fbpx
Начало » Любопитно » Частна професионална гимназия “Банкер”

Частна професионална гимназия “Банкер”

  • netpro
  • 05 мар. 2015
  •  Коментарите са изключени за Частна професионална гимназия “Банкер”

 

Частна професионална гимназия “Банкер” е основана през 1994 г. и е единственото българско училище, носител на Международна златна звезда за качество (1997 г.). Гимназията подготвя кадри по специалностите “Банково, застрахователно и осигурително дело”,  “Финанси, банково и застрахователно дело” и „Малък и среден бизнес”. До момента са дипломирани 678 ученици и 75 випускници в групите над  средно образование. 

През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение със специализиран софтуер. Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции. Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди.

Учебната и производствена практика се провежда предимно под формата на тренинги и симулативни сесии, учебни/тренировъчни фирми, реално участие в дейността на финансови институции.

Основна диференцираща характеристика на ЧПГ ”Банкер” е практическата насоченост на обучението. Това конкурентно предимство се постига в няколко направления: привличане на високо-квалифицирани специалисти като преподаватели; обновяване на учебните програми с най-новите изменения в съответните области; обновяване на учебните планове и въвеждане на нови предмети; въвеждане на иновативни методи на преподаване и тренинг; адаптиране на формите и методите за провеждане на учебна и производствена практика; постоянен контакт и партньрство с български и чуждестранни институции, специализирани в професионалното обучение, за обмен на опит и добри практики; осигуряване на възможности на учениците за надграждане на придобитите знания и умения чрез участие в проекти, програми, семинари и др.

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top