fbpx
Начало » Средно образование » Училища » Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” е първото училище в България, което усети духа на времето и отвори вратите си за западния модел на образование. Още през 2003 г. училището се присъедини към International Baccalaureate  – международна образователна организация, обединила в учебните си програми най-доброто от няколко различни национални системи. International Baccalaureate Diploma Programme (11-12 клас) е интегрирана в българската образователна програма на английска езикова гимназия, което дава на завършващите възможността да получат две дипломи – българска и международна. Това е уникална възможност за българските ученици, тъй като завършвайки гимназията, те владеят английски език на много високо ниво, втори чужд език (немски или испански) и получават две дипломи, едната от които световно призната.

България отвори границите си към Европа и западния свят, светът се глобализира, хората пътуват, черпят идеи от чуждия опит, Интернет е навсякъде. Наред с тези промени в национален и световен мащаб, промени настъпиха и в светоусещането на българина – нараснаха духовните му потребности, в това число и към качествено, конкурентоспособно образование. Ето защо напоследък много родители предпочитат да изпращат децата си в чужбина – не само за придобиване на висше, но и на средно образование, за да могат след това тези деца да се върнат в България и да внесат успешния международен дух на западната цивилизация.

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” е първото училище в България, което усети духа на времето и отвори вратите си за западния модел на образование. Още през 2003 г. училището се присъедини към International Baccalaureate  - международна образователна организация, обединила в учебните си програми най-доброто от няколко различни национални системи. International Baccalaureate Diploma Programme (11-12 клас) е интегрирана в българската образователна програма на английска езикова гимназия, което дава на завършващите възможността да получат две дипломи – българска и международна. Това е уникална възможност за българските ученици, тъй като завършвайки гимназията, те владеят английски език на много високо ниво, втори чужд език (немски или испански) и получават две дипломи, едната от които световно призната.

Когато Николай завършва Международна гимназия Златарски преди година и се отправя към университета Сейнт Андрюс, за да учи икономика, той не си представя, че обучението в този труднодостъпен университет ще му се стори като детска игра пред това, с което е свикнал като натоварване през последните години на образованието си в България. „Винаги съм знаел, че програмата International Baccalaureate, по която се обучавах в 11 и 12 клас ще ми помогне да се реализирам в бъдеще, но не съм си мислил, че ще се чувствам толкова на място в този динамичен академичен контекст. Усещането, че си конкурентоспособен в един глобализиран свят и имаш какво да покажеш наистина си заслужава“ – споделя той. През 2010 г. Гимназия Златарски разшири образователните перспективи пред българските ученици, като въведе британските програми IGCSE (8 – 10 клас) и A-Levels (11 – 12 кл.). Те също са интегрирани в българската образователна програма, което дава възможност на учениците да покриват националните образователни изисквания и да почерпят опит и знания от британската образователна система.

За високото ниво на обучение в Гимназия Златарски говорят резултатите, които учениците постигат на финалните изпити за придобиване на IB диплома и резултатите им от държавните зрелостни изпити. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат на IB диплома, е 45. Иван Дамгов от випуск 2011 постигна 44т., което е и най-високият резултат, постиган някога от българин, и който му позволи директен прием в университета на принц Уилям. От 2005 до 2010 г. 71% от випускниците са с дипломи над 30 точки (макс. 45 т.), което се приема за отличен резултат. Девет ученици са постигнали резултат над 40 т., резултат, който в световен мащаб постигат едва 0,02 % от учениците. В национален план успеваемостта също е много висока. Резултатите от проведените в периода 2008-2011 г. държавни зрелостни изпити показват, че 65% от учениците постигат оценка над Отличен 5,50 на матурата по английски език, а 63% - на матурата по български език и литература. 

Високата реализация след завършване на средно образование, която учениците на Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски” постигат, се дължи и на създадения към гимназията UCAS център за кандидатстване във Великобритания. Дипломантите на Гимназия Златарски продължават образованието си в едни от най-труднодостъпните университети в България и чужбина, в едни от най-желаните специалности – икономика, финанси и мениджмънт, архитектура, право, психология, журналистика и PR, инженерни науки и др. Университети като Oxford University, London School of Economics, King’s College, Durham, Warwick University отварят врати пред учениците на гимназията без допълнителни изпити и условия.

Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски” направи възможно доказалото се като успешно международно образование да влезе в България и да обогати българския образователен опит. Благодарение на това българските ученици получиха уникалната възможност за качествено международно образование тук, в България.

 

Име на институцията

Международна гимназия

"Проф. д-р Васил Златарски"

Лице за контакт Цветанка Кардашева, директор
Ел.поща info@zlatarskischool.org
Телефон 02 974 3666
Пощенски адрес бул. Климент Охридски 49
Град София
Пощенски код 1756
Държава България
Интернет страница www.zlatarskischool.org

 

Изисквания за прием  
Изисквания за прием

Успех от първи срок или завършен 7. клас над 4,50
Полагане на приемен изпит
Среща на кандидатите за ученици и техните родители с приемната комисия
Одобрение на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултатност от изпитите, мотивация, дисциплина и възможности за принос към училищната общност)

Приемен изпит на училището Да
Описание на изпита на училището

Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в 7 клас, и е с продължителност 3.5 астрономически часа. Изпитът съдържа следните компоненти:
– Литература: трансформиращ преразказ (90 мин.)
– Тест езикова култура:   20 въпроса по български език и литература (30 мин.)
– Математика:     20 задачи върху материала от 7 клас (90 мин.)

 

Прием с резултати от национално външно оценяване Да
Есе Да
Препоръки Да
Интервю Да
Други -
 
СРОКОВЕ  
Краен срок за кандидатстване 25 Април
Начало на учебната година 15 септември
Край на учебната година 30 юни

Валута евро
Такса за обучение годишно 4480
Такса регистрация и др. 60
Транспорт 1160
Настаняване Не
Общежитие Не
   
Финансова подкрепа:  
Стипендии Да
Финансова помощ Да
Език на преподаване Английски език; български език
Профилиране

Pre-IGCSE; IGCSE, A levels, IB

 

Чужди езици

английски език; немски език; испански език; латински език

 

Математика

Математика стандартно ниво, математика високо ниво

Изкуства

Музика, арт работилница, театър

Други

Информационни технологии

   
Международни и съвместни програми

Да

 

Съвместни програми с други училища

Да

 

Двойна диплома Да
IB Да
A-Level Да
GCSE/ IGCSE Да
   
Извънкласни дейности:  
Спортни занимания Баскетбол, волейбол, футбол, тенис, плуване
Изкуство Арт работилница, театрална група
Музика Пиано, китара, барабани, вокална група, училищен бенд
Ученически клубове и инициативи Клуб 'Цивилизации', клуб 'Компютърни мрежи', клуб 'Ученически парламент'
Top