fbpx
Начало » България » Финансова грамотност, реакция при бедствия и справяне с гнева в часа на класния

Финансова грамотност, реакция при бедствия и справяне с гнева в часа на класния

  • netpro
  • 23 авг. 2016
  •  Коментарите са изключени за Финансова грамотност, реакция при бедствия и справяне с гнева в часа на класния

  В часа на класа учениците ще учат финансова грамотност, кариерно ориентиране, антикорупция и правила за поведение при терористична заплаха. Това предвижда проектът на държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Това е стандартът, по който не се пишат оценки, но който трябва да изгради добри граждани, заяви при представянето на проекта заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.

  Новият стандарт влиза в сила още през учебната 2016-2017 година.

  Целта на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

  Стандартът регламентира темите, които ще се учат не само в часа на класа, но и в  общообразователната подготовка и извънкласните форми.

  В този стандарт са уредени правилата за функциониране на ученическото самоуправление чрез  ученическите съвети. Това е модел на самоуправление, който с изградени умения още в училище, ще стимулира и лидерството, стремеж у всеки да защитава и отстоява своя позиция. „Първо в училище, а след това – в цялото общество – дали по време на избори, дали пред работодатели, дали когато трябва да се защити природата или да се противопостави на агресия, на дискриминация и други недемократични действия, посочи министър Меглена Кунева. По думите й децата имат много силно развито чувство за справедливост. През устата на децата много често се чува истината, допълни тя.

  Министър Кунева очаква през този стандарт учениците да се подготвят и по темата за защита на потребителите.

 

Стандартът определя занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с:

 

– патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

– предприемачеството и управлението на личните финанси;

– защитата на родината и военното обучение;

– безопасността и движението по пътищата;

– защитата при бедствия и аварии;

– превенция на насилието,

– справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

– превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

– превенция и противодействие на корупцията.

 

  Извън определените в стандарта теми министърът на образованието и науката може ежегодно да определя и други актуални теми, по които да се работи в часа на класа.

  Всяка детска градина и училище ще приема свои програми по този стандарт. Неизменна част от институционалните политики са определянето на училищни ритуали, сред които и тези  свързани с честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители, на празника на патрона на училището; изпращане на завършилите зрелостници; изборът на училищна униформа и/или знаци и символи; училищен химн, възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището.

  Стандартът регламентира подкрепа за учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики, като участие в ученическото самоуправление, доброволчески дейности, участие в училищни медии (вестници, радио, телевизия, списания, интернет страници и др.); училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; обучения на връстници от връстници; форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от училище и др.

  Това е 13-ият по ред стандарт, който МОН изготви преди новата учебна година. Предстои скоро министерството да представи стандартите за инспектирането, за управлението на качеството, за нормирането и заплащането, за физическата среда, и за финансирането. Финансирането до края на тази година е по вече приет бюджет и не може да става дума за забавяне – този стандарт е обвързан с бюджета, като за 2017 г. тепърва започват дискусиите, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top