fbpx
Начало » България » Над 63 млн. лева допълнително дава правителството за училищно образование

Над 63 млн. лева допълнително дава правителството за училищно образование

  • bobi
  • 30 апр. 2018
  •  Коментарите са изключени за Над 63 млн. лева допълнително дава правителството за училищно образование

Министерският съвет одобри 13 национални програми, които ще осигурят допълнително финансиране през 2018 г. на политики и мерки за равен достъп до качествено образование, съобщи правителственият пресцентър.

Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Прилагането на националните програми е обезпечено с 63,43 млн. лева.

Програмата „Заедно за всяко дете“ е насочена към повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Целта ѝ е да подобри достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда, която да стимулира към устойчиво образователно развитие.

Бюджетът по програмата е 450 хил. лева за учебната 2018/2019 година.

По програма „С грижа за всеки ученик“ с бюджет 2 милиона лв. ще се работи за повишаване нивото на постиженията по общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен. Ще се осигурят допълнителни възможности за обучение на учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран или индивидуален подход, съобразени със спецификата на учебния предмет.

Нова е и програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, която е с бюджет от 28 млн. лева. Тя е насочена към повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с бюджет 9,23 млн. лева, в която са разработени три нови модула: „Музеите като образователна среда“, който цели създаване на по-интересна и привлекателна среда в училищата; „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти; „Осигуряване на ученически шкафчета“ за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическите им раници.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали през предходната година. Сред тях са националните програми „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ – 4,2 млн. лева, „Ученически олимпиади и състезания“ – 3 млн. лева, „Развитие на системата на предучилищното образование“ – 400 хил. лева, „Обучение за ИТ кариера“ – 400 хил. лева, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 10 млн. лева, „Квалификация“ (позната досега като „Развитие на педагогическите специалисти“) – 800 хил. лева, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 1,45 млн. лева, „Роден език и култура зад граница“ – 1,5 млн. лева, и „Без свободен час“ – 2 млн. лева.

От Министерския съвет съобщиха, че продължава и осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в училища и детски градини, изграждането на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи санитарни помещения, както и разширяване на видеонаблюдението.

Обезпечават се средствата за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците. Гарантират се инвестициите в обучение на талантливи ученици, които участват в национални и международни олимпиади и състезания.

На днешното си заседание министрите решиха да отпуснат 11,319 млн. лева допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

Средствата са предвидени в бюджета на Министерство на образованието за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, когато работят извън населеното място, в което живеят.

Парите се отпускат според изготвена и предоставена от кметовете на общини информация. В рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.

Източник: https://www.investor.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top