fbpx
Начало » България » От 1 април студентите могат да кандидатстват за европейски стипендии

От 1 април студентите могат да кандидатстват за европейски стипендии

  • netpro
  • 27 мар. 2015
  •  Коментарите са изключени за От 1 април студентите могат да кандидатстват за европейски стипендии
euro-96289 640

От 1 април 2015 г. стартира срокът за кандидатстване за европейски стипендии за студенти в българските университети, съобщава сайтът на Министерството на образованието и науката. Стипендиите са в размер от 120 лв. месечно и се отпускат за един семестър. 

Предстоящото кандидатстване е за летен семестър на учебната 2014/2015 година, чиито оценки от изпитите се разглеждат. Със стипендии се възнаграждават студентите с висок успех. Има и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. 

Младежите могат да подават формуляри за кандидатстване на интернет страницата eurostipendii.mon.bg до 23:59 часа на 28 април 2015 г. (вторник), а класирането ще бъде обявено на 19 май 2015 г. Освен формулярите, подадени през интернет, се дават и съпътстващи документи във висшите училища, за които крайният срок е до 30 април 2015 г. (четвъртък). според работното време на съответния университет. 

Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри е 7 май 2015 г. Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри е 11 – 13 май 2015 г.

Проект „Студентски стипендии” – ІІІ фаза се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той съответства на целта на програмата да инвестира в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Вписва се в идеята за подобряване на достъпа до образование и обучение, като планира да допълни и разшири действието на сега съществуващите в България политики за студентско подпомагане, осъществявани чрез средства от държавния бюджет.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Висше образование“. Общата сума на проекта е 81 000 000 лв. В рамките на него студентите получават не по-малко от 593 000 месечни стипендии по 120 лв. за семестъра, за който са кандидатствали. Стипендиите достигат до 20% от студентите в редовна форма на обучение във висшите училища в страната. 

Броят на стипендиите е разпределен пропорционално по специалности в съответното висше училище, филиал и основно звено, според броя на обучаващите се студенти в редовна форма на обучение. Стипендиите се предоставят след класиране по низходящ ред на успеха за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта, за по 5 месеца на семестър.

Източник: www.manager.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top