fbpx
Начало » България » Средно образование вече ще се получава и след 10-ти клас, но без право за кандидатстване във ВУЗ

Средно образование вече ще се получава и след 10-ти клас, но без право за кандидатстване във ВУЗ

  • netpro
  • 11 сеп. 2015
  •  Коментарите са изключени за Средно образование вече ще се получава и след 10-ти клас, но без право за кандидатстване във ВУЗ
parliament-bg

Основно образование ще се завършва в VII, а не в VIII клас. Запазва се приемът след IV клас в математическите училища. Училищата ще имат правото сами да определят профилите и професиите си, да съставят учебните си планове по класове, да разпределят учебната програма според потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в определени случаи.

Това предвиждат приетите окончателно днес текстове от проектозакона за предучилищното и училищното образование с основен вносител бившият зам.-министър на образованието Милена Дамянова

Една от големите промени е в структурата на училищното образование.

По вид те ще са специализирани и неспециализирани, а според етапа или степента на образованието неспециализираните ще са:

1. начални (І-ІV клас включително), както и сега;

2. основни (І-VІІ клас включително), като тук основното образование ще се завършва с година по-рано от сега;

3. гимназии (VІІІ-ХІІ клас включително);

4. обединени (І-Х клас включително) – в момента няма такъв вид училища, а създаването им цели осигуряване на възможността учениците да завършват средното си образование още в X клас и да излизат от системата с диплома, която обаче не им дава право да кандидатстват в университет;

5. средни (І-ХІІ, V-ХІІ включително).

Според съдържанието на подготовката гимназиите, както и сега, ще са профилирани и професионални, като последните вече ще могат да бъдат не задължително държавни, а и общински, когато обучават по професии, значими за устойчивото развитие на общината, пише в текстовете.

Неспециализираните училища пък ще могат да бъдат обявявани за иновативни с решение на министъра на образованието или за училища с национално значение с решение на Министерски съвет. В този случай те ще се преобразуват от общински в държавни.

Иновативни, по смисъла на закона, означава училища, които „разработват и въвеждат елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението“ или „организират по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове“. По-конкретно критериите ще бъдат разписани в държавен образователен стандарт.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top