fbpx
Начало » Бакалавър » Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по математика II и физика

Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по математика II и физика

  • netpro
  • 17 мар. 2017
  •  Коментарите са изключени за Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. започва с изпити по математика II и физика
3587

Уважаеми колеги, 

На 19 март 2017 г. с изпити по математика II и физика започва първата кандидатстудентска сесия за учебната 2017/2018 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Математика II

Физика

       9.00 ч.

       14.00 ч.

Изпитът по математика II е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. 

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки, пишещи синьо, черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Времето за провеждане на изпита e 4 часа. 

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материала по физика за средните общообразователни училища.

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

 

Уважаеми колеги,  

Представител на отдел „Информация и връзки с обществеността“ ще бъде на разположение в 8:30 часа в двора пред вътрешния вход на Ректората, за да окаже съдействие на всички колеги, които проявяват интерес към изпита по математика II и в 13.30 часа – за изпита по физика. 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top