls-Royce Goodwood, UK BMW Group 1904
Saab Trollhattan, Sweden Spyker Cars N.V. 1937
Skoda Mlada Boleslav, Czech Republic Volkswagen Group 1895
Subaru Ota, Gunma, Japan Fuji Heavy Industries 1953
Suzuki Hamamatsu, Shizuoka, Japan Suzuki Motor Corporation 1909
Tata Bihar and Jharkhand, India Tata Group 1945
Toyota Toyota City, Aichi, Japan Toyota Motor Corporation 1937
Volkswagen Wolfsburg, Germany Volkswagen Group 1937
Volvo Gothenburg, Sweden Geely Automobile 1927

източник: www.buzzle.com

Кандидатстването
Приемът в тези програми в чуждестранните университети е по документи и с езиков сертификат в зависимост от езика, на който ще се провежда обучението. Нека видим произволно избрани изисквания за прием в бакалавърска програма Авиоинженерство в един английски университет: диплома за средно образование и английски езиков сертификат IELTS 6.0. Толкова. За да бъдете конкурентоспособен кандидат обаче, това не е достатъчно. Трябва да убедите университета с оценките си, с препоръки, с извън класна дейност, ако се наложи с интервю, че сте подходящ за тази специалност. Приемът в тези програми не е обвързан с полагането на изпити. Като такси инженерните специалности не са от скъпите, там където има разделение в академичните области. Колко ще платите зависи от конкретната държава и дали ще учите в държавна или частна институция.

 

Къде да учите в България

университет

програма

степен

продължителност

език

Технически университет, София

Авиационно инженерство

 

Авиационна техника и технологии

 

Транспортна техника и технологии

бакалавър

 

 

бакалавър, магистър

 

бакалавър, магистър

4 години

 

 

 

1.5 години

 

 

1.5 години

английски

 

 

български

Национален военен университет„Васил Левски”, Велико Търново

Авиационна техника и технологии

бакалавър

4 години

български

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков

Автомобилна техника

бакалавър

4 години

български

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Транспортна техника и технологии

бакалавър

4 години

български

Технически университет, Варна

Транспортна техника и технологии

 

Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника

бакалавър

 

 

магистър

4 години

 

 

1.5 години

български

 

Къде да учите в чужбина
Близко до ума е, че държавите, които имат развито автомобило и самолетостроене имат и традициите, и добрите програми, и полето за реализация на специалистите, които завършват тези програми. Това автоматично означава, че САЩ, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия, като водещи сили в тази индустрия имат съответния академичен ресурс да обучават по автомобилно- и авиоинженерство.

 

Великобритания

университет

програма

степен

продължителност

език

University of Bath

Aerospace Engineering

 

Automotive Engineering

бакалавър

4 години

английски

Coventry University

Aerospace Systems Engineering

 

Automotive Engineering

бакалавър

3, 4 години

английски

University of Leeds

Aeronautical and Aerospace Engineering

 

Automotive Engineering

бакалавър

3, 4 години

английски

University of Manchester

Aerospace Engineering

бакалавър

3 години

английски

University of Birmingham

Automotive Engineering

бакалавър

3 години

английски

University of Bolton

Automobile Engineering

бакалавър

3, 4 години

английски

Loughborough University

Automotive Engineering

бакалавър

3,4 години

английски

University of Warwick

Automotive Engineering - (Robotics)

бакалавър

4 години

английски

University of Sunderland

Automotive Engineering

бакалавър

3, 4 години

английски

 

Германия

университет

програма

степен

продължителност

език

 

Frankfurt am Main FH

 

Air Traffic Management

 

бакалавър

 

3 години

 

немски и английски

 

Hamburg HAW

 

Aircraft   Construction

 

бакалавър

 

3.5 години

 

немски

 

Ingolstadt H

 

Aeronautical Engineering

 

бакалавър

 

3.5 години

 

немски

 

Stuttgart DH

Aeronautical and Aerospace Engineering

 

бакалавър

 

3 години

 

немски

 

Stuttgart U

 

Aerospace engineering

 

бакалавър

 

3 години

 

немски и английски

 

Berlin HTW

 

Automotive engineering

 

бакалавър

 

3 години

 

немски

 

Dresden HTW

 

Automotive engineering

 

бакалавър

 

4 години

 

немски

 

Hamburg HAW

 

Automotive manufacturing

 

бакалавър

 

3,5 години

 

немски

 

Köln FH

 

Automotive engineering

 

бакалавър

 

3,5 години

 

немски

 

Ulm H

 

 

 

 

Automotive engineering

 

бакалавър

 

3,5 години

 

немски

 

Франция, Италия

университет

програма

степен

продължителност

език

Université de Bourgogne

Institut supérieur de l'automobile et des transports (ISAT)

Automotive Engineering for Sustainable Mobility

магистър

2 години

френски, английски

Ecole nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA Bretagne)

Master rech. Master européen Automotive Engineering

магистър

2 години

френски, английски

Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE)

Aerospace Mechanics and Avionics

магистър

1 година

френски

Politecnico Di Torino

Automotive Engineering

бакалавър

3 години

италиански, английски

Politecnico Di Milano

Aerospace engineering

бакалавър

3 години

италиански, английски

Top