fbpx

Swiss Maturа

Какво е Swiss Maturа

Швейцарска матура – общообразователна програма, която дава солидна базова подготовка и задълбочени познания по чужди езици, литература и точни науки. Изучават се 13 предмета, по които се полагат финални изпити, и се получава швейцарска диплома за средно образование. Тя се признава предимно от университетите в Швейцария, но с нея може да се кандидатства и в други държави. Програмата е подходяща за ученици с висок академичен потенциал, които могат да се справят с голямото натоварване и да поемат огромен обем информация по много предмети от различни области.

Какви са предимствата?

Програмата есе предлага на всички официални езици в конфедерацията. Препоръчва се на международни ученици, които имат обширни езикови познания и по два езика. Програмата изисква добро владеене на английски език, но основната цел е успешно да се преминат изпитите на френски, немски или италиански език. Образователно ниво Swiss Maturа се преподава в продължителност на 4 години и основното му преимущество е, че осигурява прием в престижни университети по света след завършване на образование в Швейцария, на база резултатите от положените зрелостни изпити в края на самото обучение.

Особености на преподаването

Учебната програма включва 13-15 задължителни предметa, три чужди езика и допълнителни свободно избираеми предмети. Целта на Швейцарската матура, която е призната в страната и в чужбина, е да подготви учениците за прием в университет, като предложи едно широко образование.

Оценяване 

Най-високата оценка във Швейцария – подобно на България – е отличен 6. Най-ниската е 1, но трябва да ви предупредим, че 2 и 3 също се равняват на двойка по нашата система. Тоест – трябва ви оценка над 4, за да издържите успешно един изпит.

В различните кантони има минимални различия в учебните програми, както и в изискванията за получаване на определена оценка. Въпреки това, при всяко положение трябва да очаквате сериозно учене и стриктни учители.

Реализация

Завършилите средно образование във Швейцария имат възможност да кандидатстват във висши училища във алпийската страна. Препоръки от швейцарски учители също могат да имат голямо значение за кандидат-студентите, особено в частните висши училища.

Средно образование в Швейцария може да бъде получено на четирите официални езика на страната – немски, френски, италиански и романшки. Последният се говори от много малко хора и обучението е насочено най-вече към местната общност. Другите три обаче отварят вратите пред учениците за реализация (както във висше училище, така и в търсенето на работа) във всяка държава, където се говори съответният език – Франция, Германия, Австрия, Италия и т.н.

 

Top