fbpx
Начало » Бакалавър » ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН БОЧКОВ БЕ ИЗБРАН ЗА РЕКТОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН БОЧКОВ БЕ ИЗБРАН ЗА РЕКТОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

  • netpro
  • 07 юни 2016
  •  Коментарите са изключени за ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН БОЧКОВ БЕ ИЗБРАН ЗА РЕКТОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 4 юни 2016 г. за Ректор на Нов български университет бе избран проф. д-р Пламен Бочков. Преподавателската му дейност е свързана с бакалавърските програми „Антропология“, „Социология и социална антропология“ и магистърската програма „Културна и социална антропология”. Научната му кариера е изпълнена с дейности в департамент „Антропология“ на НБУ и в секция „Теория на фолклора“ в Института за фолклор на БАН.

Професионалните интереси на проф. Бочков са в областта на българската фолклористиката. Митологизираният образ на юнака и епосите, който предават фолклорната ни история и предания са в центъра на негова академична дейност. Не малка част заема и антропологията, чрез която професорът се задълбочава в термини като пол и социални роли, миграция и културна идентичност. Специализира фолклористика в Русия и Финландия, което му позволява да задълбочи научните си познания в малко познатия свят на етнологията.

В периода 2002–2006 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ, а от 2006 до 2010 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 5 март 2012 г. е Ректор на Нов български университет. Сред изследванията му са монографията „Непознатият юнак“ (1994), „Увод във фолклорната култура“ (2002) и „Ние“ и другите. Студии по етнология“ (2009), „Веда Словена – 140 години по-късно“ (2015).

Основната цел на проф. Бочков в мандата до 2020 г. е утвърждаване и развитие на Нов български университет като национално и международно разпознаваем университет с ефективно и практическо ориентирано обучение, базирано на изследвания и свързано с бизнеса.

Проф. Бочков си очерта приоритетите за периода 2016-2020 г.:

– развитие на качеството чрез преформулиране на акцентите върху компетенциите и реализацията на завършилите студенти;

– промяна на програмния профил и департаментната структура на университета;

– лектронно обучение и обслужване на студентите.

Основни области на действие, към които проф. Бочков и неговият екип ще насочат своите усилия, са програмната политика и акредитация, нови изследователски стратегии, развитие на качеството на висшето образование в Нов български университет. Акцент ще бъде поставен върху кадровата политика и директната работа със и административна реформа, която допълнително ще улесни директната работа със студенти.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top