fbpx
Начало » България » Учителите предпочитат обучения с практическа насоченост

Учителите предпочитат обучения с практическа насоченост

  • netpro
  • 12 апр. 2017
  •  Коментарите са изключени за Учителите предпочитат обучения с практическа насоченост
Teacher Credibility

Как да се повиши мотивацията за учене, какви интерактивни методи могат да се използват в клас, как се прави самооценка и се управлява качеството на обучителния процес. Тези програми за квалификация са предпочитани от най-много учители, сочат данни на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН.

Интерес има също към програмата за приобщаващо образование – за работа с надарени деца или пък с ученици с проблемно поведение. Преподавателите се учат да работят по-успешно с родителите и да си изготвят професионално портфолио, усвояват тънкостите на игровото учене и диагностиката в детските градини. Учителите искат да усъвършенстват също своите дигитални умения – за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси,  софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Много педагози се интересуват от ефективните методи и подходи при самоподготовката в целодневната форма на обучение.

Въпреки различията при избора на съдържание, учителите си приличат в едно – всички предпочитат практически ориентираните обучения.

Потребността от тези допълнителни обучения възниква заради въвеждането на новата нормативна уредба и новите изисквания към учебния процес.

Законът за предучилищното и училищното образование позволява бързо кариерно израстване на учителите, в чието портфолио има повече квалификационни кредити. С тези кредити се измерва времето, през което се е обучавал един учител. За един кредит са необходими най-малко 16 академични часа, от които поне осем са присъствени.

За да се подготвят за първото атестиране, което ще бъде направено през учебната 2020/2021 г., учителите трябва да имат минимум три кредита, т.е. според закона задължително трябва да са преминали през 48 академични часа квалификация за период от четири години. 

Квалификационните кредити за обучения се удостоверяват с документ от специализираните обслужващи звена, висши училища, научни организации и обучителни организации, чиито програми са регистрирани в информационния регистър на МОН. 

За участие в обучения в чужбина, както и за публикуване на доклад или на научна или методическа статия в специализирано издание също се дават квалификационни кредити.

Учителите имат възможност да натрупват квалификационни кредити за всеки период на атестиране. Системата позволява пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при промяна на месторабота, връщане след над двугодишен отпуск или след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години. Признават се също обучения за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен.

 

Според отрасловия Колективен трудов договор от 2016 г., подписан между синдикатите и работодателските организации в системата на средното образование, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти може да се използва 1% от годишните средства за работна заплата. Учителите могат да се квалифицират и със средства от Националната програма „Квалификация 2017“, както и по проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top