fbpx
Начало » Бакалавър » Приобщаващото образование: между училището и университета

Приобщаващото образование: между училището и университета

  • netpro
  • 09 окт. 2016
  •  Коментарите са изключени за Приобщаващото образование: между училището и университета
Round table october 2016 1

С организирането на Кръглата маса „Приобщаващото образование между училището и университета“, Център за приобщаващо образование си постави за цел да събере на едно място представители на всички университети в страната, в които се преподават педагогически специалности и да създаде платформа за диалог и бъдещо развитие за подготовката по приобщаващо образование на студентите.

 Тя се проведена 07.10. и е част от серия работни срещи в рамките на програма „Едно училище за всички“, насочени към обсъждане на потребностите от професионална подготовка на бъдещите учители, в контекста на това, че приобщаващото образование става част от правото на образование в новия ЗПУО и за изграждане на обща посока на развитие на подготовката по приобщаващо образование.

 На събитието присъстваха представители на Министерство на образованието и науката, академичните среди и неправителствени организации.

 Грета Ганева, Директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ направи представяне на Държавния стандарт за приобщаващо образование, който се очаква съвсем скоро да бъде публикуван в Държавен вестник. Тя разказа за основните  моменти в наредбата: обща и допълнителна подкрепа, ролята на екипа за личностно развитие на детето или ученика и регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП, ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие в детската градина, индивидуални учебни планове и др.

 Събитието продължи с представяне от Александра Ангелова, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, на Първия български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда, който ЦПО разработи в партньорство с пет училища и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на програма „Едно училище за всички“. Успешното прилагане на Модела изисква координираното и систематично участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Всички тези четири елемента са взаимосвързани и си взаимодействат по начин, който ги подпомага и засилва действието им.

В третата последна част на Кръглата маса, представителите на висшите училища споделиха, че не навсякъде в страната е възможно да се осигури практика в училище за студентите по педагогика. Училищата не са мотивирани да приемат студенти и това поставя под въпрос ефективната практическа подготовкаВ рамките на третата част,.

Беше поставен и въпросът кой предоставя подкрепа на онези учители, които сами са подкрепящи и кой се грижи за супервизията на психолозите в училище.

Участниците се обединиха в желанието си да се срещнат отново в същия формат след два месеца и да продължат разговорите за приобщаващото образование, университета и училището.

 

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top