fbpx
Начало » България » Три варианта за наваксването на учебното съдържание по история, география и биология в VII клас

Три варианта за наваксването на учебното съдържание по история, география и биология в VII клас

  • netpro
  • 05 авг. 2016
  •  Коментарите са изключени за Три варианта за наваксването на учебното съдържание по история, география и биология в VII клас
TCbr2Uh

  Общата средновековна история, Географията на Балканския полуостров и Европа и темата за гръбначните животни ще се изучават от учениците, които ще са седми клас тази и следващата учебна година, за да няма изпускане на учебно съдържание за тези два випуска. За да може всяко училище да прецени според спецификата си как най-добре и най-плавно да компенсира това учебно съдържание, Министерството на образованието и науката предлага на училищата три варианта, разписани днес в писмо от министър Меглена Кунева до началниците на регионалните управления на образованието.

  Компенсацията на учебното съдържание по предметите се налага заради влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и произтичащите от него нова образователна структура и  въвеждането на нови учебни програми. За да няма неравнопоставеност спрямо другите випуски, темите няма да влизат във въпросите за Националното външно оценяване. Обучението по тези теми ще е по учебни програми, разработени върху части от съответните учебни програми за задължителна подготовка и с урочни статии от одобрените учебни помагала по предмета за VIII клас, в които се изучава съответното учебно съдържание.

  Според първия вариант учебното съдържание по тези три предмета ще се навакса през годишния хорариум от 34 часа по задължителноизбираема  или свободноизбираема подготовка от училищния учебен план в VII клас. Предложението е той да се разпредели в 12 часа за история и цивилизация, 11 часа за география и икономика и 11 часа за биология и здравно образование.

  Според втория вариант в училищния учебен план в часовете за свободноизбираемата подготовка може  да се заложи по един учебен час седмично за всеки от трите предмета, а третият вариант предвижда годишното тематично разпределение по всеки от предметите да включва преструктуриране на учебното съдържание с цел изпълнение на учебната програма за VII клас, както и компенсиране на учебно съдържание чрез части от съответните учебни програми за задължителна подготовка в VIII клас.

  Всеки от предложените варианти дава възможност при завършване на основно образование в изпълнение на разпоредбите на новия закон учениците след VII клас да придобият компетентностите, които е предвидено да притежават в края на прогимназиалния етап. Това ще позволи и плавното надграждане на знания и умения в средната степен на образованието и придобиване на ключови компетентности в края на задължителното им образование.

 

  Експертите на МОН са в готовност за подкрепа и методическо подпомагане във връзка с осъществяваната реформа.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top