fbpx
Начало » Бакалавър » Повече пари за хуманитарните специалности в университетите

Повече пари за хуманитарните специалности в университетите

  • Milena Uzunova
  • 11 авг. 2017
  •  Коментарите са изключени за Повече пари за хуманитарните специалности в университетите

Правителството разреши по-голям прием в университетските специалности от регулираните професии и увеличи финансирането за хуманитарните – филология, история и археология, философия и религия и теология.

То прие промени в постановление 64, които ще повлияят на приема на студенти в специалности от регулираните професии – медицина, дентална медицина, фармация, архитектура, право в университетите, които тепърва започват такова обучение, обясниха от МОН.

Университет с положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация ще може веднага да започне прием на студенти, а не да чака години до получаването на програмната акредитация. В този случай обаче той ще бъде ограничен по отношение на броя студенти.

С положителната оценка НАОА определя и капацитета, тоест бройките за ежегоден прием в даденото направление, ако има програмна акредитация. Ако е още на етап положителна оценка, ще има право да приема 30% от този капацитет.

Например ако капацитетът е 100 бройки, първата година от получаването на положителната оценка на проекта разрешеният прием ще е до 30 студенти. Втората година ВУЗ-ът ще има право пак на 30%, но не от пълния, а от останалия свободен капацитет – тоест не от 100, а от 70 бройки. Той ще може да приеме 30 студенти и през третата година, но за четвъртата, ако дотогава не е получил пълната акредитация, ще са му останали 10 места, обясниха от МОН.

Другата промяна е свързана с разширяване на списъка на приоритетните професионални направления. Включените в него получават по-голямо финансиране, а презумпцията е, че държавата цели да осигури по-голям процент от издръжката с цел университетът да намали таксата за студента и специалността да стане по-привлекателна.

Тук например са педагогическите специалности, в които има сериозен недостиг на млади квалифицирани кадри.

Промяна се включва област „Хуманитарни науки“ – направленията Филология, История и археология, Философия и Религия и теология.

Трета промяна дава възможността министърът на образованието, съгласувано с министъра на здравеопазването, да предлага на МС по-голям прием на регулираните медицински специалности – медицина, фармация, дентална медицина.

С промените се създава възможност министърът на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването, да предлага на Министерския съвет при необходимост и по-голям прием в специалности от професионалните направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. Така би се решил проблемът с недостига на бройки за медицински сестри, акушерки.

При определянето на план-приема на висшите училища се дава възможност за взимане под внимание на оценките на Националната агенция за оценяване и акредитация след оповестяване на данните от рейтинговата система, но не по-късно от 1 януари на съответната година, за която се определя приемът.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top