fbpx

IGCSE

Какво е IGCSE

IGCSE е гимназиална двугодишна програма за ученици на възраст 14-16 години в 9. и 10. клас, която се преподава във Великобритания, Уелс, Северна Ирландия и в международни училища по цял свят. Тя е разработена през 80-те години на миналия век и в края им ученици са положили първите изпити.

Какви са предимствата

Програмата IGCSE е препоръчвана и е подготовка за продължаване на обучението в програмите A-level  и International Baccalaureate.

Особености на преподаването

За да се обучава в програмата IGCSE, ученикът трябва да избере 8-12 предмети от областта на хуманитарните, техническите или приложните науки, които изучава в продължение на 2 години и в края на 10-ти клас полага изпити.

Задължителни предмети са английски език и литература, математика и естествени науки: биология, физика, химия. Оттук нататък учениците могат да избират още предмети, според предпочитанията и интересите си: икономика, модерни езици, предприемачество, изкуства, география, психология и т.н.

Условия за прием

Приемът в тази програма става на базата на добър успех, с полагането на изпити или диагностични тестове, по преценка на комисия по прием на училището и след събеседване.

Оценяване 

Oценките варират от А* до G като най-високата е A* , а  надолу са A, B, C, D, E, F и G. За прием в програмата A-Level или International Baccalaureate обикновено е нужна оценка A*, A, B или поне C. Оценка по съответния GCSE предмет се образува от текущите изпити през годината, от финалните в края на учебната година и от курсови работи. Учениците разбират оценките си в четвъртата седмица на месец август, една седмица след излизането на резултатите от A-level.

Реализация

Завършването на тази програма позволява директен прием в в програмите A-level  и International Baccalaureate, във Великобритания и на други места може да послужи като сертификат за владеене на английски език, но по същество не е диплома за завършено средно образование, с която може да се кандидатства във висше училище.

Програмата в България

У нас тази програма се предлага в: Международна гимназия “Проф. д-р В. Златарски”, Английско средно училище Дарби Колидж, Международно училище St George в София и British School of Sofia. Индивидуалните кандидати могат да вземат изпитите си за A-level в Британски съвет България – оторизиран изпитен център на Cambridge International Examinations.

За ориентир: годишната такса за програмата в Международна гимназия Златарски е между 4 480 и 5 500 евро за български ученици в зависимост от това дали са от други училища или на гимназията. Училището предлага и възможност за записване в Pre-IGCSE програма за ученици в 8-ми клас, като подготовка към започване на самата IGCSE програма. Учениците преминават интензивно обучение по английски език и по предмeтите: Science, Social Science and Mathematical Studies отново на английски.

Top