fbpx

Baccalaureat en France

Какво е Baccalauréat en France

Обучението за образование във Франция започва на 14-годишна възраст и приключва на 18-годишна възраст, като тази система позволява на учениците да изберат в какъв профил да специализират за френска диплома. Изборът, който се предлага, е между:

1) Основен French Baccalauréat: дели се на 3 подвида:

-Baccalaureate L за литература;
-Baccalaureate ES с икономическа и социална насоченост;
-Baccalaureate S профилиран в сферата на науките.

2) Специализиран технически бакалауреат
3) Професионален бакалауреат

Какви са предимствата

Учебната програма във всички френски училища е разработена така, че учениците задължително изучават френски език, история, география, 2 чужди езика, философия, математика и наука, физкултура и по желание един или два свободно избираеми предмета. В допълнение, тясно застъпени са основните предмети от съответната програма за средно образование във Франция, която са си избрали:

– математика и три науки за Baccalaureate S;
– математика за Baccalaureate ES;
– и литература, философия и езици за Baccalaureate L.

Същност на програмата

През първата година от своето образование във Франция, от гимназистите се изисква да направят самостоятелно научно проучване в групи с други 2-ма или 3-ма души, а през последната година да избират един от предметите като тясна специалност и да го изучават на интензивно ниво. Съществуват както френска версия, така и международна версия на програмата (option internationale du baccalauréat).

Оценяване

За целия курс на обучение във Франция има само две изпитни сесии – учениците полагат 2 до 4 изпита през първата и последната година. Дипломата за French Baccalaureate се присъжда на базата на тези изпити. Максималната възможна оценка, която учениците могат да получат е 20, но за да завършат своето образование са им необходими минимум 10.

Присъждат се и специални отличия за високи резултати: Аssez bien (12/20), Вien (14/20), Тrès bien (16/20).

Ако някой от учениците получи оценки 8/20 или 9/20, има право да се яви на устен изпит за повишаване на успеха в рамките на 1 седмица след обявяване на резултатите. 

Реализация

Френската диплома дава възможности на притежателите й да кандидатстват във висши училища както във Франция, така и в други държави, където френският език е официален. Например провинцията Квебек в Канада, Швейцария, Люксембург, Белгия и т.н.

Студентите във Франция, които притежават French Baccalaureate, могат по-лесно да справят с намирането на работа, ако покажат, че притежават и френско средно образование. Французите са много горди със своя език и култура и подобна квалификация прави добро впечатление на всеки работодател.

Top